izvje taj o radu husr a u 2013 2014 godinu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izvještaj o radu HUSR-a u 2013/2014 godinu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izvještaj o radu HUSR-a u 2013/2014 godinu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Izvještaj o radu HUSR-a u 2013/2014 godinu - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Izvještaj o radu HUSR-a u 2013/2014 godinu. Obilježja izvještajnog razdoblja. Duštveni kontekst : Porast gospodarske i socijalne krize Direktne posljedice na život građana Sve složenija socijalna slika , moralna depresija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izvještaj o radu HUSR-a u 2013/2014 godinu' - carolyn-mcmahon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obilje ja izvje tajnog razdoblja
Obilježja izvještajnog razdoblja
 • Duštveni kontekst :
 • Porast gospodarske i socijalne krize
 • Direktne posljedice na život građana
 • Sve složenija socijalna slika , moralna depresija
 • daljnji pad standarda, nezaposlenost , rad bez naknade, zaduženja , ovrhe , porast siromaštva
 • Veće potrebe za socijalnim uslugama i novčanom pomoći, veća očekivanja građana od djelatnosti socijalne skrbi
 • Socijalna (ne)sigurnost
 • “Novo siromašvo”
na razini nositelja politika
Na razini nositelja politika

Uočava se :

 • Trend suzdržavanja od javnih kritika prakse , ali i
 • Jačanje pritiska na praksu s naglaskom na administrativne poslove usmjerene na sprečavanje zlouporaba , brojna preispitivanja prava, stalne analize korisnika , štednju i dr.
 • Stalne promjene propisa ( Novi zakon o soc. skrbi 2013, Izmjene istog 2014 , Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Zakon o privremenom uzdržavanju ..... )
 • Nepripremljen sustav, otežana primjena “ rupe u zakonima”
 • Smanjenje prava ( imovinski cenzusi, limitirani iznosi, uvjeti i načini ostvarivanja prava)
 • Informatizacija sustava socijalne skrbi na principu “ pokušaja i pogreške “ iscrpljivanje stručnjaka u CZSS
 • Kvaliteta i učinci stručnog rada uglavnom se prepoznaju na razini organizacija civilnog društva, dok se učinci javnih ustanova uglavnom izostavljaju
na razini profesije
Na razini profesije
 • Uvođenje promjena bez adekvatne pripreme i profesionalnog osnaživanja stručnjaka i stvarnog razumijevanja stanja na terenu
 • Snažan utjecaj na odnos korisnika i suradnika prema socijalnim radnicima
 • Neadekvatni kadrovski i tehnički uvjeti
 • isti ili manji broj radnika u ustanovama socijalne skrbi uz

istovremeno značajno povećenje broja radnika u državnoj upravi (resorno ministarstvo )

 • Dodatna nova opterećenja, nove nadležnosti i odgovornosti osobito u centru za socijalnu skrb
 • Veći profesionalni rizici i izloženost profesionalnom stresu
 • Skromne mogućnosti prakse da utječe na promjene
 • Sve veće nezadovoljstvo, gubitak motivacije,
 • Niska cijena rada, nizak društveni status , strah za vlastitu egzistenciju
najva nije aktivnosti husr a
Najvažnije aktivnosti HUSR-a
 • Javna priopćenja na aktualne probleme
 • Inicijative za zaštitu prava soc. radnika prema nositeljima politika
 • Inicijativa za zaštitu prava soc. radnika prema IFSW-u
 • Izrada Protokola o zaštiti digniteta struke
 • Izrada prijedloga Pravilnika o nagrađivanju socijalnih radnika
 • Obilježavanje svjetskog dana socijalnog rada
 • Organiziranje javnih tribina i Okruglog stola
 • Humanitarna i psihosocijalna pomoć poplavljenim područjima
 • Suradnja s regionalnim udrugama, IFSW i HKSR-a
 • Suradnja s Studijem za socijalni rad i drugim udrugama i organizacijama
 • Izrada i ažuriranje nove Web stranice HUSR-a www.husr.hr
 • Sudjelovanje u medijima ( TV, tiskani mediji)
 • Davanje mišljenja i prijedloga na nacrte zakona i podzakonskih akata
 • Poticanje članova na konstruktivnu akciju u cilju otvaranja drugačijih procesa i suradnje s poslodavcima i nositeljima politika- pozivi
 • Priprema VI Konferencije , partnerstva u projektima EU
 • druge aktivnosti
suradnja s regionalnim udrugama
Suradnja s regionalnim udrugama
 • Razmjena informacija o aktualnim događanjima
 • Redovite sjednice Upravnog odbora i Izvršnog odbora HUSR-a
 • Donošenje Protokola o postupanju i suradnji regionalnih udruga socijalnih radnika i HUSR-a u zaštiti digniteta struke socijalnog rada
 • Izrada Prijedloga Pravilnika o dodjeli nagrada za socijalni rad
 • Suradnja u organiziranju edukacija ( ZUSR )
 • Inicijativa za raspodjelu članarina u korist regionalnih udruga
 • Uključivanje u istraživanja od značaja za profesiju ( Unicef , Studij socijalnog rada , Grad Zagreb)
 • Suradnja u davanju mišljenja na prijedloge novih zakona i drugih propisa ( Pravilnik o sistematizaciji, Zakon o soc. skrbi, Obiteljski zakon i njegovi pravilnici itd.)
 • Posjeta i radni sastanci predsjednice s regionalnim udrugama

