processer kring kurs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Processer kring kurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Processer kring kurs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Processer kring kurs - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Processer kring kurs. UD-projektet 2004 Version 4. Kurs Bereda kurs Inrätta kurs Lägga ner kurs. Kursomgång Planera kursomgång Genomför kursomgång Utvärdera kursomgång. Processer. http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/9/1.html. Problem. Enligt projektet 2001:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Processer kring kurs' - caroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
processer kring kurs

Processer kring kurs

UD-projektet

2004

Version 4

processer
Kurs

Bereda kurs

Inrätta kurs

Lägga ner kurs

Kursomgång

Planera kursomgång

Genomför kursomgång

Utvärdera kursomgång

Processer

http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/9/1.html

problem
Problem
 • Enligt projektet 2001:
  • Kurs som inte ligger inom ett utbildningsområde
  • Kurs som ges för flera utbildningsområden
  • Kurser som inrättas löpande under året
  • Bristande feedback från kanslier till institutioner huruvida en kurs är godkänd
  • Bristande feedback från VoS när en kurs är inlagd i Ladok
  • Schema och SHB inte koordinerade
  • Sena ändringar av LoT koordineras inte
 • Enligt Mark- och vattenutredningen 2003
  • Bristande återkoppling efter kursanalys
  • Hur hakar kurser i varandra?
  • Hur få studenter skall en kurs ges för?
  • Vem beslutar om att kurs skall ges?
objekt
Objekt

Institution

Distans, kväll etc.

Underv.-språk

Typ o nivå

Huvudämne

Avdelning

Utbildnings-område

Kurs

Kurspaket

Prov

 • Kurs har:
 • Ägande institution
 • Kod
 • Kortnamn (nytt)
 • Svensk benämning
 • Svensk beskrivning
 • Engelsk benämning
 • Engelsk beskrivning
 • Poängtal
 • Betygsskala
 • ECTS-poäng
 • ECTS-betyg
 • …..

Kurspaket omgång

Kurs-omgång

Prov-uppsättning

Kurs-ansvarig

Lärare

Undervisnings-tillfälle

Examinator

Undervisningsordning

Läroplan

processkarta versikt
Processkarta, översikt

Blankett via kansli till MP

FoV via Stefan Östlund

Bereda kurs

Inrätta kurs

Lägg ner kurs

Planera kursomgång

Genomför kursomgång

Utvärdera kursomgång

LoT

bereda kurs institution
Bereda kurs, institution

Riktlinjer för kursklassning

Dialog med programansvarig

Läroplan

Medverkan från kansli, studerande, andra program etc.

Finns en existerande kurs som uppfyller önskemålen?

Planera kursomgång för existerande kurs

Utse arbetsgrupp

Sammanställa krav

Undersöka alternativ

Ja

Förslag till kurs

Nej

Handläggare på institution huvudansvarig

Förslag till kurs för beslut på UN eller motsvarande

Beslut av prefekt

Ta fram kursbeskrivning

Fyll i blankett för inrättande

Förbered förslag till förläggning av kursomgång i tiden

Preliminär inläggning av kurs i Läroplanen

Läroplan

aktiviteter under beredning
Aktiviteter under beredning
 • Sammanställa krav
  • Hur många studerande skall kursen planeras för?
  • Undervisningens omfattning?
  • Se hur olika klassningar slår på programnivå (?)
  • Klassningsprognos?
 • Undersöka alternativ
  • Söka liknande kurser, diskutera med kanslier
  • Se över behörighetsgivande kurser
 • Ta fram kursbeskrivning
  • Se över kedjan förkunskapsgivande-läsa vidare
  • Kopiera en existerande kursbeskrivning, ändra i den alt. skriva en ny
  • Förbered första kursomgång
  • Hitta ett förslag till placering i läroplanen
inr tta kurs
Inrätta kurs

Texten tillgänglig för läsning via studiehandbok

Frisläppande av text i UD

Kursen med i läroplan, möjlig att schemalägga

Bedömning,

kontroll (UK)

Beslut

Inläggning i läroplan

Inrättandeblankett från institution

Förslag till text i UD

Ordförande GrU (för FoV)

Programansvarig (för UN)

Dekanus (för FN)

Forskarutbildningsansvarig (för FoU)

Uppdragsutbildning lokalt på institution

Handläggare på kansli

Internt på institution

E-post till berörda när kursen är klar.

Namn mm låst i UD

Inläggning i Ladok (VoS)

aktiviteter under inr tta
Aktiviteter under inrätta
 • Bedömning av beskrivande text i UD
  • Svenska och engelska
 • Bedömning av hur väl kursen fungerar med andra kurser
  • Behörighetsgivande kurser, förslag till undervisning
 • Beredning av beslut inför FN/UN/IS
 • Ladokblankett skrivs på av behörig person
  • Beror på typ av kurs
 • Ladokblankett till VoS, meddelande tillbaka när kursen finns i Ladok
 • Kursen frisläpps i UD av kansli
 • Kursen läggs till i läroplan, meddelande till schemaläggning
planera kursomg ng
Planera kursomgång

Dialog KA-PA

Förväntat studentantal

Kurstrender

Åtgärder

Tidigare kursanalys

Beställning av kursomgång

Beslut om genomförande

Kursen schemalagd

Examinator, KA utsedda

Tidigare KO kursanalys

Uppdatering av UD

Läroplan

Schema-läggning

Antagning

kursanalys
Kursanalys

Utvärdering

Antagning

Studier

Examination

Kursstart

Tidigare analys

Lagrad kvitterad analys

Sammanställning av kvalitativa data

Sammanställning av kvantitativa data

Sammanställning och analys

Delgivning av resultat

Teknologernas synpunkter