DYREKCJA LASÓW
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH. DRZEWO. +. PRACA DRWALA. DREWNO (BALE). +. PRACA W TARTAKU. 1000 PLN. 200 PLN. 1200 PLN. 800 PLN. 2000 PLN. 500 PLN. 2500 PLN. 500 PLN. 3000 PLN. (400 PLN). DREWNO (DESKI). +. PRACA STOLARZA I OBICIE TAPICERSKIE. MEBEL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - camdyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dyrekcja las w pa stwowych

DYREKCJA LASÓW

PAŃSTWOWYCH

DRZEWO

+

PRACA DRWALA

DREWNO (BALE)

+

PRACA W TARTAKU

1000 PLN

200 PLN

1200 PLN

800 PLN

2000 PLN

500 PLN

2500 PLN

500 PLN

3000 PLN

(400 PLN)

DREWNO (DESKI)

+

PRACA STOLARZA

I OBICIE TAPICERSKIE

MEBEL

POŚREDNIK SPRZEDAŻY

MEBEL

TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

PLANTACJA

BAWEŁNY

BAWEŁNA

+

PRACA PRZĄDKI

PRZĘDZA BAWEŁNIANA

1600 PLN

300 PLN

600 PLN

100 PLN

800 PLN

500 PLN

900 PLN

+

PRACA TKACZA

TKANINA BAWEŁNIANA

+

PRACA KRAWCA

KOSZULA

TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

DYREKCJA LASÓW

PAŃSTWOWYCH

PLANTACJA

BAWEŁNY

DRZEWO

BAWEŁNA

+

PRACA DRWALA

+

DRWAL

PRACA PRZĄDKI

DREWNO (BALE)

+

PRZĘDZA BAWEŁNIANA

PRACA W TARTAKU

1000 PLN

200 PLN

1200 PLN

800 PLN

2500 PLN

2000 PLN

(400 PLN)

100 PLN

500 PLN

1600 PLN

800 PLN

900 PLN

300 PLN

3000 PLN

100 PLN

500 PLN

600 PLN

500 PLN

TARTAK

+

DREWNO (DESKI)

PRACA TKACZA

+

PRACA STOLARZA

I OBICIE TAPICERSKIE

TKANINA BAWEŁNIANA

MEBEL

STOLARZ

+

PRACA KRAWCA

POŚREDNIK SPRZEDAŻY

KOSZULA

MEBEL

TWORZENIE I RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

KATE-

GORIE

LEŚNICTWO

PRZEMYSŁ

LEKKI

PRZEPŁYWY

MIĘDZY-

GAŁĘZIOWE

PRODUKCJA

FINALNA

PRODUKCJA

GLOBALNA

LEŚNICTWO

PRZEMYSŁ

LEKKI

0

100

0

0

0

100

3000

1600

3000

1700

NAKŁADY

100

0

100

X

X

WARTOŚĆ

DODANA

3000

1600

X

4600

X

PRODUKCJA

GLOBALNA

3100

1600

X

X

4700

TABLICA PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

Ex-Im

podatki

pośrednie

G

dochody

netto

z zagranicy

amorty-

zacja

PKB

w cenach

czynników

wytwór-

czych

PKB

w cenach

czynników

wytwór-

czych

I

PNN

w cenach

czynników

wytwór-

czych

(dochód

narodowy)

podatek

od zysków

nie

rozdzielone

zyski

dochód

ludności

podatek

dochodowy

+

TRANSFERY

C

dochód

dyspozy-

cyjny

ludności

STRUKTURA PRODUKTU I DOCHODU NARODOWEGO

PKBw

cenach

rynkowych

PNB

w cenach

czynników

wytwór-

czych

suma

wartości

dodanej

suma

dochodów

czynników

wytwór-

czych

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

UCZESTNIK

WARTOŚĆ

DODANA

STRUKTURALNA

WARTOŚĆ

DODANA

VAT

ZWROT

VAT

URZĄD

SKARBOWY

SPRZEDAŻ

W CENACH

RYNKOWYCH

1. DYREKCJA

LASÓW

PAŃSTWOWYCH

1000

1000

220

-

220

1220

200

1200

264

220

44

1464

2. DRWAL

3. TARTAK

800

2000

440

264

176

2440

4. STOLARZ

500

2500

550

440

110

3050

500

3000

600

550

110

3660

5. SPRZE-

DAWCA

6. KONSU-

MENT

-

-

-

-

-

3660

wartość netto mebla = 3000

wartość brutto mebla = 3660

ROZLICZENIE PODATKU VAT - LEŚNICTWO

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho


Dyrekcja las w pa stwowych

1 Suma wartości produkcji wytworzonej

a suma wartości dodanej

b suma wartości dóbr i usług finalnych

c produkcja globalna - przepływy międzygałęziowe

2 Suma wydatków (popyt) C + I + G + Ex - Im

3 Suma dochodów czynników wytwórczych

dochód dyspozycyjny ludności (dochód ludności)

suma podatków - transfery = podatki netto (dochód państwa)

nie rozdzielone zyski + amortyzacja (dochód przedsiębiorstw)

suma dochodów czynników wytwórczych PKB

saldo dochodów netto z zagranicy

PNB

+

METODOLOGIA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO

PODSTAWY MAKROEKONOMII : Marek Garbicz, Wojciech Pacho