s dert lje konferens 2005 11 28 29 sambruk tp sp ret n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret. Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster. ÖTP Vad är gjort, var står vi idag?. Öppen Teknisk Plattform – ÖTP ”snabbrepetition”. Behövs riktlinjer och teknisk standardisering för att optimera

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret' - cally-reynolds


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s dert lje konferens 2005 11 28 29 sambruk tp sp ret

Södertälje-konferens2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret

Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

ppen teknisk plattform tp snabbrepetition
Öppen Teknisk Plattform – ÖTP”snabbrepetition”
 • Behövs riktlinjer och teknisk standardisering för att optimera
 • Fokuserar på att kunna återanvända gjorda investeringar (t ex gamla stuprörsapplikationer) tillsammans med nya delar (t ex webbdelar för e-tjänster)
 • Ska vara öppet och interoperabelt för att kunna samverka med olika kommuners gjorda teknikval
 • Samdriftning (S k ASP-drift) ska vara möjlig för lämpliga delar
 • Baseras på SOA (Service Oriented Architecture) och Web Services
 • Pragmatisk ansats, inget babylontorn
slide4

Konkreta leveranser och kontinuitet

Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster.

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

ÖTP-delar ...

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst.

Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt.

Nästa e-tjänst ...

Uppsyn

ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision

tid

Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter.

n gra gjorda tp relaterade leveranser
Några gjorda ÖTP-relaterade leveranser
 • ÖTP-specifikation utgåva v1.0 – v1.1 – v1.2
 • Deltagande i alla verksamhets-piloterna
 • Gemensamt utseende på begreppsmodell för alla bör-processerna. Teknisk utformning av nyttomeddelanden och matchning till dels e-nämndens Standardmeddelanden dels till SHS.
 • Dialog har kommit igång med lev av verksamhets-appl angående förbättrad öppenhet
 • Stöd till upphandling/avrop av Dokument/ärende, Bistånd mfl
 • Säkerhetsklassningsutredning för e-tjänster åt 24- timmarsdelegationen
 • Remiss-arbete t ex:
  • E-nämndens XML/Standardmeddelandearbete
  • SAMSETs Vägledning för Elektroniskt informationsutbyte, pågår
 • ÖTP-aspekter under detaljering av affärs- och juridikmodell (prel-utgåva)
 • mm
vart g r vi nu
Vart går vi nu?
 • Hittills har ÖTP fokuserat på externa e-tjänster.Ska vi inleda med kommunintern IT också?
kandidater till kommande tp arbete 1
Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 1
 • Långsiktigt
  • Successiva ÖTP-spec-utgåvor
  • Remiss-arbeten, bevaka intressen inom myndighetssfären
  • Delta i Vinnova-projektet (e-tjänstehandbok mm)
  • Affärs/juridisk modell kontra ÖTP. Ev Open Source.
  • Förvalta tidigare erhållna resultat, vidmakthålla arkitekturvision, bevaka omvärld och teknikutveckling, aktiviteter för att försöka påverka omvärlden enligt Sambruks syn på nyttigheter samt missionera inom Sambruk för ÖTP (för att minska risken för ”not-invented-here”-syndromet och därmed spretighet)
  • . . .
kandidater till kommande tp arbete 2
Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 2
 • Konkreta e-tjänsteprojekt
  • Delta i upphandlingsprojekt m ÖTP-aspekten
  • Delta i införandeprojekt m ÖTP-aspekten
  • Yt-integration, WSRP (webb-integration)
  • Workflow
  • Katalog
  • Bevaka Begrepps/nyttomeddelande-modell
  • Kravställning till Sambruks ”projektplats”
  • Ökad konkretisering och detaljering i ÖTP
  • Konkretisera förvaltningsbara/driftbar SOA/WS
  • Mall för hur man pekar ut delar i ”smörgåsbordet” i ÖTP-specen
  • Skapa generell upphandlingsbilaga för icke-funktionella krav
  • . . .
kandidater till kommande tp arbete 3
Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 3
 • Konkreta kommuninterna Sambruksprojekt
  • Delta i nya verksamhets-projekt, t ex
   • Fast3000
   • LSS/LASS (även extern del?)
   • KOMpiere
  • Metakataloglösningar
  • Integrationslösningar (EAI, Decapus/TEIS, BizTalk och alternativen)
  • Rollhantering/rättigheter/sekretess/infoklassning
  • . . .
tp kandidater
ÖTP-kandidater
 • Fler förslag?
 • Diskussion
 • Hur går vi vidare?
slide12

Paneldiskussion- Rickard Öberg, Senselogic (huvudaspekt Java, Open Source) - Douglas Hamilton, Microsoft (huvudaspekt Microsoft-teknik)Följande tre bilder var skickade till Öberg/Hamilton i förväg som tänkbara diskussionsämnen :

