veter ner fak lteler nde akred tasyon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON. Prof.Dr. Hasan BATMAZ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21 Şubat 2009, Kozaklı-Nevşehir. Akreditasyon. Daha önceden belirlenmiş standartlara dayalı olarak, belirli bir değerlendirme sürecinden sonra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON' - luce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veter ner fak lteler nde akred tasyon

VETERİNER FAKÜLTELERİNDE AKREDİTASYON

Prof.Dr. Hasan BATMAZ

Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

21 Şubat 2009, Kozaklı-Nevşehir

akreditasyon
Akreditasyon
 • Daha önceden belirlenmiş standartlara dayalı olarak,

belirli bir değerlendirme sürecinden sonra

bir kurum veya programın kalitesiyle ilgili olarak resmi nitelikte yazılmış rapor

akreditasyon1
Akreditasyon
 • Baştan bazı kalite standartlarını sağlayacağını açıklayan kurumun gözden geçirilmesi
 • Bu değerlendirme, kurumun belirlenen belli standartları yerine getirdiğinin tanındığına dair işaret
 • Standartlara ulaşma, belli bir hedef için uygunluğun ölçütüdür. Bir veteriner fakültesi için böyle bir hedef modern, kalifiye bir veteriner hekim
akreditasyon2
Akreditasyon
 • Kurumlar veya programlar için;
  • Belirlenen asgari gereksinimlerin karşılanması
  • Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi
  • Kurumlar arası uyumun karşılanması
  • Kalite güvencesinin sağlanması
akreditasyon ve kalite g vencesi
Akreditasyon ve Kalite Güvencesi
 • Kalite güvencesi akreditasyon için ön koşul
 • Akreditasyon sırasında ölçülen standartların uzun vadede sürdürülmesinin garanti edilmesi
 • Akreditasyon
  • Öğrencilere tanımlanmış ve uygun programlar sağlar.
  • Öğrenci mobilitesini ve alınacak derecelerin ön tanınmasını kolaylaştırır.
  • Mezunların mobilitesini kolaylaştırır.
eaeve
EAEVE
 • European Association of Establishment for Veterinary Education ( EAEVE )
 • Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği
 • 35 ülkeden 94 üye Fakülte/eğitim kurumu
 • 72’si AB’den
 • Üyeler periyodik olarak EAEVE’nin akreditasyon ziyaretlerine açık olmalı
eaeve1
EAEVE
 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin direktifleri doğrultusunda mesleki kalitenin tanınması için;veteriner hekimlik eğitiminin asgari gereksinimlerinin tanımlanması (The EC-Directive 2005/36)
 • FVE ile birlikte
 • ACVT – Advisory Committee on Veterinary Education
eaeve nin akreditasyonun amac
EAEVE’nin Akreditasyonun Amacı
 • Homojen kriterleri ve şeffaflığı
 • Eğitimin benzer biçimde yüksek standartlarda yapılmasını
 • Ana hatların ve gereksinimlerin belirli bir standartta olmasını
 • Mevcut eksikliklerin giderilmesini

sağlamak

slide11

MİNUMUM ŞARTLAR

Tatminkar

Tatminkar değil

Kabul

Edilemez

minumum artlar
Minumum Şartlar

Kabul Edilemez

Tatminkar

akreditasyon s reci
Akreditasyon Süreci
 • Öz değerlendirme raporunun hazırlanması
 • Fakültenin 6-7 kişilik uzmanlar kurulu tarafından en az 5 günlük ziyareti
 • Uzmanlar grubunun raporu
 • Uzmanlar grubunun raporunun gözden geçirilmesi
 • Uzmanlar grubu raporunun JEC’de savunulması
akreditasyon s reci1
Akreditasyon Süreci
 • Rapor sonuçlarının izlenmesi
 • Ziyaret sonucu akreditasyon kabul edilmemişse özellikle major eksiklikler olmak üzere eksikliklerin tamamlandıktan sonra bunları belirten raporun gönderilip II. Kez davet edilmesi
 • 2-3 kişilik grubun 2 günlük ziyaret ederek değerlendirmesi
 • Bu değerlendirme raporunun JEC’de görüşülerek karar verilmesi
z de erlendirme raporu self evaluation report ser
Öz Değerlendirme Raporu Self Evaluation Report (SER)
 • Hedefler
 • Organizasyon
 • Finans
 • Ders Programı ve İçeriği
 • Eğitimin Kalitesi ve Değerlendirilmesi
 • Fiziki Alanlar ve Ekipman
 • Hayvanlar ve Hayvan Orijinli Öğretim Materyali
z de erlendirme raporu self evaluation report ser1
Öz Değerlendirme Raporu Self Evaluation Report (SER)
 • Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları
 • Fakülteye Giriş ve Kayıt
 • Akademik ve Destek Personeli
 • Sürekli Eğitim
 • Lisansüstü Eğitim
 • Araştırma
  • Kurumsal Akreditasyon
e itim
Eğitim
 • Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimler
 • Klinik
 • Hayvansal Üretim
 • Gıda Hijyeni
 • Mevzuat
veter ner hek ml k e t m
VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİ
 • Lisans Eğitimi
 • Yaşam Boyu Eğitim-Sürekli Eğitim

