klankleer practicum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klankleer Practicum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klankleer Practicum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Klankleer Practicum - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Klankleer Practicum. Overzicht. Fonologische regels: -er/-aar - insertie t/ts-alternantie syllabe parseringen. De consonanten van het NL. bilabial. labiodental. dental. alveolar. postalveolar. retroflex. palatal. velar. uvular. pharyngeal. glottal. plosive.  .  .  .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klankleer Practicum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overzicht
Overzicht

Fonologische regels:

 • -er/-aar
 • -insertie
 • t/ts-alternantie
 • syllabe parseringen
de consonanten van het nl
De consonanten van het NL

bilabial

labiodental

dental

alveolar

postalveolar

retroflex

palatal

velar

uvular

pharyngeal

glottal

plosive









nasal

trill

tap or flap

fricative









lateral

fricative

approximant

w

lateral

approximant

de vocalen van het nederlands
De vocalen van het Nederlands

front

central

back

close

()

()

()







close-mid

 ()

()

 ()

open-mid



open

major class features
Major Class Features

er/aar

Insertieregel

Alternantieregel

Final Devoicing

fonologische plaatsfeatures
Fonologische Plaatsfeatures

       

er/aar2

Insertieregel

fonologische abstracties
Fonologische abstracties
 • /p/ : /b/ /f/ : /v/ +ant; -cor

zowel bilabiaal als labiodentaal

 • /t/ : /d/ /s/ : /z/ +ant; +cor
 • // : // // : // -ant; +cor
 • /k/ : // /x/ : // -ant; -cor

generaliseert over velair en uvulair

fonologische regels1
Fonologische Regels
 • A  B / C D
 • C D = omgeving; het foneem bevindt zich op een positie tussen C en D
   • C en D kunnen klanken zijn of een natturlijke klasse van klanken, maar ook:
   • grenzen, bijvoorbeeld $ (syllabegrens)

andere grenssymbolen: + (morfeemgrens)

# (woordgrens)

fonologische regels2
Fonologische Regels

$ (syllabegrens) vb. be $ zem

bal $ kon

hon $ den

+ (morfeemgrens) vb. boom + pje

hond + en

# (woordgrens) vb. bal #

honden #

balkon #

final devoicing
Final Devoicing
 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

Major Class Features

final devoicing1
Final Devoicing
 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

 • Regel: [-sonorant]  [-stem]

Major Class Features

final devoicing2
Final Devoicing
 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

 • Domein: ABVA, hebzucht
 • Regel: [-sonorant]  [-stem] / $
er aar1
reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

-er/-aar

Major Class Features

er aar2
reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

-er/-aar

/r/  [a:r] /  +son +

+cons

er aar3
reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

balsem- (!)

-er/-aar

plaatsfeatures

er aar4
reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

balsem- (!)

-er/-aar

/r/  [a:r] /  +son +

+cons

+cor

insertieregel
Insertieregel

data:half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark

niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België

plaatsfeatures

Major Class Features

insertieregel1
Insertieregel

 [] / +son [-cor] $

+cons

-nas

data:half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark

niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België

uitzondering: doorn, lantaarn

alternantieregel
Alternantieregel

data: militie-militair-politie-politiek- relatie-relatief-relaties- residentie-residenten-kwestie- kwesties

Bepaal linker en rechter context in A  B / C __ D

tip: maak gebruik van het grenssymbool “+”

Major Class Features

alternantieregel1
Alternantieregel

data: militie-militair-politie-politiek- relatie-relatief-relaties- residentie-residenten-kwestie- kwesties

/t/  [ts] / [+son] __ /i/ +

regelvolgorde
Regelvolgorde
 • Opdr. Geef geordende regels voor de afleidingen:
  • hebzucht [hpsxt]
  • zandbak [zmbk]

Om wat voor soort processen gaat het hier?

syllabemodel
Syllabemodel

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

Nederlands: peak alleen vocalen; margin core en coda alles behalve vocalen

Satellites: alleen sonorante consonanten;Extra-syllabische posities: s, t (p, k)

vragen bij college 4
Vragen bij College 4
 • 1. Stel dat een Italiaan die Nederlands leert het woord ik uitspreekt als iek [ik] in plaats van [k]. Hoe verklaar je dat?
 • 2. Is de uitspraak [] in plaats van [] voor inpakken makkelijker voor de luisteraar of voor de spreker? Leg uit.
 • 3. Wat voor een soort proces herken je in de vorm bongerd (oorspronkelijk boomgaard)?
 • 4. In het Engels kun je door toevoeging van al aan woorden als nation en electric nieuwe woorden maken: national, electrical. Soms wordt bij dit proces al vervangen door ar, bijvoorbeeld in single-singular, circle-circular. Hoe zou je als fonoloog de variant ar voor al verklaren? Om wat voor een soort proces gaat het hier?
 • 5. Noem een argument van generatief fonologen om een voorkeur te hebben voor een beknopte regel om fonologische processen te beschrijven.
vragen bij college 5
Vragen bij College 5
 • 1. Waarom gebruikt een fonoloog features om klanken te representeren?
 • 2. Waarom is er zowel een feature [high] als een feature [low], terwijl er alleen een feature [back] is en geen feature [front]?
 • 3. De klank [p] is bilabiaal en de klank [f] is labiodentaal. Voor de fonoloog zijn ze echter allebei [+anterieur] en [-coronaal]. Waarom maakt de fonoloog deze abstractie?
 • 4. Een kind van twee jaar oud kan moeilijk clusters van medeklinkers realiseren. Hoe denk je dat zo’n kind het woord broek en step zal realiseren? Licht toe.
 • 5. Wat is problematisch voor het lettergreepmodel aan de realisatie [] voor schep? Hoe kun je die realisatie toch verklaren?