slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programma Groen kompleet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programma Groen kompleet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
carmine-baxter

Programma Groen kompleet - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation
Programma Groen kompleet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programma Groen kompleet Van afdelingsprogramma naar landbouwbreed. Invoering competentiegericht onderwijs. MBC Economie en Groen, afdeling groen, TILBURG

 2. MBC Tilburg • 650 leerlingen • BB, KB, GL en TL (met LWOO) • Sectoren Economie en Groen • Afdeling Groen ca. 70 leerlingen bovenbouw • Team Groen 9 collega’s AVO en BGV

 3. Lessentabel bovenbouw • Vanaf volgend schooljaar werken we met een 45 min. rooster. • Op de lessentabel komen dan: Alle leerwegen klas 3, 17 uur BGV. Alle leerwegen klas 4, 16 uur BGV. Daarnaast komt er één uur loopbaanbegeleiding op het rooster i.v.m. de te voeren coach-gesprekken e.d. En tenslotte komen er één uur rekenen en één uur taalplus op het rooster

 4. Contextgebieden – examen afdeling Groen • Groen • Dier • Plant • Bloem • Voeding en Gezondheid • Recreatie • Agrarische economie • Techniek + Competenties

 5. Wat goed is moet blijven • Expertise groen, plant, dier, bloem, techniek en agrarische economie. • Leerlingen kunnen zich specialiseren. • Werkplekleren, themadagen (buitenschools leren) • WPS Modules (nieuw format) • Faciliteiten • Port folio • Werkweek “Landgoed de Utrecht”(buitenschoolsleren). • Stage

 6. Wat doen we nog niet! • Aanbieden contextgebieden voeding en gezondheid en recreatie • Ontwikkellijnen structureel monitoren • Arrangeren van de leerstof als leidraad voor het programma.

 7. Het idee! • Deel het programma op in thema’s(contextgebieden) • Koppel docenten aan deze gebieden • Start elk thema met een LIMO • Biedt vervolgens een arrangement van modules aan • Sluit het arrangement af met een PvB • Deel de hele groep in per thema en laat dit rouleren

 8. Leerjaar 3: Voorbeeld 1 • Limo“natuur in Nederland” (20 min) • Modules: De mooiste plekjes Natuur bij de boer Natuur bij jou om de hoek Natuur mooi of niet Puinruimen in de natuur Puur natuur (4 weken, niet alle modulen zijn verplicht). Af te sluiten met eenProeve vanBekwaamheidals schoolexamen

 9. Leerjaar 3 Voorbeeld 2 • LIMO“vermeerderen planten” (20 min) • ModulesVaste planten scheuren Zaaien Bladstek maken Stekkistje klaarmaken Winterstek maken Zaaikistje klaarmaken (4 weken) Af te sluiten met eenProeve van Bekwaamheidals schoolexamen

 10. Jaarplanning leerjaar 3 • 32 lesweken WPS modules • 6 themadagen/inhaalweken/PvB weken • 1 werkweek buitenschools • 1 blokstage van één week Totaal 40 lesweken.

 11. Indeling thema’s • Schooljaar indelen in 8 blokken van 4 weken • Twee thema’s synchroon laten lopen • Twee thema’s tegelijk inzetten • Docent op jaarbasis belast met twee thema’s ( bijvoorbeeld AE en PV / AT en GV / VAP en Bloem / Recreatie en Dier • Elk contextgebied komt twee keer voorbij

 12. Voorbeeld planning

 13. En hoe ziet uw ideale programmering eruit? • Discussie: De PvB voegt iets toe aan ons programma! • Discussie: Ik kan de PvB niet invoeren omdat………. • Discussie: Om de PvB in te kunnen voeren heb ik het volgende nodig……. • Wat ik nog kwijt wil………..

 14. Er is nog veel te doen……! Laat u vandaag inspireren door de ervaringen van uw collega’s en de workshops die u vandaag aangeboden worden. Ans, Corrie en Bert