slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Didi Surcel Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca PowerPoint Presentation
Download Presentation
Didi Surcel Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Didi Surcel Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

P RIORITATI IN POLITICA NATIONALA DE PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE CANCERIGENE IN ROMANIA. Y . Didi Surcel Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca. ASPECTE ACTUALE MAJORE vizand SANATATEA SI SECURITATEA IN RELATIE CU MUNCA .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Didi Surcel Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca' - calixte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRIORITATIIN POLITICA NATIONALA DE PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALECANCERIGENE INROMANIA

Y

Didi SurcelInstitutul de Sanatate Publica

Cluj-Napoca

slide2

ASPECTE ACTUALE MAJORE vizand

SANATATEA SI SECURITATEA IN RELATIE CU MUNCA

 • IMPACTULECONOMICindus de starea de sanatate a populatiei active esteIMEDIAT SI DIRECT.Pierderile totale date de BOLI PROFESIONALE si ACCIDENTELE DE MUNCA (AM) sunt enormesi sunt o povara considerabila asupra evolutiei economiei. Efortul pt. IMBUNAT. COND. DE MUNCAreprez. o investitie inteligenta (dincolo de consider. medicale).
 • IMBATRANIREAPOPULATIEI
 • duce la schimbarea proportiei dintre populatia activa si cea pensionata in fav. celei pensionate. Pt. depasirea acestei situatii se impun 2 elemente majore :
  • CRESTEREA PRODUCTIVITATII
  • FORTA DE MUNCA SANATOASA
slide3

ASPECTE ACTUALE MAJORE vizand

SANATATEA SI SECURITATEA IN RELATIE CU MUNCA

  • RISCURI NOI COMBINATE NEPREVAZUTE
 • (cu posibil impact major pe sanatate) trebuie anticipate.Sunt vizate in special noxele cu potentialcancerigen si cu impact pefunctia de reproducere
 • 4. PROGRAMUL OMS
 • in domeniul M. M. pune accent pe : COLECTAREA SI ANALIZADE DATE
  • CERCETAREA SI FORMULAREA DE
 • STRATEGII NOI
  • RECOMANDARI DE PREVENTIE
   • CONTROL DE RISCURI SPECIFICE
   • DEZVOLTARE DE RESURSE UMANE
    • PROMOVARE DE CERCETARE APLICAT.
 •  DISEMINAREAINFORMATIEI
slide4

POLITICA NATIONALA

DE PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE

 • Punerea in practica a legislatiei CE vizand SSMsi in primul rand DIRECTIVA CADRU 89/ 391

DEZVOLTAREA CULTURII privind prevenirea riscurilor prof. adresata tuturor actorilor, cu trecerea de la

o cultura a gestiunii riscurilor la una de prevenire a lor

Necesitatea de a lua in consideratie situatia economica si sociala a ROMANIEI

 • imbunatatirea sistemului roman de prevenire a riscurilor profesionale
slide5

ORIENTARI PRIORITARE

privind IMBUNATATIREA POLITICII DE PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE

1.

Clarificarea rolului fiecarui actor

2.

O buna cunoastere

a situatiilor prioritare

(HG 261/2000)

3.

Promov. actiunilor de

evaluare a riscurilor prof.

4

Consolid.

Instrument. esentiale pt.prevenirea riscurilor profesionale

5

Imbunat.

sistemului roman de prevenire a riscurilor

slide6

ACTIUNI DE PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE( RP)

 • Promovarea culturii de prevenire a RP
 • abordand cele mai proceduri eficiente proceduri vizând :
 • informarea , formarea, stimularea, indrumarea
  • Clarif. rolurilor complementare ale compart. sanatate si munca
  • Stabilirea responsabilitatilor
  • Sensibilizare privind gravitatea riscurilor, riscuri noi, cumul de riscuri
  • Inlaturarea confuziei intre risc acceptabil si absenta riscului
  • Amelioarea activitatii de difuzare a acestei culturi de preventie
slide7

Imbunatatirea supravegherii sanatatii in munca

 • Rezolvarea penuriei de medici de MM
 • Stabilirea responsab. actorilor din reteaua de MM
 • Sensibilizarea actorilor retelei de MM privind strategiile de preventie
 • Urmarirea dosarului med. al angaj. pe tot parcursul activ. prof. si dupa pensionare, pt. a pune in evidenta BP induse de riscuri cu efecte tardive
 • Sensibilizarea actorilor retelei de MM privind strategiile de preventie
  • INTARIREA INSTRUMENTELOR MAJORE pt. PREVENIREA Riscurilor Profesionale
 • Imbunatatirea sistemelor de control
 • Evitarea limitarii controlului la utilizarea de check-list
 • Implicarea ministerelor interesate
 • Standardizarea procedurilor de masurare
 • Imbunatatirea procedurilor de elaborare a normelor
slide8

In vederea dezvoltarii conceptului de

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCAse impun :

ESTIMAREA RISCURILOR PROFESIONALE IN EXPUNEREA LA SUBSTANTE PERICULOASE

 • PREVEDERI LEGISLATIVE PRIORITARE pt.
 • armonizarea legislatiei cu cea a UE
 • Transp. DIRECTIVA CADRU 89/391
 • Modif. legislative privind expunerea la noxe periculoase
slide9

ELABORAREA PROGRAMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

  • INSTRUIREA SI COMUNICAREA DE RISCURI PROF. catre patron si angajati baza de date
 • studiile vizand evaluarea riscurilor prof. si impactul lor asupra sanatatii.
slide10

SERVICIILEDESANATATE SISECURITATE IN MUNCA

 • au 3 obiectivemajore
 • DEZVOLTAREA ORGANIZARII MUNCII SI CULTURII IN MUNCA
 • cu scopul promovarii SSM
 • in vederea
 • cresterii
 • productivitatii muncii

MENTINEREA SI PROMOVAREA SANATATII

SI A CAPACITATII DE MUNCA

IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE

MUNCA

slide11

implicarea tuturor partilor

 • (angajator, angajat , sindicat, specialisti in domeniul medicinii muncii, autoritati politice)
 • in planificarea si implementarea SSM este
 • factorul cheie al eficientei acestui concept.

MANAGEMENTUL SSM si

Perfectionarea STRATEGIILOR

O noua abordare a politicii de management a riscului prof. care consta in :

Elaborarea de modele de evaluare a riscurilor prof.

Accent deosebit pe riscuri noi, posibile

ANTICIPARE RISCMANAGEMENTUL INTEGRAT

(SSM + Protectia Mediului + Sistemul de Calitate ) in conducerea organizatiei duce la important bebeficiu economic

Dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare a mediului de munca si de supraveghere a sanatatii

Cresterea importantei SSMla nivelul organizatiei

Promovarea sanatatii populatiei active inprograme de sanatate

privind sanatatea in munca

slide12

PRINCIPIILE DE BAZA ALE STATEGIEI OMS

 • vizand promovarea unor conditii de munca sanatoase sunt :

sanatatea si securitatea in muncareprezinta o componenta integrata a starii de sanatate , a dezvoltarii social-economice si a drepturilor fundamentale ale omului

Angajarea politica a unui stat ca intreg

 • si nu ca MMSSF sau MSF este esentiala pentru promovarea sanatatii in relatie cu munca
slide13

CARACTERISTICILE PERIOADEI ACTUALE

privind expunerea la

NOXE CANCERIGENE PROFESIONALE

Introducerea continuade

CANCERIGENENOI,

cu caracterizare

toxicologica insuficienta

 • Exista posibilitatea
  • inducerii prin
 • RISCURI PROFES. NOI
 • a unei patologiinoi,de mare severitate

se impun urmatoarele activitati

 • Anticipareariscurilor
 • Evaluarea riscurilor profesionale noi
 • Monitorizarea riscurilor profesionale
slide14

MOTIVATIA

pt. necesitatea efectuarii

MONITORIZARII EXPUNERII PROF. la CANCERIGENE

Expunerea profesionala la cancerigene

este asociata cu

riscuri serioase pt. sanatatea personalului expus

Exista incadeficiente majore in monitorizarea biologica a efectelor adverse induse de CC

Estimarea

efectelor asupra sanatatii este

relativ recenta LA MULTI AGENTI CANCERIGENI PROF.

 • Necesitatea introducerii de
 • Masuri speciale de preventie
slide15

cauze majore

DIFICULTATI

in supravegherea starii de sanatate a personalului expus la cancerigene

Evaluarea efectelor asupra sanatatii este relativ recenta

Este nevoie inca de multa experienţa in domeniu

 • Lipsa unei metodologii sensibile, specifice
 • Lipsa înregistrărilor expunerii profesionale la carcinogeni
 • Lipsa de date medicale

NECUNOASTEREA HAZARDULUI INTERES RELATIV RECENT vizand

Riscul profesional indus de CARCINOGENI

slide16

CRITERIUL de apreciere a

RISCULUI PROFESIONAL IN EXPUNEREA LACANCERIGENE

il constituie

EFECTELE BIOLOGICE

In monitorizarea expunerii profesionalesi a starii de sanatatese impune :

