slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GI Oncology

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

GI Oncology - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Multidisciplinär konferens leder till mer aggressiv behandling av gastroesofageal cancer Anders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GI Oncology' - sun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Multidisciplinär konferens leder till mer aggressiv behandling av gastroesofagealcancerAnders Winbladh, Kirurgiska Kliniken, US Linköping,

Fredrik Brännström och Malin Mörner, Karolinska Huddinge, Arthur Revhaug, Tromsö, Norge, Gunnar Wageniu,s Uppsala, MefNilbert, Lund, Jon Kroll Bjerregard, Onkologiska Kliniken, Odense, Danmark

GI Oncology

introduktion
Introduktion
 • Multidisciplinära behandlingskonferenser (MDBK) har införts som del i handläggningen av många cancerformer.
 • Bättre överlevnad ses hos de patienter som fått sitt fall presenterat på MDBK.
 • Studierna är longitudinella och lider brister i patientselektionen.

GI Oncology

introduktion1
Introduktion
 • MDBKs betydelse för behandlingen av patienter med gastroesofageal cancer är otillräckligt beskriven.

GI Oncology

hypoteser
Hypoteser
 • Tumör- (TNM) och patientfaktorer (ålder, kön, hälsaochregion) påverkarsannolikheten att fallet föredras på MDBK.
 • MDBK har betydelse för terapival.
 • Kombinationsbehandling rekommenderas oftare efter MDBK.

GI Oncology

material och metod
Material och Metod
 • Det svenska registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV) möjliggör en populationsbaserad analys av MDBK
 • 2008-2009 var inklusionen i NREV 90,3 %
 • Medelådern är 71 år och 65 % är män.
 • Esofaguscancer fanns hos 35 %, cardiacancer hos 14 % och ventrikelcancer hos 51 %.

GI Oncology

slide6

NREV 2008-2009

n=2,267

Acute cases n=30

In-situ cancers n=89

No MDT information n=40

T0N0M0 n=5

No ICD10 class n=1

n=2,102

MDT

n=1,193

No MDT

n=909

n=2,102

BSC Intent

n=426

Curative Intent

n=911

Palliative Intent

n=765

Therapy

Surgical palliation alone n=253

Chemotherapy/RT alone n=356

Combination of above n=156

Therapy

Surgery alone n=504

Surgery & CT/RT n=319

CT/RT/CRT alone n=88

Excluded (n=165)

30 % M1

resultat behandling
Resultat - behandling
 • Preoperativ onkologisk behandling gavs i mycket högre utsträckning till patienter som varit på MDBK (46 % vs. 10 %, p < 0,001).
 • Patienter med spridd cancer fick kemoradioterapi i högre utsträckning (15 % vs. 4,9 %, p < 0,001).
 • Patienter som föredras på MDBK erbjuds kurativ behandling i 56 % av fallen vs. 39 % (OR 2,16 CI 1,70-2,75, p < 0,001).

GI Oncology

konklusion
Konklusion
 • Bedömning på MDBK medför större möjligheter (OR 2) att erbjudas kurativ syftande behandling av sin esofagus- och ventrikelcancer.
 • Kombinationsbehandling med kemoterapi erbjuds (OR 6) oftare efter MDBK.
 • Begränsad preoperativ tumörstaging (TX) minskar chansen till kurativ kombinationsbehandling.

GI Oncology

konklusion1
Konklusion
 • Könskillnaden avseende kombinations-behandling måste övervakas i framtiden
 • Registerfynden påvisar en ojämlikhet i svensk cancersjukvård.

GI Oncology

slide22

Tack!

Anders Winbladh, US, Linköping

Fredrik Brännström, Uppsala och Karol Huddinge

Malin Mörner, Karolinska Huddinge

Arthur Revhaug, Tromsö, Norge

Gunnar Wagenius Uppsala och Karolinska

MefNilbert, Lund

Jon Kroll Bjerregard, Odense, Danmark

GI Oncology

slide25

Patienter med cancer i esofagus eller ventrikel skall diskuteras på multidisciplinär

 • beslutskonferens.
 • • Vid MDT skall onkologi, kirurgi, radiologi och patologi vara representerade
 • specialiteter.
 • • Strukturen för MDT bör följa tillgängliga Guide-Lines. Nationella riktlinjer för MDT
 • i Sverige bör utarbetas skyndsamt.
 • NREV har unika förutsättningar att på populationsbasis identifiera indikatorer som är
 • relevanta i det svenska perspektivet för patienter med esofagus-ventrikelcancer. Det
 • förutsätter dock att registreringsgraden är fortsatt hög inom esofaguscancer, och att den
 • kraftigt förbättras för ventrikelcancer. Navet i vårdprocessen är den multidisciplinära
 • terapikonferensen. Specifika krav på kliniker som behandlar patienter med esofagus-eller
 • Sida 94 av 118
 • ventrikelcancer i kurativt syfte är därför att alla patienter med dessa diagnoser diskuteras
 • vid multidisciplinär terapikonferens, och att registrering skall ske i kvalitetsregister. I
 • enlighet med detta vårdprogram skall patienterna också ha tillgång till kontaktsjuksköterska
 • och erhålla en skriftlig utrednings- och behandlingsplan.
 • Faktaruta
 • • Alla svenska sjukhus där behandling av cancer i esofagus eller ventrikel görs, ska
 • delta i och rapportera till, det Nationella Kvalitetsregistret (NREV).
 • • Patienter som utreds för cancer i esofagus eller ventrikel ska diskuteras på MDTkonferens