Download
1 / 56

Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech [email protected] , tel. 221 428 247 Krajský rok informatiky, 27.10.2006 České Budějovice. Agenda. Přínosy MIS (a datového skladu) pro organizaci veřejné správy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer' - calla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy

Ing. Tomáš Ammer

Key Account Manager, Oracle Czech

[email protected], tel. 221 428 247

Krajský rok informatiky, 27.10.2006 České Budějovice


Agenda
Agenda správy

 • Přínosy MIS (a datového skladu) pro organizaci veřejné správy

 • Oracle jako platforma pro datové sklady a MIS

 • MIS nástroje pro koncové uživatele

  • Vedení organizace (hejtman, starosta, rada, vedoucí odborů, ....)

  • Odborní „základní“ uživatelé

  • Odborní „pokročilí“ uživatelé a analytici

  • Uživatelé / příjemci statických reportů

 • Shrnutí


Manažerský informační systém správy

Přínosy MIS a datového skladu

pro organizace (nejen) veřejné správy


Provozn syst m vs datov sklad rozd ln syst my
Provozní systém vs. datový sklad správyRozdílné systémy

Provozní systémy (OLTP)

 • Jsou optimalizované pro vkládání, editaci a mazání dat, neobsahují historická data a nejsou propojeny s okolním světem (jsou zaměřené pouze na jednu oblast), tj. nevhodné pro účely rozhodování.

  Datové sklady (DWH)

 • Založeny na principu vytvoření jednoho zdroje pravdy o celé organizaci, obsahující data integrovaná ze všech informačních zdrojů, patřičně očištěná, historická, detailní a transformovaná do tvaru vhodném pro účely rozhodování.


Provozn syst m charakteristika

Uživatelé správy

Provozníreporty

Provozníreporty

Provozníreporty

Provozníreporty

Provozníreporty

Finance

Personalistika

Agendové IS

Evidence

Provozní systémCharakteristika

GIS


Datov sklad charakteristika

Uživatelé správy

Manažerský informační systém

Datový sklad

Provozní systémy

Datový skladCharakteristika


Provozn syst m vs datov sklad porovn n vlastnost
Provozní systém vs. datový sklad správyPorovnání vlastností


P nosy mis a dw pro organizaci
Přínosy MIS a DW pro organizaci správy

Technologické přínosy

 • Sjednotit data pro podporu řízení v jedné sdílené databázi (datovém skladě)

 • Provázanost a propojení jednotlivých komponent/aplikací informačních systémů

 • Získat relevantní informace včas a v požadované struktuře

 • Jednotný pohled na informace při zachování specifických požadavků uživatele

 • Integrace, čištění a validace dat z různých zdrojů (např. z evidence majetku a příjmy organizace)

  Funkční přínosy

 • Komplexní řešení kontrolních mechanismů a informačních potřeb

 • Podpora konsolidace dat v podřízených organizacích

 • Podpořit komunikační vazby v rámci instituce

 • Podpora rozhodnutí na základě velkého množství historických dat (časové řady) atd.

  Ostatní přínosy

 • Nezávislost na konkrétním informačním systému

 • Nezpomalují odezvy provozního systému


Mo n oblasti vyu it datov ho skladu a mis
Možné oblasti využití datového skladu a MIS správy

 • Příjmy a výdaje v rámci rozpočtu

 • Závazky a pohledávky

 • Evidence movitého a nemovitého majetku

 • Veřejné zakázky

 • Hospodářská činnost

 • Zdravotnictví, školství, policie

 • ....?


Oracle Business Intelligence 10 správyg

Oracle jako platforma pro

datové sklady a MIS


Rozd ln p stupy pro e en bi dw historick p stup

OLAP správy

RDBMS

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DWHistorický přístup

 • Neintegrované řešení

 • Časově náročná a složitáimplementace

  • Mnoho dodavatelů - různé technologie

  • Fragmentace dat a informací

  • Bezpečnost?

 • Vysoké náklady na správu a vlastnictví

 • Neúplné prostředí pro reportování, analýzy a jejich publikování


Rozd ln p stupy pro e en bi dw p stup oracle

BI správy

nástroje a aplikace

RDBMS & MDDS

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle

 • Integrované, škálovatelné a bezpečnéřešení

 • Snadná, jednoduchá a rychláimplementace

  • Jeden dodavatel

  • Konsolidovaná data a informace

 • Celkové nízké náklady na správu a vlastnictví

 • Úplné prostředí pro

  • základní a pokročiléanalýzy

  • publikování a distribuci

 • Není třeba speciální server jako ETL engine

  • ETL engine je Oracle databáze


Rozd ln p stupy pro e en bi dw p stup oracle1

BI/DW vývojáři a správci správy

Datové modely

Datové zdroje

Centrálnírepositorymetadat

ETL metadata

BI metadata

Čištění dat

Koncoví uživatelé

 • Publikační vrstva

 • Ad-hoc dotazování

 • Reportování a analýzy

 • Publikování informací

 • Datová vrstva

 • Úložiště dat (relačních, multidimenzionálních)

 • RDBMS, MDDS, DataMining engine

 • ETL engine

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle


Oracle jako platforma pro mis a dw
Oracle jako platforma pro MIS a DW správy

Datová vrstva

Publikačnívrstva


Oracle jako platforma pro mis a dw1
Oracle jako platforma pro MIS a DW správy

PublikačnívrstvaE en spole nosti oracle
Řešení společnosti Oracle správy

 • Zaměřeno na různé role uživatelů


Koncoví uživatelé správy

Kompletní řešení pro MIS

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu(Management)

