sermaye p yasalarinin ley d zenleme denet m ve g zet m haz rlayan feyzullah ye n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM Hazırlayan : Feyzullah YEĞİN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM Hazırlayan : Feyzullah YEĞİN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM Hazırlayan : Feyzullah YEĞİN - PowerPoint PPT Presentation


 • 476 Views
 • Uploaded on

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU. SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM Hazırlayan : Feyzullah YEĞİN. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. GİRİŞ. BAŞLIYORUZ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM Hazırlayan : Feyzullah YEĞİN' - callie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sermaye p yasalarinin ley d zenleme denet m ve g zet m haz rlayan feyzullah ye n

T.C. BAŞBAKANLIK

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ

DÜZENLEME, DENETİM VE GÖZETİM

Hazırlayan:

Feyzullah YEĞİN

ba liyoruz neler anlataca m
BAŞLIYORUZ..- Neler anlatacağım?
 • Mali Sistem
 • Para Piyasaları – Sermaye Piyasaları
 • Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler

1.BÖLÜM

ba liyoruz neler anlataca m20
BAŞLIYORUZ..- Neler anlatacağım?
 • SPK nedir, ne değildir…
 • Ekonomide yeri nedir..neleri düzenler…
 • SPK’da kimler çalışır…
 • Hangi daireler ne işi yapar…

2. BÖLÜM

mali piyasalar22
Mali Piyasalar

Yatırım ve tasarruf kararlarının farklı iktisadi birimler tarafından verildiği ekonomilerde fonların fazla verenlerden açık verenlere aktarılması mali piyasalar yoluyla gerçekleştirilir.

Unsurları:

a) Tasarruf sahipleri (fon arz edenler)

b) Yatırımcılar/Girişimciler (fon talep edenler)

c) Yatırım ve finansman araçları

d) Yardımcı kuruluşlar

e) Hukuki ve idari düzen

Mali piyasalar, bu piyasada işlem gören finansal ürünlerin vade yapısına göre para ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılır.

22

para piyasalar
Para Piyasaları

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya "para piyasası" denir. Para piyasasının tipik özelliği kısa vadeli fonlardan oluşması ve vadenin genellikle bir yılı aşmamasıdır.

Para piyasalarında kısa vadeli likidite fazlası olanlarla, kısa vadeli likidite açığı olanlar karşı karşıya gelir. Likidite fazlası olanlar, tasarrufları karşılığında bir ödül yani faiz talep ederler, likidite açığı olanlar ise tasarruf açığını belli bir bedel, yani faiz ödeyerek karşılarlar.

ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yıla kadar vadeli menkul kıymetler (hazine bonosu gibi).

23

23

sermaye piyasalar
Sermaye Piyasaları

Bir yıldan uzun vadeli finansal varlıkların işlem gördüğü piyasalar sermaye piyasası olarak adlandırılır.

Doğrudan fonlamanın yapıldığı piyasalardır. Şirketler sermaye ihtiyaçlarını doğrudan kamudan sağlarlar.

ARAÇLAR: Hisse senedi, tahvil, finansman bonosu gibi menkul kıymetlerdir.

24

24

sermaye piyasalar26
Sermaye Piyasaları

Talep Yönü: Fon Açığı Verenler

Devlet

Şirketler

Fon İhtiyacının Nedeni:

Yatırım ihtiyacı

Gelirleri ve giderleri arasında zaman uyumsuzluğu

26

sermaye piyasalar27
Sermaye Piyasaları

Arz yönü: Fon Fazlası Verenler

Hanehalkı

Şirketler

Devlet

27

sermaye piyasalar28
Sermaye Piyasaları

BİRİNCİL PİYASALAR

Menkul kıymetlerin ihraçcıdan yatırımcıya satıldığı piyasalardır.

Şirketlerin fon yarattıkları piyasalardır.

Bu piyasalarda halka arz kuralları uygulanmaktadır.

28

mali piyasalar n n geli imini engelleyen ekonomik fakt rler
Mali Piyasalarının Gelişimini Engelleyen Ekonomik Faktörler

Kişi başına düşük gelir / tasarruf

Yetersiz sermaye birikimi

Ekonomik krizler ve belirsizlik

Yüksek kamu açıkları - Yüksek kamu sektörü borçlanma gereği

Yüksek reel faizler

Yüksek enflasyon

Kayıtdışı ekonomi

29

sermaye piyasalar n n geli imini engelleyen fakt rler
Sermaye Piyasalarının Gelişimini Engelleyen Faktörler

Geleneksel aile şirketleri

Yetersiz vergi teşvikleri

Yatırımcı güveni

Muhafazakar yatırım alışkanlığı (altın, döviz ve gayrimenkul)

Eğitim eksikliği

Özelleştirmede halka arz yönteminin istenilen düzeyde olmaması

Siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik

Kanunlarda geriye dönük düzenlemeler

30

1979 1982 bankerler olay
1979-1982 Bankerler olayı

Zamanın mevzuatı, mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çıkarılmasına engel olduğu ve birincil satışları daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde bıraktığı için tahvil ve mevduat sertifikası satışları ikincil piyasaya intikal etmiş ve ikincil piyasada mantar gibi bankerlerin bitmesine sebepolmuştur.