underlag paneldiskussion 1
Underlag paneldiskussion 1
 • Hur ska vi kunna få en enhetlig upplevelse för medborgarna av kommunens webbdelar?Givet att det:- inte kommer att vara rimligt kostnadsmässigt att nyutveckla allaanvändargränssnitt förnågon speciell teknikmiljö- man kommer att vilja köpa färdiga webbapplikationer från ett antalleverantörer med olikateknikmiljöerAspekter som:- Sammanhållen look&feel- Single SignOn- Gemensam användarkatalog- Anpassning för funktionshindrade (WAI)- Fungerande interoperabilitet mellan olika portalteknologier (WSRP etc)
underlag paneldiskussion 2
Underlag paneldiskussion 2
 • Köpa mjukvarulösningar som tjänst istället för produktlicens?T ex köpa MS Office som tjänst? Köpa supportad Openoffice som tjänst?Aspekter som:- Totalkostnad jämfört med nu- Uptime/tillförlitlighet- Occasionally connected clients (bärbara, PDA:er)- Via Internet eller via hyrt nät med SLA?
underlag paneldiskussion 3
Underlag paneldiskussion 3
 • Affärsmodeller för leverantörer till kommunerKommuner vill vanligen kunna budgetera isolerade år och med tydligakostnadstakVad ser ni framför er för modeller, t ex:- Tjänst per tick- Tjänst per månad/år- Produktlicens med kombinationer av startavgift och ev månatlig/årlignyttjandeavgift och eller supportavgift- Ägande och förvaltningsansvar av egenutvecklad programvara (inom enkommuneller inom Sambruk)- "Normal" Open source för programvara (t ex Linux, Compiere, Openoffice)- "Sambruksstyrd" Open source för egenutvecklad programvara
n gra noteringar fr n faktisk paneldiskussion ms
Några noteringar från faktisk paneldiskussion; MS:
 • Inre industrialisering inom plattformarna
 • MS´ affärsmodell:
  • Sälj intellektuellt kapital (IC) som licens
  • Ej inne på att ge bort IC och istället ta betalt för införande/support
  • För tidigt att uttala sig om att ta betalt för Office som tjänst på Nätet
 • Ex: Vallentuna, 70% kostn handlade om underhåll av IT. Efter införande av MSKD blev det 30%...
n gra noteringar fr n faktisk paneldiskussion java oss
Några noteringar från faktisk paneldiskussion; Java/OSS:
 • OpenWSRP bör kunna bli klart i första leverans om 0,5 – 1 år.
 • Episerver har jobbat ett bra tag med WSRP också
 • Rickards gäng: Religiösa internt (Java etc) men ateister externt (integrera med whatever)
 • Senselogic är idag inte WSRP Producer (slav) utan bara WSRP Consumer (master)
det tv skiktade sm rg sbordet f r att kunna plocka ihop nya l sningar teranv ndning
Det ”tvåskiktade smörgåsbordet” för att kunna plocka ihop nya lösningar - återanvändning!

Webb-yta mot browser

Smörgåsbord 1

WSRP-snitt

Webb-applikation

Smörgåsbord 2

Andraparte

r

SOA (Web Services)Nyttomeddelanden

Adapter

Verksamhets-appl

EAI-Adapter?

id n om en wsrp proxy
Idén om en ”WSRP-proxy”

Webb-yta mot browser

T ex Content Mgmgt-verktyg

WSRP-snitt

Mot verksamhetslogik

OpenWSRP(slags WSRP-proxy)

Mot systemövervakning

Mot säkerhet, inloggning

Webb-applikationASP.NET, Java, php mfl

gul lapps vning 2004 kandidater till aktiviteter inom tp 2005
”Gul-lapps-övning” 2004: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005
 • 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng:21+0+13+0
 • 16 Integrationsstrategi/lösningar 0+5+11+0
 • 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 1+5+3+4
 • 11 Workflow 8+0+3+0
 • 6 Medborgarportal 5+1+0+0
 • 8 Web Services 0+0+3+5
 • 3 E-blankett 0+3+0+0
kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett

kandidaterna mappade till verksamhetsplanen1

Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005

Specifika aktiviteter 2005

Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005

Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett

tp kandidater1
ÖTP-kandidater
 • Fler förslag?
 • Diskussion
 • Hur går vi vidare?
lista ver t nkbara kandidater till tp aktiviteter 1
Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 1
 • Ställa krav på produkter/tjänster m a p yt-integration: ”God” html och/eller stöd för WSRP
 • Nationell katalog/riksbefolkningsregister. Katalog och aviseringslösning eller metakatalog
 • Ställa krav på användning av extern katalog i produkter/tjänster
 • Ev stödja open source-projektet OpenWSRP
 • Utföra interop-tester för webblösningar för att kolla att de funkar interoperabelt bakom WSRP (t ex Episerver och Sitevision)
 • Skapa kravbilagor/mallar som kan användas vid olika upphandlingar
lista ver t nkbara kandidater till tp aktiviteter 2
Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 2
 • Erfarenhetsutbyte kring kataloglösningar och metakataloglösningar (drift, kompatibilitet, adaptrar mm)
 • Skapa optimal katalog/metakatalog-struktur. Definiera begreppen metakatalog etc.
 • Fånga upp kommuninterna IS/IT-projekt som kan sambrukas (ev metodik från Goldkuhl)
 • Förvaltningsmodell. Frö från Norrköping/Botkyrka/Jönköping/”På”? Inkl ansvarsdefinitioner, SLA etcUtgå från BITS, ITIL? Pragmatik?ITIL-profiler för olika kommunstorlekar?Kolla ITIL V3?
skiss fr n diskussionen
Skiss från diskussionen

Ramverk?

E-tjänster

Hittills har ÖTP mest fokuserat här

Verksamhet

Applikationer

Besvärligt glapp!

IT-infrastruktur, drift

Ev. nya kandidater till ÖTP-aktiviteter

hur g r vi fram t
Hur går vi framåt?
 • Halvårsplanering bör nu göras för ÖTP (till 29/5 2006)
 • Åsikter och kommentarer tas mycket gärna emot till Janne eller Sven-Håkan
 • Vi planerar en enkät till medlemmarna för att få underlag kring val av kandidater till ÖTP-aktiviteter framöver.
slide29

Sven-Håkan Olsson

Sambruk / Definitivus

0708 – 84 01 34

sven-hakan.olsson@definitivus.se

Sambruk_S-talje_OETP_spaar_nov05_v10.ppt

Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster