Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Download
1 / 17

Międzynarodowa Konferencja „ Strategia przygotowania wspólnych polsko – ukraińskich przedsięwzięć - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Zrzeszenie Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina. Międzynarodowa Konferencja „ Strategia przygotowania wspólnych polsko – ukraińskich przedsięwzięć

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Międzynarodowa Konferencja „ Strategia przygotowania wspólnych polsko – ukraińskich przedsięwzięć ' - carl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zrzeszenie Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina

Międzynarodowa Konferencja

„Strategia przygotowania wspólnych polsko – ukraińskich przedsięwzięć

turystycznych w kontekście rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim”.

20 – 21 maj 2008 r. Arłamów


Konferencja organizowana jest przez

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

w Rzeszowie przy współpracy

ze Zrzeszeniem Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina

ze Starego Sambora przy wsparciu finansowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Otwarcie konferencji

Słowo wstępne:

Bogdan RZOŃCA – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Józef JODŁOWSKI – Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Starosta Rzeszowski

Wołodymir HORBOWY - Prezes Zrzeszenia Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina,

Przewodniczący Rejonowej Rady w Starym Samborze

Wprowadzenie:

Dawid LASEK - Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska


Wprowadzenie – Dawid LASEK

Cele Konferencji:

► Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Programu

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

► Zaprezentowanie strategii koordynacji i metodologii tworzenia polsko – ukraińskich

projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007

– 2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

► Zaprezentowanie doświadczeń oraz „dobrych i złych praktyk” z zakresu dotychczasowej współpracy przy realizacji polsko – ukraińskich projektów finansowanych w ramach

funduszy Unii Europejskiej

► Omówienie propozycji projektów do Działania 1.2 „Rozwój Turystyki” Programu

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, z podziałem na typy projektów:

„strategicznych”, „sieciowych” i „parasolowych”.

► Przedstawienie założeń koncepcji „Karpacki Horyzont 2013”

► Przedstawienie i dyskusja nad kierunkami rozwoju współpracy w ramach Euroregionu

Karpackiego w zakresie turystyki. Przedstawienie podstawowych problemów w tym

zakresie, oraz sformułowanie rekomendacji dla władz regionalnych i lokalnych oraz

struktur Euroregionu Karpackiego

Program Konferencji


Wprowadzenie – Dawid LASEK

Rezultaty Konferencji:

► Opracowanie na podstawie dyskusji i prezentacji „Podstawowych Założeń” dla

koordynacji przygotowania projektów z zakresu turystyki do Programu

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz w ramach koncepcji „Karpacki

Horyzont 2013

► Wybór konkretnych koncepcji do przygotowania jako projekty do Programu

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

► Powołanie międzynarodowych zespołów projektowych do opracowywania projektów z

zakresu turystyki do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

2007 – 2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Plan działań


Panel 1 - „Możliwości wspierania transgranicznych projektów turystycznych w perspektywie 2007 – 2013”

 • Wystąpienia:

 • Wprowadzenie do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 • Tomasz Dyląg, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, MSWiA, Warszawa

 • 2. Strategia i metodologia. Przygotowanie projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 • Dawid Lasek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Rzeszów


Wystąpienie 1 – Tomasz DYLĄG, WWPE, MSWiA

Wprowadzenie do Programu Współpracy Transgranicznej

Polska -Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

45 min.


Wystąpienie 2 – Dawid LASEK, SEKP

Strategia i metodologia. Przygotowanie projektów do Programu

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

15 min.


Strategia i metodologia…. – Dawid LASEK

 • Dlaczego podejście strategiczne….?

 • Nowe warunki współpracy

 • Schengen

 • Nowe zasady programowe

 • Zasada „lead partnera” (partnera wiodącego)

 • Wspólne reguły ubiegania się o środki z Programu

 • Nowa rola partnerstwa (zasięg i zakres) (projekty zintegrowane będą traktowane jako priorytetowe)

 • Wspólny budżet programu – konkurencja!

 • Większy obszar wsparcia – nowi aktorzy

 • Nowe struktury organizacyjne

 • Powołanie Zrzeszenia Samorządów „Euroregion Karpacki Ukraina”

 • Budowa na bazie partnerstwa SEKP z ZSEKU profesjonalnych instytucji wsparcia

 • Nowa rola planowania i programowania


Strategia i metodologia…. – Dawid LASEK

 • Strategia.