Bankaların tahvil ve mevduat sertifikalarına uygulayabilecekleri faiz oranlarının, hükümetçe belirlenmesi, fakat bankerlere bu tip kısıtlamalar uygulanmaması bankalarla bankerler arasında ikinciler lehine haksız rekabet yaratmıştır.

Kendi gişelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat toplamayacak olan bazı küçük bankaların bankerler eliyle sertifika satışı suretiyle bünyelerinin kaldırabileceğinden çok fazla mevduat yükü altına girmelerine yol açılmıştır.

Böylece, bir hamlede toplanan milyarlar akıllıca plase edilememiş ve büyük kısmı batak hale gelmiştir.

31

spk n n olu umu
SPK’nın Oluşumu

Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.

İdari ve mali özerkliğe sahip yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır.

Düzenleyici kamu kurumu niteliğindedir.

İlgili olduğu bakanlık başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığıdır.

Merkezi Ankara’da olup, İstanbul’da temsilciliği bulunmaktadır.

32

sermaye p yasasi kurulu
SERMAYE PİYASASI KURULU

Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.İdari ve mali özerkliğe sahip yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. Düzenleyici kamu kurumu niteliğindedir. İlgili olduğu bakanlık başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığıdır.Merkezi Ankara’da olup, İstanbul’da temsilciliği bulunmaktadır.

spk n n temel g revleri
SPK’nın Temel Görevleri

Sermaye Piyasalarının İşleyiş Kurallarını Belirlemek

Sermaye Piyasasının Güven, Açıklık ve Kararlılık İçinde Çalışmasını Sağlamak,

Tasarruf Sahiplerinin Hak ve Yararlarını Korumak

Kurul yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ) ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır.

37

ortakliklar f nansmani da res
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ

Temel olarak, şirketlerin halka arz prosedürünün yapıldığı dairedir.

sermaye piyasalar40
Sermaye Piyasaları

BİRİNCİL PİYASALAR

Halka Arz

Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; SPKn’na göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.

40

sermaye piyasalar41
Sermaye Piyasaları

İKİNCİL PİYASALAR

 • Daha önceden birincil piyasalarda yatırımcıya satılmış kıymetlerin yatırımcılar arasında alınıp satıldığı piyasalardır.
 • Yatırımcılara likiditasyon sağlar.
  • Borsalar (İMKB, NYSE, LSE…)
  • OTC piyasaları (EASDAQ-Belçika, JASDAQ-Japonya…)

41

halka arz n irketlere faydalar
Halka Arzın Şirketlere Faydaları
 • Finansman sağlamak
 • Likidite sağlamak
 • Yurtiçi ve yurtdışı yaygın tanıtım
 • Kurumsallaşma
ortakliklar f nansmani da res43
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ

HALKA ARZ SEFERBERLİĞİ

aracilik faal yetler da res
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

ARACI KURUMLARIN GÖZETİMİNİN YAPILDIĞI DAİRE

aracilik faal yetler da res45
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

İSTANBULMENKULKIYMETLERBORSASI

slide46

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB)

 • Ülkemizdeki tek menkul kıymetler borsasıdır.
 • İMKB 1985 yılı Aralık ayında faaliyete geçmiştir.
 • Bir kamu kurumu olarak örgütlenmiştir.
slide47

İMKB

 • HİSSE SENETLERİ PİYASASI
 • - Birinci Ulusal Pazar
 • - İkinci Ulusal Pazar
 • - Yeni Ekonomi Pazarı
 • - Toptan Satışlar Pazarı
 • TAHVİL VE BONO PİYASASI
 • - Kesin Alım-Satım Pazarı
 • - Repo - Ters Repo Pazarı
 • YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI
 • - Uluslararası Tahvil Pazarı
slide48

İMKB

563

 • SPK Kaydındaki Şirket Sayısı

İMKB’de Kote Olan Şirket Sayısı

324

 • İMKB’de Kote Olmayan Halka Açık Şirketler

239

İMKB Şirketlerinin Toplam Piyasa Kapitalizasyonu

219 milyar $

Ortalama Günlük İşlem Hacmi ( 2009 yılı ortalaması)

1.648 milyon $

Ortalama Halka Açıklık Oranı

% 31,4

Yatırımcı Sayısı (Nisan 2009 itibariyle)

994.104

aracilik faal yetler da res49
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

slide50

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB)

 • Temmuz 2002’de İzmir’de kurulmuştur.
 • Şubat 2005’te faaliyete geçmiştir.
 • Hem finansal kesim, hem de reel sektöre spot piyasada ortaya çıkan risklere ve gelecekteki fiyat değişimlerine karşı korunma imkanı sağlamaktadır.
slide51

VOB

 • Finansal Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Döviz (TL/ABD Doları paritesi, TL/Euro paritesi)
 • Faiz (91 ve 365 günlük Hazine Bonoları ve Gösterge DİBS)
 • Endeks (İMKB-30 ve 100 Endeksleri)
 • Mala Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Pamuk
 • Buğday
 • Altın
slide53

