norge p vei mot 2064 nho stfold 11 juni 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norge på vei mot 2064 NHO Østfold - 11. juni 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norge på vei mot 2064 NHO Østfold - 11. juni 2014

play fullscreen
1 / 39

Norge på vei mot 2064 NHO Østfold - 11. juni 2014

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Norge på vei mot 2064 NHO Østfold - 11. juni 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Norge på vei mot 2064NHO Østfold - 11. juni 2014

 2. Norge på vei mot 2064 Drivkrefter i endring Norge – en "innovasjonssinke"? Ledelse i ukjent terreng

 3. På vei mot 2064 • Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett eller olje og gass som hovednæringer i Norge, kan ingen med sikkerhet spå om de neste 50 årene. • Men noe vet vi: • I 1950 var det 7 yrkesaktive pr. pensjonist, i 2064 vil det være færre enn 2. • På et tidspunkt vil det ikke være olje og gass vi lever av. • Grunnlaget for dagens hovednæringer ble lagt i 1964.

 4. 1964

 5. 1964 Nikita Khrusjtsjov på statsbesøk i Norge i 1964. Han danset folkedans med statsminister Einar Gerhardsen på Bygdøy og besøkte Norsk Hydros anlegg på Herøya.

 6. Kunnskap + rammebetingelser +

 7. Gode intensjoner er ikke nok

 8. Vi er på vei… I 2002 ble Norsk Hydros magnesiumfabrikk på Herøya nedlagt. I dag er det flere arbeidsplasser på Herøya enn i 2002. Rundt 90 ulike bedrifter tilbyr industrikompetanse i verdensklasse. Samlet omsetning: ca. 13 mrd(i 2012). Eksportandel: 85 %.

 9. Norge på vei mot 2064 Drivkrefter i endring Norge – en "innovasjonssinke"? Ledelse i ukjent terreng

 10. Fra stormaskin til sosialt og sky 60-tallet: Stormaskiner og lukkede rom, for spesialister 80- tallet: PC på skrivebordet, ut til ansatte 90-tallet: Laptops og internett, hjem og jobb, e-business I dag:Sky, mobil, sosiale medier Kilde: HP

 11. Det går mye raskere enn før Vekst • AOLbrukte 9 årpå å nå1 million brukere • Facebookbrukte 9 måneder • Draw Something brukte9 dager Kapasitet • 500 mill foto, 200 mill tweets daglig • 1 milliard Facebook posts hver dag • 100 timer video per minutt • “IT” stårnå for 2% avverdensenergiforbruk Kilde: HP

 12. Teknologisk akselerasjon

 13. Globalisering • Hvert år utdannes det 1,5 millioner kinesiske ingeniører. De leverer tjenester i samme globale marked som våre nyutdannede vil operere i. • Kampen om talent, ressurser og oppmerksomhet er ikke lenger lokal, den er global. • Norsk næringsliv møter ikke lenger "bare" konkurranse fra andre medlemmer av den lokale næringsforeningen, men fra virksomheter i kontorbygninger og "gutterom" i hele verden.

 14. Verdier skapes i globale verdikjeder

 15. "Bransje" – glir og gir liten mening

 16. Kamp om kunnskap

 17. "Kunnskap er nøkkelen"

 18. Verdens seks farligste ord…

 19. Vi har alltidgjort det sånn

 20. Norge på vei mot 2064 Drivkrefter i endring Norge – en "innovasjonssinke"? Ledelse i ukjent terreng

 21. Norge – en innovasjonssinke

 22. Norge sløser med gode ideer • Norge bruker årlig mellom 20-25 mrd. kr på offentlig finansiert forskning • I 2013 brukte vi kun 50 mill. kr for å sikre økonomisk avkastning gjennom FORNY2020 • Seleksjonen er beinhard: av 578 prosjekter fikk kun 16 finansiering for å utvikle det kommersielle potensialet • Det er sløsing med kunnskap!

 23. Vi vet noe om hva som virker

 24. Vi må gjøre mer av det som virker

 25. Stort potensial, men for svake virkemidler i "dødens dal" • Kapital + kompetanse. • Løsninger bør utløse mer kompetent privat kapital. • Innovasjonsselskapene (forskningsparker, inkubatorer og TTOer) = gründernære miljøer er mest effektive. • Behov for sterkere statlige virkemidler i gründerbedriftenes tidligste fase (pre-såkorn).

 26. Ledelse i ukjent terreng

 27. Norge på vei mot 2064 Drivkrefter i endring Norge – en "innovasjonssinke"? Ledelse i ukjent terreng

 28. Ledelse i ukjent terreng • Færre linjer – flere nettverk og sammensatte verdikjeder. • Beslutninger tas raskt – og kanskje på "dårligere" grunnlag. Launch and learn: utvikle, teste, korrigere, forbedre. • Den enkelte medarbeider får og tar større ansvar for egen utvikling. • "Globale" kunnskapsmedarbeidere stiller nyekravogharandreforventninger.

 29. Ledere i ukjent terreng

 30. Ledere i ukjent terreng • Ikke bare håndtere, men drive frem endring. • Sette retning, forankre mål, inspirere og motivere. • Fremme samarbeid og deling. Ikke for å skape et godt klima for å gjøre den "egentlige" jobben, men fordi samspill og kunnskapsdeling er jobben. • Være nysgjerrig, åpen og lyttende. Selvsentrert arroganse er ødeleggende. • Anstrenge seg – hver dag – for å rekruttere, beholde og utvikle andre.

 31. Det ukjente er ikke farlig • Kunnskap: Det vi kan i dag, legger grunnlaget for det vi kan lære oss i morgen. • Egenskaper: Nysgjerrighet og kreativitet blir avgjørende. • Rekruttering og utvikling vil i mindre grad handle om "å ha svarene" og mer om egenskaper og holdninger.

 32. Stearin eller lys?

 33. 2064 blir ikke slik, men..

 34. ... byggeklossene er viktige.

 35. Abelia • Abelia organiserer 1.400 teknologi- og kunnskapsbedrifter med mer enn 40.000 ansatte. • Abelia skal ta en tydelig og synlig posisjon som det nye næringslivets stemme. • Vi skal bidra til at blikket er rettet fremover – mot 2064. • Vi jobber for best mulig rammebetingelser - og levere konkrete politiske resultater. • Vi jobber med ledelse som fag – med utgangspunkt i de endringene vi observerer nasjonalt og internasjonalt. • Vi leverer advokattjenester, konferanser og nettverk tilpasset medlemmenes behov.

 36. Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk • Vi må ha rammebetingelser og virkemidler som gjør det attraktivt for fremtidens kunnskapsbaserte næringsliv å være lokalisert i Norge. • En sammenhengende og konsistent politikk for innovasjon og nye vekstbedrifter. • Mer fleksibel arbeidslivspolitikk. • Offensiv politikk for kompetanseinnvandring. • Virkemidler for kontinuerlig læring i arbeidslivet ("Læringslivet"). • Vi må ha forsknings- og utdanningsinstitusjoner som tiltrekker seg den beste kompetansen og de beste bedriftsrelasjonene. • Forskning for innovasjon, verdiskaping og konkurranseevne. • Økt kvalitet og relevans i høyere utdanning. • Bedre grunnskoler og bedre videregående skoler. • Vi må ha en offentlig sektor som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i, og som frigjør ressurser til annen verdiskapende virksomhet. • Mer innovative offentlige anskaffelser. • Mer eHelse oginnovasjon i omsorg. • Digitale løsninger for effektivisering og økt produktivitet.

 37. Takk for meg! hakon.haugli@abelia.no Tlf. 90531025 Twitter: @HakonHaugli