 • Wzmocnienie, instytucjonalizacja, profesjonalizacja strategicznych struktur współpracy opartych o krajowe stowarzyszenia Euroregionalne

 • Budowa skutecznego systemu wymiany informacji oraz mechanizmów artykulacji potrzeb członków struktur

 • Opracowanie i wdrożenie mechanizmów artykulacji naszych interesów na zewnątrz (poziom krajowy i międzynarodowy)

 • Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu współpracy przy projektach realizowanych w ramach i na rzecz struktur - metodologia


Strategia i metodologia…. – Dawid LASEK

 • Metodologia.

 • Wynika ze struktury organizacji i celów bieżących i strategicznych

 • Opiera się o aktywizację potencjału samorządów/ administracji członkowskich

 • Ewidencja potrzeb samorządów/ administracji w danym zakresie

 • Zgłoszenie/ wypracowanie najlepszych propozycji działań/ projektów

 • Wskazanie osób – menagerów stale współpracujących w ramach systemu

 • Weryfikacja zgłoszonych pomysłów/ projektów – rekomendacje – integrowanie działań

 • Powołanie zespołów projektowych (ds. konkretnych projektów lub szerokich koncepcji)

 • Przygotowanie pakietu „naszych” projektów do programu

 • Realizacja zatwierdzonych projektów


Strategia i metodologia…. – Dawid LASEK

 • Metodologia – model po stronie polskiej

 • Wynika z założenia iż system koordynacji budowany będzie wyłącznie o samorządy członkowskie

 • Wynika z założenie, że podstawowym szczeblem koordynacji będzie powiat ziemski

 • Wyznaczenie koordynatora powiatowego

 • Weryfikacja potencjału na poziomie powiatu

 • Powołanie zespołu projektowego/ koordynacyjnego (jeśli to konieczne)

 • Przygotowanie wniosków:

 • 4.1 dla programów szerszych, w których powiat uczestniczy

 • 4.2 dla projektów własnych, realizowanych wewnątrz powiatu

 • Wspólna realizacja projektów, uczestnictwo w programach

 • Budowa w oparciu o wybrane powiaty struktur terenowych


Panel 2 - „Transgraniczne produkty turystyczne – prezentacja dotychczasowych doświadczeń”

 • Wystąpienia:

 • Jan Sołek, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów

 • Krzysztof Plamowski, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, Ustrzyki Dolne

 • Aleksander Wołoszyński, Stowarzyszenie Zielony Krzyż, Lwów


Panel 3 - Forum dyskusyjne: „Strategia działania – plan pracy – propozycje projektów”

Tematy:

1. Projekty strategiczne – prezentacja, dyskusja

2. Projekty sieciowe – prezentacja, dyskusja

3. Projekty parasolowe – linie produkcyjne projektów, prezentacja, dyskusja


Podstawowe informacje dot. Działania 1.2

 • Budżet Priorytetu 1:

 • 61 446 451.11 EUR

 • Cel Działania 2.1:

 • „Poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru przygranicznego

 • Indykatywne rodzaje projektów:

 • przygotowywanie i wdrażanie inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej i agroturystycznej oraz usług turystycznych;

 • wspólne inicjatywy skierowane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego;

 • wspólne tworzenie zrównoważonych produktów turystycznych (np. transgraniczne ścieżki tematyczne) respektujących potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

 • wspólne przedsięwzięcia promujące turystyczne walory obszaru przygranicznego


Typy projektów wg Dokumentu Programowego wersja z dnia 7 maja 2008

 • Duże projekty strategiczne (działanie 2.2)

 • 2. Projekty zintegrowane, w których partnerzy realizują na swoim terytorium część działań będących częścią projektu;

 • 3. Projekty symetryczne, w których podobne działania są prowadzone równolegle w po obu stronach granicy;

 • 4. Projekty posiadające efekt transgraniczny, realizowane głównie lub wyłącznie po jednej stronie granicy, lecz na rzecz obu partnerów.


Typy projektów wg cech funkcjonalnych maja 2008

 • Projekty strategiczne

 • Szerokie partnerstwo

 • Zasięg międzyregionalny

 • Oparte o strategiczne cele i szerokie oddziaływanie

 • 2. Projekty sieciowe

 • Projekty instytucjonalne

 • Oparte o wieloletnie tematyczne strategie działania

 • Projekty parasolowe (mikroprojekty)

 • Tworzone na bazie struktur euroregionalnych w oparciu o metodę „ex – ante”

 • Złożone z mikrodziałań


ad