thema 9
Download
Skip this Video
Download Presentation
Thema 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Thema 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Thema 9. Dementie. Dementie … even wat cijfertjes. Ongeveer 250.000 Nederlanders Hiervan zijn 12.000 jong-dementerend ( jonger dan 65 jaar ) 1 op de 5 mensen krijgt dementie In 2030 wordt verwacht dat er meer dan 3 00.000 Nederlanders lijden dan aan dementie .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Thema 9' - cally-rosales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
thema 9
Thema 9

Dementie

dementie even wat cijfertjes
Dementie… even watcijfertjes
 • Ongeveer250.000Nederlanders
 • Hiervanzijn12.000jong-dementerend (jongerdan 65 jaar)
 • 1 op de 5 mensenkrijgtdementie

In 2030 wordtverwachtdatermeerdan300.000Nederlanderslijdendanaandementie.

 • Komtvakervoorbijvrouwendanmannen, vrouwenwordengemiddeldouderdanmannen.
wat is dementie
Wat is dementie?

= niet één bepaalde ziekte

= een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die door een groot aantal ziektes kunnen ontstaan

 • Letterlijk betekent dementie:
 • Ontgeesting, geestelijke aftakeling
wat is dementie1
Wat is dementie?

.

 • Dementie is niet aangeboren!
 • Dementiewordtvaakgeassocieerd met ouderdom, maar is geenonvermijdelijkgevolg van ouderdom!
 • Bijdementietredenerveranderingen op in de hersenen: hierdoorgaancognitievefunctiesachteruit en verdwijnenuiteindelijk
 • Ruim 50 ziekteskunnendementieveroorzaken!
voorbeelden van cognitieve functies
Voorbeelden van cognitievefuncties:
 • Onthouden
 • Waarnemen
 • Denken en redeneren
 • Taal
 • Rekenen
 • Lezen
 • Schrijven
 • Handelen
 • Het nemen van initiatief
 • Aandacht, concentratie
 • Inzicht in de eigensituatie
symptomen
Symptomen
 • Geheugenstoornissen
 • Desoriëntatie in plaats, tijd, persoon
 • Minstens 1 van de volgendeaandoeningen:
  • Afasie (taalstoornis)
  • Agnosie (verlies van vermogenompersonen, voorwerpenetcteherkennen)
  • Apraxie (onvermogenomcomplexehandelingenuittevoeren)
  • Stoornis in de executievefunctiesof aandacht
overige symptomen
Overige symptomen
 • Persevereren (continu hetzelfde herhalen in praten/bewegen)
 • Confabuleren (fantasieverhalen om ‘lege’ plekken op te vullen)
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
 • Stemmingsstoornissen
 • Hallucinaties
 • Denkstoornissen
 • Gedragsstoornissen
 • Persoonlijkheidsveranderingen
vaststellen dementie
Vaststellendementie

Uitgebreidonderzoek:

Hersenscans: (CT-scan; hersenscand.m.v. röntgenstraling)

(PET-scan; hersenscand.m.v. radioactievedeeltjes)

(MRI-scan; hersenscand.m.v. magnetischegolven)

Vragenlijsten

Testen

Bloedonderzoek

vormen van dementie
Vormen van dementie
 • De ziekte van Alzheimer (70%)
 • Vasculairedementie (15-20%)
 • Zeldzamegevallen van dementie(15%)
  • Frontotemporaledementie
  • Dementiebij Parkinson
  • Lewy Body Dementie
 • Mengvormen (combinatie van 2 of meeraandoeningen): 15%
 • Rest < 5 % (Ziekte van Creutzfeldt-Jakob en Huntington)
overige vormen van dementie
Overigevormen van dementie

In veelgevallen (15-20%) is sprake van eencombinatieaanoorzaken van dementie (Alzheimer + CVA, of vasculairedementie + Alzheimer).

In anderegevallen is eenziekte de oorzaak van dementie:

- Aids

 • De ziekte van Korsakow
 • De ziekte van Huntington
 • Multiple Sclerose
 • De ziekte van Parkinson
 • De ziekte van Creutzfeld-Jakob

(De gekkekoeienziekte, BSE, is een variant van dezeziekte)

verloop in 4 fases
Verloop in 4 fases
 • Fase 1: Voorfase
 • Fase 2: Ambulante ondersteuning
 • Fase 3: Hospitalisatie
 • Fase 4: bedlegerig/terminale fase
1 voorfase
1. Voorfase
 • Dementie wordt nog niet herkend
 • De fase duurt zo’n 1-2 jaar
 • Symptomen zijn vaag:
  • Vermoeidheid
  • Minder initiatief
  • Minder actief
  • Meer fouten in dagelijks leven
  • Moeite met dingen plannen en organiseren
  • Sneller geïrriteerd
2 ambulante ondersteuning
2. Ambulante ondersteuning
 • Diagnose is gesteld
 • Cliënt woont nog thuis
 • Meer hulp in huis nodig
 • Fase duurt 2-3 jaar
 • Zelfredzaamheid neemt af
 • Geheugenproblemen steeds duidelijker
 • Angst en achterdocht
 • Handelen verstoord (zelfverzorging)
 • Lichamelijke gesteldheid achteruit
 • Confabuleren, decorumverlies
3 hospitalisatie
3. Hospitalisatie
 • Opname in instelling
 • Gedragsveranderingen zijn niet meer te hanteren
 • Lichamelijke verzorging kan thuis niet meer geboden worden
 • Vervuilen van zichzelf en omgeving
 • Gevaar voor eigen veiligheid en die van naasten
 • Gaan steeds meer in het verleden leven
4 bedlegerig terminale fase
4. Bedlegerig/ terminale fase
 • Minder mobiel
 • Hierdoor langdurig in bed liggen
 • Kans op doorligplekken
 • Moeizaam eten en drinken in combinatie met een verminderd hongergevoel: voedingstoestand verslechterd
 • Grote kans op infecties en ontstekingen
 • Kan een langdurige fase zijn: 6 jaar of langer
 • Iemand sterft niet aan dementie, maar aan de complicaties van de dementie
behandeling
Behandeling

Helaas is er geen genezing mogelijk

 • Wel kwaliteit van leven verbeteren door:
  • Het zo optimaal mogelijk houden van de algemene gezondheid
  • Verlichten van bepaalde symptomen (medicatie)
  • Behandelen van bijkomende ziekten
  • Verminderen van gestoord gedrag
filmpje
Filmpje
 • Dementie
ad