slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio. Münster. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen. Februari 2013. Centrale vraag in deze presentatie .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen' - candra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Münster

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Februari 2013

centrale vraag in deze presentatie
Centrale vraag in deze presentatie

Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Münster?

hoe meten we internationale concurrentie
Hoe meten we internationale concurrentie?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

 • In de studie nemen we twee typen concurrentie mee:
  • De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten;
  • De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen;
 • De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus:
  • De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen;
  • De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen;
 • Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector.
belangrijkste concurrenten o b v marktoverlap voorbeeld van exp ort
Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs

Meeste concurrentietussen Amsterdam en Parijs

Amsterdam export

Parijs export

Wenen export

hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd
Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Münstermet die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;

Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;

In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren.

welke sectoren nemen we mee in het onderzoek
Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?
 • Landbouw
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Materialenindustrie
 • Hightechindustrie
 • Chemie
 • Energie
 • Groothandel
 • Logistiek
 • Financiële diensten
 • Zakelijke diensten

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren

welke regio s nemen we mee in het onderzoek
Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies en in Duitsland zijn dit de zogenaamde Regierungsbezirke. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;

De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;

Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren.

wilt u meer weten
Wilt u meer weten?

www.pbl.nl

 • Vragen? Neem dan contact op met:
 • Otto Raspe (otto.raspe@pbl.nl) of info@pbl.nl

Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.

In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek.

we beantwoorden vier vragen voor de regio m nster
Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten?

Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie?

Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten?

Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde?

We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen).

We beantwoorden vier vragen voor de regio Münster

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen

leeswijzer van de benchmarks
De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4);

De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren;

De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren);

De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten;

De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter.

Leeswijzer van de benchmarks

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks

we laten nu voor m nster de benchmarks zien voor de volgende sectoren
We laten nu voor Münsterde benchmarks zien voor de volgende sectoren

De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking;

De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Duitsland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1).

* Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.

1 landbouw
1. Landbouw

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 52e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 85e regio van de 256 in Europa

conclusies landbouw in m nster
Conclusies Landbouw in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de landbouw sector ligt sterk onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

2 voedingsmiddelenindustrie
2. Voedingsmiddelenindustrie

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 104e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 85e regio van de 256 in Europa

conclusies voedingsmiddelenindustrie in m nster
Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is iets ondergemiddeld; De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; De concentratie van de voedingsmiddelenindustrie ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

3 materialen
3. Materialen

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 65e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 50e regio van de 256 in Europa

conclusies materialen in m nster
Conclusies Materialen in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is iets bovengemiddeld; De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

4 hightech
4. Hightech

Aantal buitenlandse bedrijven: Niet van toepassing

Omvang export: Münster is de 44e regio van de 256 in Europa

conclusies hightech in m nster
Conclusies Hightech in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.
5 chemie
5. Chemie

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 56e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 53e regio van de 256 in Europa

conclusies chemie in m nster
Conclusies Chemie in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is iets bovengemiddeld; De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt sterk boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

6 energie
6. Energie

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 42e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 124e regio van de 256 in Europa

conclusies energie in m nster
Conclusies Energie in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; De hoeveelheid publieke R&D is relatief laag en Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is iets bovengemiddeld; De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

7 groothandel
7. Groothandel

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 76e regio van de 256 in Europa

Opzetten buitenlandse vestiging: Münster is de 96e regio van de 256 in Europa

conclusies groothandel in m nster
Conclusies Groothandel in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen alle drie sterk onder het gemiddelde; De hoeveelheid publieke R&D is relatief laag en Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
8 logistiek
8. Logistiek

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 139e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 80e regio van de 256 in Europa

conclusies logistiek in m nster
Conclusies Logistiek in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Zowel het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen sterk onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven in buitenlandse handen onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt iets boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld; De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

10 zakelijke diensten
10. Zakelijke Diensten

Aantal buitenlandse bedrijven: Münster is de 41e regio van de 256 in Europa

Omvang export: Münster is de 94e regio van de 256 in Europa

conclusies zakelijke diensten in m nster
Conclusies Zakelijke Diensten in Münster

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:

 • De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt; Zowel het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen sterk onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven in buitenlandse handen onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; Münster heeft geen internationale (top)universiteit; De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag; De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

het vestigingsklimaat van m nster samengevat 1
Het vestigingsklimaat van Münster samengevat 1

Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:

 • Goed op orde zijn:
  • Het aantal patenten (iets bovengemiddeld)
het vestigingsklimaat van m nster samengevat 2
Het vestigingsklimaat van Münster samengevat 2

Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:

 • Minder goed op orde zijn:
  • Urbanisatievoordelen
   • Bevolkingsdichtheid (sterk ondergemiddeld)
   • Bevolkingsomvang (ondergemiddeld)
  • Aandeel buitenlandse bedrijven (sterk ondergemiddeld)
  • Europees exportaandeel (sterk ondergemiddeld)*
  • Publieke kennisinfrastructuur
   • Münster heeft geen (top)universiteit
   • Hoeveelheid publieke R&D (ondergemiddeld)
  • Hoeveelheid private R&D (sterk ondergemiddeld)
   • Maar het aantal patenten is iets bovengemiddeld
  • Connectiviteit over de weg (bovengemiddeld)
   • Bovendien is de mate van congestie bovengemiddeld
  • Concentraties Financiële en Zakelijke Dienstverlening en de Voedingsmiddelenindustrie (ondergemiddeld)

* Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

resum
Resumé
 • De investeringsagenda voor Münster bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten.
 • Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".