( Karlovac i Sisak )

suradnja s hksr
Suradnja s HKSR
 • Stalni kontakti i dogovori s predsjednikom Komore ,

usklađivanje stavova naših organizacija koje se trebaju međusobno nadopunjavati i djelovati zajednički

 • Zajednički sastanci u MSPM , MZ , HZZO, Studijskom centru socijalnog rada ,
 • zajednička priopćenja na aktuelne događaje
 • Aktivna uloga HUSR-a kroz sudjelovanje u radu Upravnog odbora HKSR
 • U izradi akata HKSR
 • Pružanje stručne i tehničke pomoći Komori ( prostor i oprema )
 • Aktivno sudjelovanje na Skupštini Komore -studeni 2013
 • Članstvo u drugim tijelima Komore ( povjerenstva )
svjetski dan socijalnog rada
Svjetski dan socijalnog rada
 • 18.3.2014. godine Svjetski dan socijalnog rada
 • Tema “ Odgovori socijalnog rada u doba krize “

odabrana prema preporuci IFSW u skladu s ciljevima utvrđenim Globalnim programom za socijalni rad i socijalni razvoj 2012 -2016 godine

Uključeni : Ured Predsjednika Republike, MSPM, Grad Zagreb i brojne lokalne zajednice, udruge i organizacije

 • Uključene – gotovo sve regionalne udruge , Tiskanje plakata
 • Dan otvorenih vrata u ustanovama socijalne skrbi – tradicionalno petu godinu za redom
 • Prigodno sudjelovanje članova Udruge u medijima ( HRT, Nova TV, RTL, TV Jabuka, Radio Zagreb, Radio Sljeme, Radio Rijeka, Jutarnji list, Tešnjevački Portal )
 • Izvješće HUSR-a dostavljeno IFSW
stru ni skupovi husr i zusr
Stručni skupovi ( HUSR i ZUSR )
 • 18.3.2014.
 • Javna tribina : Europski dom u Zagrebu
 • Javni skup : Park Zrinjevac u Zagrebu
 • Radionice:
 • 19.03.2014. Ples sa sobom- Antistresna radionica
 • 21.03.2014. Identitet posvojenog djeteta
 • 20.03.2014. U potrazi za profesionalnim identitetom
 • 21.03.2014. Okrugli stol “ Položaj socijalnog radnika u

zdravstvu ”

 • Međusobni kontakti i druženje kolega
javne tribine husr a i zusr a
Javne tribine HUSR-a i ZUSR-a
 • 14.5.2014. u povodu Dana obitelji

Novinarski dom u Zagrebu , tribina pod nazivom

“ Obitelj i rad: U potrazi za humanim životom”