( LLL-Long Life Learning)

 • Lisanüstü Eğitim
  • Uzmanlık Eğitimi
  • Doktora Eğitimi
l sans e t m
LİSANS EĞİTİMİ
 • Tüm konuları aynı düzeyde öğretmek yerine; konular,
  • bilinmesi gerekenler, (1)
  • bilinmesi ve tanı konulması gerekenler (2)
  • bilinmesi, tanı konulması ve sağaltım-profilaksisi yapılması gerekenler (3)
fak ltelerden mezunlarin lk g n deney m ve kazanimlari
FAKÜLTELERDEN MEZUNLARIN İLK GÜN DENEYİM ve KAZANIMLARI
 • 1- Genel mesleki deneyim ve kazanım
 • 2- Temel oluşturan bilgi ve anlayış
 • 3- Pratik yeterlilik
1 genel mesleki deneyim ve kazan m
1- Genel mesleki deneyim ve kazanım
 • Müşteri, halk, meslektaşlarla ve sorumlu kişilerle etkili iletişim kurabilmeli, onların anlayacağı bir dil ve içerikte sempatik olarak onları dinleyebilmeli ve cevaplayabilmeli
 • Olgu raporlarını hazırlayabilmeli ve kayıtlarını meslektaşlarını tatmin edecek ve halkın anlayabileceği şekilde sürdürebilmeli
 • Multidisipliner takımın etkili bir üyesi olarak çalışabilmeli
 • Bireysel hastanın tedavisinde ve hasta sahibi ile ilişkisinde Veteriner Hekimin etik sorumluluğu olduğunun farkında olmalı
 • Veteriner Hekim yapacağı işlerde ekonomik ve duygusal şartların farkında olmalı ve böyle baskıların etkisi ile en uygunu yapmalı
2 temel olu turan bilgi ve anlay
2- Temel oluşturan bilgi ve anlayış
 • Bulguları nasıl değerlendireceğini bilmeli
 • EU’da başlıca evcil hayvan türlerinde oluşan yaygın hastalık ve bozuklukların etyoloji, pathogenez, klinik bulgular, tanı ve tedavi/profilaksilerini bilmeli
 • Hayvan refahı ve önemli hastalıklarla ilgili mevzuatı bilmeli
 • Hastalıkları önlemenin ve sağlık ve refahı geliştirmenin ilkelerini bilmeli
3 pratik yeterlilik
3- Pratik yeterlilik
 • Bireysel ve sürü hayvanı ve çevresi hakkında tam bir anamnez almalı ve değerlendirmeli
 • Hayvanları güvenli ve insancıl şekilde tutabilmeli
 • Tam bir klinik muayene yapmalı
 • Yaygın evcil hayvan türlerinin tümünde acil ve basit ilk uygulamaları yapabilmeli
 • Örnekleri toplamayı, saklamayı, naklini bilmeli; standart laboratuar testlerini yapabilmeli, laboratuar sonuçlarını yorumlayabilmeli
 • Önemli, rapor edilmesi gereken ve zoonoz hastalıkların tanısından sonra doğru prosedürü izlemeli
vizyon misyon lkeler hedefler
Vizyon, Misyon, İlkeler, Hedefler
 • Yalnız tanımlanmaları değil
 • Bunların daha somut eğitimsel ve araştırma çıktılarına dönüştürülmesi olduğuna inanmak
ba l ca yap lan de i iklikler
Başlıca Yapılan Değişiklikler
 • Eğitim programının ve ders içeriklerinin güncelleştirilmesi
 • Eğitimde uygulamaya önem verilmesi
 • Hayvan materyalinin artması
 • 10 AD ‘nın yer aldığı Fakülte Binası
 • Modern Hayvan Hastanesi
 • Dershane ve Dekanlık Kompleksinin tamamlanmak üzere olması
ba l ca yap lan de i iklikler1
Başlıca Yapılan Değişiklikler
 • Çiftliğin ve Gıda İşletmeleri Ünitelerinin ciddi revize edilmesi
 • Anatomi Diseksiyon Salonu’nun ciddi düzenlemesi
 • Yeni Nekropsi Salonu
 • Kütüphane ve bilgisayar olanaklarının geliştirilmesi
ba l ca yap lan de i iklikler2
Başlıca Yapılan Değişiklikler
 • Biyogüvenlik uygulamaları
 • Ekipmanın geliştirilmesi
 • Gezici klinik olanaklarının geliştirilmesi
 • Uluslar arası yayınların artırılması
 • Sürekli eğitim programları
utrecht niversitesi veteriner fak ltesi nde uygulamalar n retilme d zeyleri
Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde uygulamaların öğretilme düzeyleri

