lkemizdeki m hendislik e itiminde akreditasyon
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon. Prof. Dr. Bülent E. Platin Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 12. Ulusal Kalite Kongresi 14 Ekim 2003, İstanbul. Akreditasyon Etkinliklerini Yürüten Kuruluşlar. ABET

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon' - cargan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lkemizdeki m hendislik e itiminde akreditasyon

Ülkemizdeki Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon

Prof. Dr. Bülent E. Platin

Makina Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara

12. Ulusal Kalite Kongresi

14 Ekim 2003, İstanbul

akreditasyon etkinliklerini y r ten kurulu lar
Akreditasyon Etkinliklerini Yürüten Kuruluşlar
 • ABET

(Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.)

“Substantial Equivalency”

 • MÜDEK

(Mühendislik Değerlendirme Kurulu)

“Yetkinlik”

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

lkemizdeki abet etkinlikleri
Ülkemizdeki ABET Etkinlikleri

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

abet etkinlikleri ve t rkiye deki m hendislik programlar
ABET Etkinlikleri ve Türkiye’deki Mühendislik Programları

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek m hendislik de erlendirme kurulu
MÜDEKMühendislik Değerlendirme Kurulu
 • Ocak 2001:Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) kurulması ve çalışma grupları oluşturulması
 • Mayıs 2001 – Mart 2002:Mühendislik Eğitimini Değerlendirme Grubu çalışmaları
 • Ocak 2002:Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sistemi’nin MDK tarafından benimsenmesi
 • Mayıs 2002:MÜDEK’in kuruluşu

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek m hendislik de erlendirme kurulu1
MÜDEKMühendislik Değerlendirme Kurulu

TEMEL AMAÇ

Mühendislik eğitimini teşvik edip ve ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek

TEMEL İŞLEV

Mezunlarına “mühendis”derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirilme programı düzenlemek ve uygulamak

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek
MÜDEK

TEMEL ÖZELLİKLER

 • Yönetsel özerklik
 • Nesnel ölçütlere dayalı değerlendirme
 • Açıklık, şeffaflık   kurumsal gizlilik
 • Değerlendirmelerde son karar organı
 • Üniversite yönetimleri ile ilişkisiz kadro
 • Hafızalı kadro değişimi

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek yap s
MDK

Eğitim

Çalışma

Grubu

Değerlendirme

Takımı

Değerlendirme

Takımı

Değerlendirme

Takımı

MÜDEK Yapısı

MÜDEK

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek yeleri
MÜDEK Üyeleri
 • Toplam sekiz üye
  • 4 üniversite öğretim üyesi
  • 1 TMMOB temsilcisi
  • 1 KalDer temsilcisi
  • 2 sanayi temsilcisi
 • MDK üyeleri MÜDEK üyesi ya da MÜDEK Değerlendiricisi olarak görev yapamıyor
 • 2 yıllık görev süresi (ardışık en çok 3 dönem)
 • Aralarından 3 üye:
  • Başkan
  • Başkan yardımcısı (bir sonraki dönemin başkanı)
  • Önceki başkan

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek de erlendirme tak mlar
MÜDEKDeğerlendirme Takımları
 • Değerlendirilecek programları yürüten her fakülte için ayrı bir TAKIM
 • TAKIM BAŞKANI (MÜDEK Üyesi)
 • Değerlendirilen her program için en az bir PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek de erlendirmelerinin temel zellikleri
MÜDEK Değerlendirmelerinin Temel Özellikleri
 • SIRALAMA değil DEĞERLENDİRME
 • ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM değil PROGRAM değerlendirme
 • DOKÜMANTASYON’a dayalı, BİLİNEN (gizli olmayan) değerlendirme ÖLÇÜTLERİ ve SÜRECİ
 • Eğitimli değerlendirme TAKIMLARI
 • Takım değerlendirmesi süreci TASLAK RAPOR
 • MÜDEK’ce son değerlendirme SONUÇ RAPORU

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek de erlendirme l tleri
MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri
 • Program Eğitim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Eğitim Programı
 • Öğrenciler
 • Öğretim Kadrosu
 • Altyapı
 • Kurumsal Destek ve Parasal Kaynaklar
 • Programa Özgü Ölçütler

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

program e itim ama lar
Program Eğitim Amaçları
 • Mezunların programı bitirmelerini izleyen bir kaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler
 • Kurum, fakülte ve bölümün özgörevleri ile uyumlu olmalı
 • Erişimleri 3-5 yıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı
 • Ölçme ve değerlendirmelerinde mezunlar, işverenler vb. dış paydaşlar kullanılır

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

program kt lar
Program Çıktıları
 • Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar bilmeleri ya da yapabilmeleri beklenenleri tanımlayan ifadeler
 • Program eğitim amaçlarına ulaşmak için gerekli olmalı
 • Erişimleri yıllık ya da yarıyıllık dönemlerle ölçülmeli, değerlendirilmeli ve sonuçları program iyileştirme çalışmalarında kullanılmalı
 • Ölçme ve değerlendirmelerinde genellikle öğrenciler, öğretim üyeleri vb. iç paydaşlar kullanılır

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek de erlendirme s reci takvimi 2003 2004 de erlendirme d nemi
MÜDEK Değerlendirme Süreci Takvimi[2003-2004 Değerlendirme Dönemi]
 • MÜDEK'e başvuru (Dekanlıklar) [01 Mart 2003]
 • Özdeğerlendirme Raporlarının (ÖDR) hazırlanması ve MÜDEK’e teslimi (Dekanlık + Bölümler) [01 Ağustos 2003]
 • ÖDR incelenmesi, kurumlardan ek bilgi istenmesi (Değerlendirme Takımları) [Eylül-Ekim 2003]
 • Kurum ziyareti (Değerlendirme Takımları) [Kasım-Aralık 2003]
 • Değerlendirme raporları (Değerlendirme Takımları) [Ocak-Şubat 2004]
 • Değerlendirmenin sonuçlandırılması (MÜDEK) [Mart-Haziran 2004]

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

de erlendirme s recinin evreleri
Eylül-Ekim

Kasım-Aralık

I

II

60 gün

Ziyaretin son günü

III

Değerlendirme Sürecinin Evreleri
 • Ziyaret öncesi etkinlikler
 • Kurum ziyareti (3 gün)
 • Ziyaret sonrası etkinlikler

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

de erlendirme bulgular
Değerlendirme Bulguları
 • Olumlu Yönler
 • Olumsuz Yönler
  • Eksiklik: Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir.Program ölçütler ile uyum içinde değildir.
  • Zayıflık: Bir ölçütün sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi vermediğini gösterir. Ölçütlerin daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.
  • Kaygı: Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Ölçütlerin sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılması gerekmektedir.
  • Gözlem: Değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olmayan bir yorum ya da öneridir. Kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere önerilmiştir.

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

de erlendirme sonu lar
Değerlendirme Sonuçları
 • Eksiklik ya da zayıflık yok  Yetkinlik (6 yıl sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatma)
 • Eksiklik yok, ancak zayıflık var  Yetkinlik (2 yıl sonraki ara rapor ya da ara ziyarete kadar şartlı uzatma)
 • Eksiklik var  Kanıt Göster (1 yıl sonra ziyaret yenilenecek)
 • “Kanıt Göster” sonrası eksiklik var  Yetkinlik Vermeme

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

m dek1
MÜDEK

http://mudek.me.metu.edu.tr

TEŞEKKÜRLER

12. Ulusal Kalite Kongresi - 14 Ekim 2003, İstanbul

ad