 • 27.05.2014. Tribine Grada Zagreba
 • tribina pod nazivom
 • “ Alkoholizam bez granica:Trajni izazov za socijalni rad”

Izlagači – socijalni radnici praktičari i članovi akademske zajednice

Zaključci i ciljevi koji nas obvezuju

humanitarne aktivnosti
Humanitarne aktivnosti
 • 24.05.2014. humanitarna akcija za poplavljenu Slavoniju
 • Zajedno sa studentima socijalnog rada i njihovim nastavnicama članovi HUSR-a sudjelovali su u
 • Prikupljanju humanitarne pomoći i posjeti poplavljenima
 • Volontirali smo u Cerni, Gradištu, Otoku, Lipovcu i Nijemcima
 • Organizirali smo dežurstvo putem telefona u cilju pružanja psihosocijalne podrške stradalima u poplavi

Značajno:

 • Brojni socijalni radnici bili su uključeni ili su organizirali različite humanitarne akcije u svojim životnim i radnim sredinama kako bi pomogli stradalima u poplavi, ali i drugim ljudima u potrebi
 • Planiramo: prikupiti i obraditi podatke o tim aktivnostima na razini naše profesije
me unarodne aktivnosti
Međunarodne aktivnosti
 • Kontinuirana suradnja s IFSW
 • Sudjelovanje u aktivnostima međunarodne udruge,
 • praćenje stanja u području profesije ( nova definicija , standardi struke , područja djelovanja socijalnih radnika, globalni program za socijalni rad)
 • davanje mišljenja i prijedloga na inicijative IFSW ,
 • Podrška socijalnim radnicima u Turskoj i drugim kriznim žarištima u svijetu
 • Sudjelovanje u programima i istraživanjima IFSW-a
 • Sudjelovanje na Skupštini IFSW u Lisabonu u prosinacu 2013
 • Sudjelovanje na Skupštini u Madridu u lipanju 2014 na kojoj je zatražena podrška IFSW u zaštiti digniteta i prava socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj
inicijativa husr a prema ifsw
Inicijativa HUSR-a prema IFSW
 • Pozali smo IFSW da podrži HUSR u zalaganju za zaštitu digniteta struke i prava socijalnih radnika
 • Vezano uz diskriminiranje profesije socijalnog rada u zdravstvu i obrazovanju
 • Negiranje identiteta profesije u pravosuđu, obrazovanju, gospodarstvu i nekim drugim područjima djelatnosti
 • poboljšanje standarda struke u djelatnosti socijalne skrbi

( normativi, edukacije, stručna praksa , etički kodeks )