TAKASBANK

 • İMKB ve VOB’da gerçekleştirilen işlemlerin takası
 • Mart 1995’te kurulmuştur
 • Ülkemizin Merkezi Saklama Kuruluşu
 • Ulusal Numaralandırma Kuruluşu
 • Uluslararası prensipler
 • (Kaydi Takas, Teslim Karşılığı Ödeme vb.)
aracilik faal yetler da res54
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

slide55

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)

 • SPKn’da 1999 yılında yapılan değişiklikle sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi hükme bağlanmıştır.
 • 2001 Eylül ayı içerisinde kuruluş işlemleri tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır.
 • Özel hukuk tüzel kişisidir.
 • 2005 yılında faaliyete geçerek hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları kaydileştirilmiştir.
slide56

YATIRIMCI KORUMA FONU (YKF)

 • Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumlar ile faaliyetleri durdurulan bankalar
 • Hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri
kurumsal yatirimcilar da res
KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ
 • Yatırım fonları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Değerleme şirketleri
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
 • Yatırım Danışmanlığı Şirketleri
 • Portföy Yönetim Şirketleri
muhasebe standartlari da res
MUHASEBE STANDARTLARI DAİRESİ
 • Derecelendirme Kuruluşları
 • Bağımsız Denetim Şirketleri
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
sermaye p yasasi su lari
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

INSIDER TRADING – İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ

sermaye p yasasi su lari61
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

FİYAT MANİPÜLASYONU

sermaye p yasasi su lari62
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

BİLGİ MANİPÜLASYONU

sermaye p yasasi su lari63
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI
 • İZİNSİZ HALK ARZLAR
 • Holding Şirketleri
slide64

Denetleme Süreci

 • Denetleme Faaliyeti
 • Kurul Uzmanlarının denetimle görevlendirilmesi ile birlikte;
 • İlgililer nezdinde
 • Uzman ve Yardımcısı
 • Danışma
 • Kayıtların doğruluğu
 • İşlemlerin uygunluğu
 • Mali analiz
 • Mutabakat
 • Bilgi isteme
 • Sektörel standartlara göre durum
 • Denetçi deneyim ve

sezgisi

Denetleme Nedeni

Raporlama

 • Kurul Kararı
 • Basın
 • İhbar
 • Yatırımcı Şikayeti
 • İstihbarat
 • Revizyon
 • İMKB’deki gelişmeler
 • Denetim programları
 • Kuruldaki diğer birimlerin bildirimleri
 • İMKB ve diğer kamu kurumlarının bildirimleri
 • Ekonomideki olağandışı gelişmeler
 • Denetim sonucunda yapılan tespitler ve ulaşılan sonuçlar,
 • Mevzuatta öngörülen zorunlu standartlar
 • Kurul ve Daire içi temayüller
 • çerçevesinde raporlanır.
 • Kurul Başkanlığı

Müzekkere/Daire Başkanlığı

 • Rapor/ Okuma
 • Deneyimli uzmanlar tarafından oluşturulan Rapor Okuma Komitesi
 • İhtilaf halinde komisyon
 • Daire değerlendirmesi
 • Kurul’a Sevk

KURUL KARARI

slide65

Denetçinin Yetkileri

 • Denetimle görevlendirilen uzman ve uzman yardımcıları; ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden,
 • Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Gizli Dahi Olsa İstemeye,
 • Tüm Defter ve Belgeleri İncelemeye ve Bunların Örneklerini Almaya,
 • İşlem ve Hesapları Denetlemeye,
 • İlgililerden Yazılı ve Sözlü Bilgi Almaya,
 • Gerekli Tutanakları Düzenlemeye,
 • İstenen Bilgi ve Belgeler Verilmediği Takdirde Mahkeme Kararıyla Arama Yapmaya,
 • yetkili kılınmıştır.
cezalar
CEZALAR
 • 47 / A bendindeki suçlardan dolayı her bir alt bent kapsamına giren fiillerden iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • İdari Para Cezaları: Sermaye Piyasası Kanununa dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilere gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından onbeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir
b t r yoruz neler anlatt k
BİTİRİYORUZ…- Neler anlattık?
 • Mali sistem nasıl örgütlenmiştir…
 • Tasarruf sahiplerinden girişimcilere sermaye nasıl aktarılmaktadır..
 • Sermaye Piyasaları nedir, ülke için önemi nerden gelmektedir…
 • Sermaye Piyasası Kurulu nedir, ne iş yapmaktadır, nasıl örgütlenmiştir…
 • Sermaye Piyasası suçları nelerdir…
b t r yoruz tavsiyeler
BİTİRİYORUZ…- Tavsiyeler
 • Günlük ekonomik gelişmeleri takip edin…
 • Ekonomi kanallarını ve gazetelerini takip edin…
 • Küçük de olsa bir yatırım hesabı açın alın verin ekonomiye can verin 
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik trendleri anlamaya çalışın…
 • SORULAR
te ekk rler

TEŞEKKÜRLER

Feyzullah YEĞİN

Uzman

Sermaye Piyasası Kurulu

Araştırma Dairesi

Tel: 0312 2928912

E-mail: fyegin@spk.gov.tr