Genel Modül

At CA LA

 • UygulamaAt DKöpekKedi Rum.At Kö.Ke.Ek. Rum.Do
 • Üst solunum sis.

Endoskopisi 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2

 • Ağız ve pharynx’in

Muayenesi 4 4 4 4 4

 • Abdomenin

Ultrasonu 1 1 1 1 1 3 2 2

 • Rektal muayene 3 1 3 3 3 4 4 4 4 2
 • Hematolojik mua.3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
 • İdrar muayenesi3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
 • İm.iv enjeksiyon4 4 4 4 4 4

1- Yalnızca bilgisinin olması 2- Bir uygulamayı görmesi/ hazır bulunması

3- Birisinin kontrolü altında bir ya da 4- Kendi başına yapabilmeli

birkaç kez yapmalı

uluda niversitesi veteriner fak ltesi nde uygulamalar n retilme d zeyleri
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde uygulamaların öğretilme düzeyleri

Modül

UygulamaVIIVIIIIXB.HK.H.

 • Dolaşım sist.muayenesi 1 1 2/3 3 5
 • Rumen sondası uygulaması ve

içeriğinin muayenesi 1 1 1 3

 • Rektal muayene-sığır 1 2
 • Gastroskopi (İ) 1 1
 • Rutin hematolojik muayene 1 1 1 3 5
 • Oto. kan sayımı ve yorumu 1 1 1 2 5
 • İdrar alma 1 3 2
 • iv., im., sc. enjeksiyon 1 1 2/3 5 5

(İ) İzleme

zorluklar
ZORLUKLAR…

SUBJEKTİF

OBJEKTİF

yeterlilik
Yeterlilik
 • Yeterlilik mesleki mükemmeliyete giden yolda bir adımdır………..Bir sürekliliğin yalnızca tek bir noktasıdır.
fak lteler n akred tasyonu
FAKÜLTELERİN AKREDİTASYONU
 • Avrupa’da toplam 94 fakültenin
  • 42’si akredite
  • 3’ü şartlı akredite, Bursa, Bristol, Teramo

Türkiye’de

 • 2007 yılında Ankara
 • 2008 yılında Uludağ, şartlı akredite
 • I. ve II. değerlendirilmelerini geçirenler
  • İstanbul 2003 ve 2008
  • Selçuk 2002 ve 2008
 • Yalnız I. değerlendirilmelerini geçirenler
  • Fırat 2007
  • Kafkas 2008
fak lteler n akred tasyonu1
FAKÜLTELERİN AKREDİTASYONU
 • Toplam 13 Fakülte üye
 • Yüzüncü Yıl, 2010 için kesinleşmemiş
 • Diğer Üyeler
  • Adnan Menderes, Erciyes, Mustafa Kemal
  • Harran, Ondokuz Mayıs, Mehmet Akif
 • Üye Olmayanlar
  • Dicle, Afyon Kocatepe (2009)
  • Kırıkkale, Atatürk
slide41
Avrupa Komisyonu’nun Veteriner Hekimlikte Üzerinde Durduğu Başıca Konular
  • Gıda güvenliği
  • Önemli bulaşıcı hastalıkların

önlenmesi ve kontrolü

  • Hayvan refahı