 • Adekvatno vrednovanje rada ( plaće socijalnih radnika u domovima socijalne skrbi )
 • IFSW je na Skupštini u Madridu prihvatio ovu inicijativu
 • Očekujemo pismeni stav IFSW o ovim pitanjima prema nositeljima politika u Republici Hrvatskoj
aktivnosti lanova husr a
Aktivnosti članova HUSR-a
 • Uključenost socijalnih radnika praktičara u projekte i aktivnosti drugih službi, institucija ili udruga
 • Prilozi u publikacijama iz područja socijalne skrbi
 • Iz perspektive struke pogled na probleme i uloga struke u rješavanju nekih socijalnih pojava:
 • Siromaštva, beskućništva, obiteljskog nasilja, trgovanja ljudima, zaštite mentalnog zdravlja, zaštite obitelji pod rizikom, ovisnosti i dr.
 • Sudjelovanje u Radnim skupinama za izradu
 • Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi
 • Pravilnika o normativima CZSS i ustanova
 • Izradi Lista za procjenu najboljeg interesa djeteta koje živi pod rizikom u obitelji ( projekt UNICEf-a )
 • Sudjelovanje u medijima po pozivu, vezano uz određene teme od značaja za socijalni rad
edukacije socijalnih radnika
Edukacije socijalnih radnika
 • Planovi vezani uz edukacije nisu ostvareni zbog nedostatka sredstava , ali i zbog našeg nedovoljnog angažmana
 • Ovo je ozbiljan problem i izazov za HUSR , uz ostalo i zbog bodovanja HKSR , stoga će ove aktivnosti u idućem razdoblju imati prioritet
 • U pripremi su:
 • Edukacija iz područja rada s korisnicima oboljelim od HIV-a i virusnog Hepatitisa u suradnji s Udrugom HUHIV – seminar u Umagu u studenom 2014. godine
 • Edukacija iz područja rada s beskućnicima – u suradnji s ZUSR-om u Zagrebu ( studeni – prosinac 2014 )
 • Edukacija iz područja posvojenja ( u pripremi )
 • Projekti EU : Partnerstvo s Ženskom sobom i Udrugom
 • UPIM
 • Priprema projekta za natječaj Grada Zagreba – u tijeku
suradnja sa studijskim centrom socijalnog rada
Suradnja sa Studijskim centrom socijalnog rada
 • Ativno sudjelovanje predstavnika Studija u UO HUSR-a
 • Članstvo predstavnika HUSR-a u uredništvu časopisa Ljetopis socijalnog rada
 • Reguliranje pitanja organiziranja i provođenja stručne prakse socijalnih radnika (sklapanje ugovora o suradnji između MSPM i Studija za socijalni rad) uključeni HUSR i HKSR
 • Stalno sudjelovanje socijalnih radnika - praktičara u provođenju studentske prakse i nastave
 • Obilježavanje dana Studija ( sudjelovanje predstavnika HUSR-a)
 • Suradnja u provođenju znanstvenih istraživanja - nažalost u pravilu bez povratne informacije iako je uključen veliki broj stručnjaka iz prakse
 • Otvoreno pitanje odnosa akademske zajednice prema standardima koje propisuje Zakon o djelatnosti socijalnog rada
druge redovne aktivnosti
Druge redovne aktivnosti
 • Suradnja s državnom i lokalnom upravom( priprema propisa , socijalno planiranje , projekti EU, Unicef )
 • Suradnja s drugim strukovnim udrugama i udrugama civilnog društva ( IDEM, UPIM,Zamisli, Ženska soba, Savez nezaposlenih Hrvatske i dr. )
 • Sudjelovanje na javnim tribinama, okruglim stolovima, stručnim aktivima i skupovima u cilju promicanja profesije i senzibiliziranja javnosti i struke za prava socijalno osjetljivih skupina
 • Suradnja s medijima u temama iz područja djelatnosti socijalnog rada ( skrbništvo, nasilje u obitelji, prevencija PUP-a , profesionalni stres i dr. )
inicijative husr a
Inicijative HUSR-a
 • Prosinac 2013. godine
 • Osnivanje Radne grupe za izradu Protokola o postupanju i suradnji regionalnih udruga socijalnih radnika i HUSR-a u zaštiti digniteta struke socijalnog rada ,
 • Prijedlog je prošao raspravu na razini regionalnih udruga Protokol je usvojen od strane UO HUSR-a – objavljen na web stranici Udruge
 • Veljača 2014. godine
 • Osnivanje Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga Pravilnika o dodjeli nagrade za socijalni rad
 • Prijedlog je prošao raspravu na razini regionalnih udruga