Uživatelé dynamickýchreportů(Odborní uživatelé)

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon(Analytici)

Uživatelé statických reportů(Občané ČR)

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

(Odborní uživatelé)

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon

(Analytici)

Uživatelé statických reportů

(Občané ČR)

„Manažerský kokpit“

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon

(Analytici)

Uživatelé statických reportů

(Občané ČR)

„Manažerský kokpit“

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon

(Analytici)

Uživatelé statických reportů

(Občané ČR)

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon

Uživatelé statických reportů

(Občané ČR)

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Tvůrci dynamickýchreportů a šablon

Uživatelé statických reportů

(Občané ČR)

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Uživatelé statických reportů

Analytici

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz

Kompletní řešení pro MIS

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Uživatelé statických reportů

Analytici

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz

Kompletní řešení pro MIS

Distribuce informací formoustatických reportů

IT oddělení(Vývojáři a správci)

DWH


Uživatelé manažerského správykokpitu

Uživatelé dynamickýchreportů

Uživatelé statických reportů

Analytici

„Manažerský kokpit“

Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy

Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz

Kompletní řešení pro MIS

Příprava dat, správa prostředí a infrastruktury, tvorba statických reportů

Distribuce informací formoustatických reportů

IT oddělení(vývojáři a správci)

DWH


Architektura správy

Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště, ...


Nástroje pro vývojáře a správce správy

Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů, ...


Nástroje pro koncové uživatele správy

Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce, ...


Oracle Business Intelligence 10 správyg

MIS nástroje pro koncové uživatele


Oracle discoverer ad hoc dotazov n reportov n a online anal zy
Oracle Discoverer správyAd-hoc dotazování, reportování a online analýzy

 • Řešení vhodné pro

  • Vytváření Ad-hoc dotazů, reportů a analýz

   • Discoverer Plus

  • Prohlížení již předpřipravených reportů a analýz

   • Discoverer Viewer

  • Publikování vytvořených reportů a analýz

   • Discoverer Portlet Provider

 • Intuitivní a snadné pro naučení a používání

  • Odstínění od složitosti datového modelu (EUL)

  • Není třeba znát SQL nebo OLAP DML programovací jazyk

 • Jeden nástroj pro relační a multidimenzionální reportování a analýzy

  • Umožňuje drilovaní z MOLAP reportu do ROLAP reportu

 • Veškeré reporty jsou uloženy na jednom místě v databázi


Oracle discoverer architektura a u ivatelsk rozhran
Oracle Discoverer správyArchitektura a uživatelská rozhraní


E en pro veden adu oracle discoverer integrace s port lem
Řešení pro vedení úřadu správyOracle Discoverer integrace s Portálem

 • Řešení pro publikování vytvořených reportů a analýz

 • Různé formy výstupu

  • Tabulky, grafy, ukazatele nebo seznamy reportů

 • Klíčové vlastnosti

  • Personalizace výstupů

   • Změna hodnot parametrů

   • Formátování výsledného vzhledu

   • Uložení změn

  • Pro dodatečnou analýzu spustí Discoverer Viewer


E en pro odborn z kladn u ivatele oracle discoverer viewer
Řešení pro odborné „základní“ uživatele správyOracle Discoverer Viewer

 • Nástroj pro prohlížení již předpřipravených reportů

 • Není třeba znalost jazyka SQL

 • Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny

 • Klíčové vlastnosti

  • Přístup k souvisejícím datům (drilování)

  • Pivoting, řezy, třídění, změna hodnot parametrů

  • Formátování vzhledu reportu

  • Publikace výsledků pomocí emailu

  • Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV ...)


E en pro odborn pokro il u ivatele oracle discoverer plus
Řešení pro odborné „pokročilé“ uživatele správyOracle Discoverer Plus

 • Nástroj pro tvorbu základních a pokročilých analýz

 • Není třeba znalost jazyka SQL

 • Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny

 • Různé formy výstupu

  • Tabulky (normální, křížové, detailní) nebo grafy

 • Klíčové vlastnosti

  • Přístup k souvisejícím datům (drilování)

  • Pivoting, řezy, filtrování, třídění, kalkulace, parametrizace

  • Centralizované úložiště, sdílení a plánované spouštění reportů

  • Provázání reportů mezi sebou / Odkaz přes URL

  • Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV ...)


E en pro p jemce report oracle reports services
Řešení pro příjemce reportů správyOracle Reports Services

Řešení pro podnikové a provozní reportování,

umožňující publikovat:

 • jakákoli data

 • v jakémkoli formátu

 • na jakékoli zařízení

  ve formě statických reportů.


Kombinov n datov ch zdroj p i n vrhu reportu

SQL správy

XML

Kombinování datových zdrojůPři návrhu reportu


Kombinov n datov ch zdroj spu t n reportu

SQL správy

XML

Kombinování datových zdrojůSpuštění reportu


V stupn form ty

XML správy

PDF

HTMLCSS&HTML

RTF

Výstupní formáty

XLS


Publikov n na webu
Publikování na Webu správy

Link


Vývěska analýz a reportů správy

Business Intelligence Portál


Distribuce na bezdr tov za zen
Distribuce na bezdrátová zařízení správy

 • Publikace

  • Poslání reportu jakofax

  • Poslání na bezdrátové zařízení

 • Oznámení

  • Poslání na bezdrátové zařízení (úspěch / neúspěch)

  • Podporované protokoly: WAP, SMS, Voice, Fax, EmailDěkuji Vám za pozornost. správy

Ing. Tomáš Ammer

Key Account Manager, Oracle Czech

[email protected], tel. 221 428 247


ad