slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dyrekcja Gimnazjum nr 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dyrekcja Gimnazjum nr 5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina Wiśniewska. Dyrekcja Gimnazjum nr 5 . Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła. Grono Pedagogiczne. Obecnie w szkole uczy 34 nauczycieli, z czego większość to nauczyciele dyplomowani. Z historii Szkoły.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dyrekcja Gimnazjum nr 5' - colm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dyrekcja gimnazjum nr 5
Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina WiśniewskaDyrekcja Gimnazjum nr 5

Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła

grono pedagogiczne
Grono Pedagogiczne

Obecnie w szkole uczy 34 nauczycieli, z czego większość to nauczyciele dyplomowani

z historii szko y
Z historii Szkoły

Budynek naszej Szkoły powstał przed stu dwudziestu laty i od początku był siedzibą różnych placówek oświatowych. W wyniku reformy oświaty w 1999r. powstało tu Gimnazjum nr 5, któremu w dniu 20.10.2004 roku przywrócono imię patrona - Świętego Jana Kantego.

posta patrona
Postać Patrona

Jan Kanty urodził się 25 czerwca 1390r. w Kętach niedaleko Oświęcimia. Od 1429r. przez ponad 50 lat pracował jako profesor Akademii Krakowskiej wykładając filozofię i teologię i zapisując się w historii Uczelni jako człowiek światły, obdarzony niezwykłą wiedzą.

Święty Jan Kanty jest patronem profesorów, studentów i uczących się.

gimnazjum nr 5 dzi
Gimnazjum nr 5 dziś …

Obecnie Gimnazjum ma 12 oddziałów, w których uczy się 356 uczniów i uczennic i pracuje 34 nauczycieli, w większości posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego.

misja szko y
Misja Szkoły

„Misją naszej szkoły jest stworzenie uczniowi możliwości pełnego zdobywania wiedzy, przygotowania do egzaminów gimnazjalnych, konkursów przedmiotowych oraz innych osiągnięć twórczych i sportowych.”

„Misją naszej szkoły jest również prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa oraz eliminowanie anonimowości i integracja uczniów.”

wyniki z egzamin w
Wyniki z egzaminów

Dzięki wytężonej pracy na lekcjach oraz podczas zajęć z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w nauce, uczniowie naszego Gimnazjum uzyskują w większości dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych, a nasi absolwenci w ponad

90 % kontynuują naukę w przemyskich liceach ogólnokształcących.

konkursy przedmiotowe
Konkursy przedmiotowe

Co roku możemy się pochwalić laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, najczęściej z matematyki, biologii, historii, języka angielskiego oraz niemieckiego.

osi gni cia sportowe
Osiągnięcia sportowe

Sport odgrywa bardzo ważną rolę w naszej Szkole, działa w niej aktywnie UKS „TEMPO 5” z podstawową sekcją lekkoatletyczną. Nasi reprezentanci zdobywają laury na zawodach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych nie tylko w lekkiej atletyce, ale również w aerobiku, pływaniu i szachach.

dzia ania na rzecz potrzebuj cych
Działania na rzecz potrzebujących

Nasi uczniowie chętnie angażują się w działania na rzecz potrzebujących. Szkolne Koło Caritas prowadzi zbiórki żywności i zabawek dla uboższych dzieci oraz włącza się w coroczną akcję „Wigilia dla Bezdomnych”. Część uczniów systematycznie wspiera Schroniska dla Zwierząt w Orzechowcach.

projekt programu comenius
Projekt programu COMENIUS

W latach 2009-2011 nasza Szkoła realizowała dwustronny projekt pod nazwą „Speaking Stones” z zaprzyjaźnioną szkołą z Egeru: GárdonyiGézaCiszterciGimnázium w ramach programu Comenius. Działania podejmowane w projekcie miały ogromny wpływ na życie Gimnazjum i trudno przecenić korzyści z niego płynące. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że udało nam się wyposażyć Szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podwoić liczbę zaplanowanych mobilności.

ad