Usvojen je od strane UO – upućen na današnju sjednicu Skupštine

 • Očekujemo da će iduće godine biti u primjeni
za tita digniteta profesije
Zaštita digniteta profesije
 • Listopad 2013. godine : Javno priopćenje HUSR-a zbog povrede Etičkog kodeksa od strane poslodavca vezano uz djelovanje socijalnih radnica na Simpoziju u Tuheljskim toplicama
 • Veljača 2014. godine : Javno zalaganje za prava socijalnih radnika u zdravstvu ( u suradnji s HKSR )
 • Primjedbe i prigovori na Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova upućene Vladi RH, MSPM, MZ, MU i zdravstvenim ustanovama)
 • Sastanak s pomoćnikom ministra zdravlja – srpanj 2014
 • Aktivnosti prema HZZO vezano uz šifre usluga stručnih suradnika u zdravstvu – kolovoz 2014
 • Svibanj 2014. godine : Primjedbe HUSR-a na nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 • Javno pripoćenje HUSR-a vezano uz prijedlog Pravilnika o normativima CZSS
vi konferencija socijalnih radnika
VI Konferencija socijalnih radnika
 • Aktivnosti vezane uz pripremu VI Konferencije socijalnih radnika započele su u prosincu 2013. i traju tijekom cijele godine
 • Očekujemo da će ovaj Simpozij :
 • Biti prilika za razmjenu iskustava dobre prakse i međusobno druženje
 • potaknuti teorijska i praktična promišljanja o profesiji , krizama u kojima djeluje i kroz koje i sama prolazi , koje ju i danas snažno određuju
 • Želimo da ovaj skup bude prilika za dijalog , za promišljanje što možemo i trebamo učiniti da osnažimo struku za hrabrije i glasnije zalaganje za prava posebno osjetljivih socijalnih skupina
 • Odgovoriti na pitanje možemo li i kako najbolje iskoristiti vlastite resurse u vremenu krize i promjena koje su pred nama ,
 • Možemo li se kao profesija ujediniti oko ovih pitanja i na taj način u budućnosti štiti vlastite interese
nerealizirano
Nerealizirano
 • Organiziranje socijalnih radnika prema područjima rada kroz osnivanje sekcija ( regionalno ili u HUSR-u)
 • Okupljanje umirovljenih socijalnih radnika
 • socijalnih radnika u pojednim područjima djelatnosti socijalne skrbi

( domovi, CZSS i sl. )

 • socijalnih radnika u pravosuđu, zdravstvu i sl.
 • Cilj: Aktivnije članstvo okupljeno oko srodnih interesa i zajedničkih tema iz svakodnevne prakse
 • Prednost: elektronske veze, jednostavna međusobna komunikacija - brza razmjena informacija
 • Prepreka: Kako animirati nositelje ovih aktivnosti iz pojedinih područja djelatnosti ?
 • Osnivanje novih regionalnih udruga ( Lika, Moslavina, dio Slavonije)
 • Pisana riječ o praksi socijalnog rada- nedostaje
 • Planirani zlet U Sarajevo – nismo realizirali
pote ko e i ograni enja
Poteškoće i ograničenja
 • Izvršavanje članskih obaveza : aktivno djelovanje , plaćanje članarine, poštivanje Kodeksa
 • Nedovoljna spremnost članova na sudjelovanje u aktivnostima Udruge u slobodno vrijeme - edukacije, aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, javnim tribinama , okruglim stolovima i slično.
 • Izostanak snažnije inicijative za promjene koje su nužne za razvoj profesije – konsenzus oko ključnih pitanja
 • Nedovoljna povezanost s drugim strukovnim udrugama
 • Kritike rada HUSR-a koje u pravilu dolaze od strane socijalnih radnika koji nisu učlanjeni u Udrugu
izazovi
Izazovi
 • Daljnje zalaganje za razvoj profesije i zaštitu prava socijalnih radnika
 • Jače međusobno povezivanje i zajedničko djelovanje socijalnih radnika na regionalnim i nacionalnoj razini
 • Jačanje profesionalnog identiteta i svjesti o socijalnom radu kao profesiji koja ima svoje vrijednosti, znanje , moć i društvenu ulogu da bude nositelj važnih društvenih procesa , čime se značajno razlikuje od drugih pomagačkih struka
 • Odupiranje stalnim tendencijama birokratiziranja socijalnog rada u djelatnosti socijalne skrbi
 • Otvoreno i javno povezivanje socijalnih radnika i korisnika - najbolji način zaštite i jačanja digniteta struke
 • Povećanje broja aktivnih članova HUSR-a u idućoj godini ( od sadašnjih 10 na 20 osoba )
hvala na pa nji tefica kara i predsjednica husr a
Lako je pronaći opravdanje za nečinjenje,ali ako zaista želimo sigurno možemo pronaći vlastiti način da se uključimo i doprinesemo našim zajedničkim profesionalnim interesima.

Svaki vaš prijedlog, ideja ili aktivnost su dobro došli i mogu imati poseban značaj za daljnji razvoj profesije socijalnog rada.

HVALA NA PAŽNJI! Štefica Karačić , predsjednica HUSR-a