utnyttelse av naturgass i norge carsten s rlie interconsult asa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA. Gjesteforelesning SIG4032 NATURGASS 4. September 2001 NTNU. NATURGASS I NORGE. NORGE, EN ENERGISTORMAKT Norges andel av energiproduksjon i Vest-Europe (EU+Norge) 30% av vannkraftproduksjonen 45% av gassreservene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGE Carsten Sørlie Interconsult ASA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utnyttelse av naturgass i norge carsten s rlie interconsult asa

UTNYTTELSE AV NATURGASS I NORGECarsten SørlieInterconsult ASA

Gjesteforelesning

SIG4032 NATURGASS

4. September 2001

NTNU

naturgass i norge
NATURGASS I NORGE
 • NORGE, EN ENERGISTORMAKT
 • Norges andel av energiproduksjon i Vest-Europe (EU+Norge)
  • 30% av vannkraftproduksjonen
  • 45% av gassreservene
  • 75% av oljereservene
 • Norge har i dag kontraktsfestede leveranser av naturgass på ca. 70 GSm3/år
  • Det norske forbruket utgjør kun 1% av det europeiske!
  • Ressursen forventes å gi grunnlag for norsk gassvirksomheten i opp mot 100 år
naturgass i norge1
NATURGASS I NORGE
 • Tre ilandføringssteder for naturgass:
 • Kårstø: (20 GSm3/yr)
  • Statpipe, Sleipner Condensate, Åsgard Transport
  • Norpipe, Europipe II
 • Kollsnes: (25 GSm3/yr)
  • Troll gas
  • Zeepipe, Franpipe, Europipe I
 • Tjeldbergodden: (0,7 Gsm3/yr)
  • Heidrun
  • Tjeldbergodden industripark
naturgass i norge2
INTERCONSULT ASA

Interconsult ASA er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med mer enn 700 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge og utlandet

Det internasjonale engasjementet kanaliseres gjennom det heleide datterselskapet Interconsult International AS

Interconsult utøver sin kjerneaktivitet innen sektorene tekniske installasjoner og bygg, infrastruktur og samfunn, samt energi og miljø

Interconsult har vært engasjert som rådgiver i samtlige landbaserte prosjekter i Norge innen distribusjon av naturgass

Gassnor

Naturgass Trøndelag

Stamgass

Naturgass Vest

Grenland

NATURGASS I NORGE
naturgass i norge3
NATURGASS I NORGE
 • Gasnor:
  • Norsk pioner innen distribusjon av naturgass
  • Hovedkontor på Karmøy i Rogaland
  • Distribusjonsnett i Karmøy og Haugesund kommuner
  • Kundegrunnlaget er primært basert på industribedrifter og større yrkesbygg som sykehus hotell etc., men andre brukere er aktuelle etter hvert som ledningene når nye områder
  • To fyllestasjoner for kjøretøy (CNG) i drift, og leverer naturgass til ca 70 biler og busser
  • Fakta:
   • Antall ansatte 9
   • Gassledningsnett 29 km
   • Naturgasslev. 35,6 mill Sm3 (1999)
   • Transport ca 70 kjøretø
   • Miljøgevinster CO2 ca 27.500 tonn/år
   • (eksempel) SO2 ca 554 tonn/
   • NOx ca 75 tonn/år
naturgass i norge6
NATURGASS I NORGE
 • Naturgass Vest:
  • Høytrykks gassledning fra Troll gassbehandlingsanlegg på Kollsnes til Kollsnes Næringspark (ca 3 km)
  • Kontraktsfestede leveranser på 100 GWh (10 MSm3/år)
  • Kollsnes Næringspark:
   • Naturgass Vest: CNG til mottaksstasjoner i Bergen
   • GE Energy: Teststasjon for gassturbiner
   • Cod Culture Norway : Torskeyngel
   • Andre planer: Akvakultur, veksthus, kraft/varmeverk, LNG (små-skala), luftgassfabrikk, bioprotein
  • Planlegger rørledning til Bergen
naturgass i norge7
NATURGASS I NORGE
 • Gassregion Midt-Norge:
naturgass i norge8
NATURGASS I NORGE
 • Tjeldbergodden:
 • Tjeldbergodden industripark
  • Metanol 830 000 tonn
  • LNG 10 000 tonn
  • Bioprotein 10 000 tonn
  • Luftgassfabrikk 23 000 tonn
 • Bioparken
  • Akvakultur
   • Piggvar 6 000 tonn
   • Kveite (settefisk) 700 000 stk.
  • Multienergi
   • Akva: Overføring av spillvarme til bioparken
naturgass i norge9
NATURGASS I NORGE
 • Industrikraft Midt-Norge:
  • 800 MW kraft/varmeverk på Skogn
  • Planlegges integrert med ny papirlinje hos Norske Skog
naturgass i norge10
NATURGASS I NORGE
 • Naturgass Trøndelag:
 • Salg av naturgass til sluttbrukere i Midt-Norge
  • Trondheim
  • Verdal
  • Orkanger
naturgass i norge11
NATURGASS I NORGE
 • Verdalsregionen: Identifisert 8 forretningsmulighter basert på lokale forutsetninger
naturgass i norge13
NATURGASS I NORGE
 • Trondheim: Identifisert markedspotensiale basert på eksisterende energiforbrukere
  • Fase 0: Peterson Ranheim
  • Fase I: Ringnes
   • 9 MSm3/år
  • Fase II: RIT
   • 17 MSm3/år
  • Fase III: Sluppen
   • 11 MSm3/år
naturgass i norge14
NATURGASS I NORGE
 • Orkanger:
  • Produksjon av Carbon Black
  • Utnyttelse av hydrogen til el-produksjon i brenselcelle
naturgass i norge15
NATURGASS I NORGE
 • Andre regioner:
  • GRENLAND:
   • Skagerak Energi, Statoil, Hydro Energi og Gasnor gjennomfører nå et forprosjekt for lønnsom distribusjon av naturgass i Grenlandsområdet
   • I forprosjektet skal marked, traseer (for rørledning), tekniske løsninger, kostnader og økonomi kartlegges og beskrives
   • Forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2001
  • STAVANGER-OMRÅDET
   • JærGass-prosjektet i regi av Lyse Gass
   • Høytrykksledning over Bokna-fjorden tilkoblet Europipe II
   • Landfall i Risavika i Sola?
   • Risavika Næringspark under vurdering
naturgass i norge16
NATURGASS I NORGE
 • Transportsektoren:
 • 90% reduksjon i NOX ved overgang fra diesel til naturgass
  • Buss
  • Ferger
  • Annen flåtetrafikk

MS Glutra (LNG)

CNG fyllestasjon

naturgass i norge17
NATURGASS I NORGE
 • Offentlig satsning for å etablere infrastruktur:
 • SIVA (Selskapet for Industrivekst) har undertegnet en intensjonsavtale med Industrikraft Midt-Norge og Naturgass Trøndelag
  • Ønsker å se på muligheten for å bygge ut et distribusjons-system for naturgass i Midt-Norge
  • Hovedrør fra Tjeldbergodden til Skogn og med grenrør til steder langs Trondheimsfjorden der det er markedsgrunnlag for salg av naturgass
  • Gassrørledningen vil koste mellom 1.3 og 1.5 milliarder kroner
 • Gassutvalgets innstilling:
  • http://www.dna.no/archive/dokumenter/01/01/gassw049.pdf