alkoholpolicy och h lsofr mjande arbete i sverige vad fungerar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
carol-alford

Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar? - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar? Sven Andréasson Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm Stockholm, 26 Nov 2013

 2. Vad fungerar för att reducera alkoholproblem på befolkningsnivå? • Reducera alkoholens fysiska och ekonomiska • tillgänglighet • Pris, detaljhandelsmonopol, antal • försäljningsställen, åldergränser med tillsyn  Trafiknykterhet • Sänkta promillegränser, slumpmässiga utandningsprover  Kort alkoholrådgivning i sjukvården • Primärvård, FHV, MVC

 3. Total consumption of alcohol in Sweden 1996 – 2004. litres 100% alkohol per person >15

 4. Hur har denna utmaning mötts? Två strategier Hälsofrämjande insatser: normer och värderingar Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser Konsumtion Lagstiftning och kontroll

 5. Nationell handlingsplan Staten Nationella Media kampanjer Läns- styrelserna Kommuner

 6. Sex försöks- kommuner

 7. Studiedesign • Del I: processtudie Lokala politiker, samordnare, tjänstemän, praktiker, polis Resultat: • Ökat engagemang • Ökad systematik • Mer samverkan • Bredare synsätt: från enbart ungdomar till hela befolkningen

 8. Sex försökskommuner • Social and emotional training • Örebro prevention program • Strengthening parents program • KOMET parents program • Parental steps • Parental power • Responsible beverage service RBS • RBS for students • Drink-drive campaigns • SMADIT program for DUI offenders • Brief intervention in primary care • Brief intervention during pregnancy

 9. Del II: Effektstudie Survey och registerdata Inga effekter sågs på någon av de indikatorer som studerades • Tillgänglighet • Konsumtion • Skador

 10. Problemdrickande vuxna Riskbruk (≥14/v; ≥ 9/v) Beroende ≥3 ICD kriterier

 11. Hospital admissions for alcohol intoxication among teenagers Pojkar 14 – 19 Girls 14 – 19

 12. Varför ses inga effekter på konsumtion och skador? 1. Evidensbaserade program? • Social and emotional training • Örebro prevention program • Strengthening parents program • KOMET parents program • Parental steps • Parental power • Responsible beverage service RBS • RBS for students • Drink-drive campaigns • SMADIT program for DUI offenders • Brief intervention in primary care • Brief intervention during pregnancy Hypotes Pilot studie Efficacy studie Effectiveness studie

 13. Orkidéer eller maskrosor?

 14. En oväntad utveckling

 15. Binge drinking 2004 – 2009 Andelen som storkonsumerar 1g/v eller oftare Källa: Leifman & Ramstedt SorAD/STAD 2009

 16. Förskjutning i allmänna opinionen

 17. Struktur för lokal alkoholprevention / Tillgänglighet/ tillsyn MVC/MHV MVC/ Ungdoms- kultur Samordnare Skola Arbetsplatser Föreningar Företagshälsovård

 18. Slutsatser • Samhällen kan engageras för att begränsa alkoholproblem. Detta kräver en nationellt finansierad infrastruktur med lokala och regionala samordnare. • Det finns inget stöd för att hälsofrämjande program har lyckats sänka konsumtionen på befolkningsnivå • Förändrad alkoholopinion har lett till minskad konsumtion och högre acceptans för restriktiv politik. • För att få starkare effekter på konsumtion och skador krävs ett fokus på effektiv policy: • Pris och fysisk tillgänglighet • Begränsa antalet serveringstillstånd och serveringstider • Slumpmässiga nykterhetskontroller i trafiken • Kort rådgivning i sjukvården • Utveckla och stärk kapaciteten för andra preventionsprogram

 19. The End