CUNOASTEREA RISCULUI PROFESIONAL

indus de cancerigeni(CC)cu parcurgerea obligatorie a urmatoarelor 5 trepte

1.Cunoasterea/ stabilirea

structurii si proprietatilorCC

2. Cunoasterea/Stab. rel.toxic – organism :

 • faza T-C , faza T-D /
 • interactiune toxica : CC- receptori de organ tinta

3. Cunoasterea/stab. procedurilor generatoare de riscuri CC

4.Cunoasterea / depistarea timpurie a

efectelor adverse

asupra sanatatii

 • 5. Stabilirea eficientei punerii in practica de proceduri speciale de protectie si securitate in muncain expunerea la riscuri CC
the aim of this study
THE AIM OF THIS STUDY
 • TO EVALUATE THE EXTENSION OF THE OCCUPATIONAL CARCINOGEN RISK IN ROMANIA
 • TO PROPOSE A NATIONAL SYSTEM FOR MONITORIG OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CARCINOGENS
 • TO PROPOSE A NATIONAL REGISTER WITH INFORMATION ON BOTH WORK PLACES AND WORKERS EXPOSED TO CARCINOGENS
 • TO STIMULATE PREVENTIVE MEASURES
global obiectives
GLOBAL OBIECTIVES

IMPOVEMENT OF THE EFFCIENCY OF THE ROMANIAN SYSTEM FOR OCCUPATIONAL HEALTH SURVEILLANCE IN CARCINOGEN EXPOSURE

ROMANIAN ALIGNEMENT IN THIS AREA TO THE HIGH STANDARDS REQUESTED BY THE UE LEGISLATION

principal obiectives
PRINCIPAL OBIECTIVES
 • IDENTIFICATION 0F THE OCCUPATIONAL CARCINOGENS RISKS
 • CARACTERISATION OF THE WORKPLACES WITH CARCINOGENIC RISK FACTORS
 • EVALUATE OF THE OCCUPATIONAL HAZARD WITH CARCINOGENIC POTENTIAL
 • MONITORING OF THE WORKPLACES WITH CARCINOGEN RISK FACTORS
 • BIOLOGICAL MONITORING OF THE EXPOSED WORKERS
 • HEALTH ASSESSMENT RELATED TO CARCINOGENS
 • RISK COMUNICATION
 • ELABORATION OF THR PLAN WITH PREVENTIVE MEASURES
detection of the occupational exposure to carcinogenetic electrophilic compounds
DETECTION OF THE OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CARCINOGENETIC ELECTROPHILIC COMPOUNDS

monooxygenase

ELECTROPHILIC COMPOUNDS

glutathione S- transferase

Intermediate reactant

NONTOXIC METABOLITE

COVALENT BINDING

URINARY THYOETHERS

CYTOGENETIC ANORMALITIES

chromosome gaps

micronuclei

CHEMICAL DESTRUCTION OF TARGET MOLECULES

slide21

METODOLOGIADE LUCRU

MONITORIZAREA EXPUNERII LA CANCERIGENI

EVALUAREA STARII DE SANATATE

EX. MEDICAL GENERAL

EX . MEDICAL SPECIFIC

IN FUNCTIE DE TIPUL DE CARCINOGEN

CHESTIONAR STANDARD

vizand : exp. la cancerigene

simptome, obiceiuri neg.

exp.neprof. la cancerigene,

masuri de preventie colective si individuale

EX. PARA

CLINICE

in functie de tipulde

cancerigeni

EX. LABORATOR

Indicatori de exp. externa

Indicatori de efect biologic 

Indicatori de rasp. al org.

Indicatori de susceptibilit.

MONITORIZAREA MEDIULUI DE MUNCA

MONITORIZAREA BIOLOGICA

MASURAREA CONC. DE NOXE CANCERIGENE DIN MEDIU DE MUNCA

MASURAREA CONC. DE SUBST . CANCERIGENE / SAU METABOLITII LOR/ DIN PROD. BIOLOGICE ALE EXPUSILOR

► suprav. sanatatii exp. in rel. cu noxele cancerigene

► depistare timpurie de boli profesionale si alter. sanatatii

► masuri de preventie

slide22

PROCENTUL ANGAJATILOR EXPUSI LA CANCERIGENI PROFESIONALI DIN TOTALUL PERSONALULUI EXPUS LA NOXE PROF. IN ROMANIA - 2003

slide23

ELEMENTE CE TREBUIE SA MARCHEZE ACTIVITATEA DE PREVENTIE IN EXPUNEREA LA CANCERIGENI PROF.

 • ALINIEREA ROMANIEI LA MODUL DE GANDIRE SI LA LEGISLATIA EUROPEANA VIZAND RISCUL PROFESIONAL CANCERIGENIN
 • ASIGURAREA SANATATII POPULATIEI ACTIVE TREBUIE REALIZATA INTR-O CONCEPTIE UNITARA PRIVIND EVALUAREA TUTUROR FACTORILOR DE RISC CANCERIGEN SI INFLUIENTA ACESTORA ASUPRA STARII DE SANATATE CU DEPISTAREA PRECOCE A PRIMELOR SEMNE DE IMPACT PE SANATATE INDUSE DE AGENTII CANCERIGENI
 • SE IMPUNE O BUNA CUNOASTERE A CATEGORIILOR DE PRIORITATI, A TENDINTELOR IN DOMENIU SI MAI ALES A RISCURILOR NOI, POSIBIL GENERATOARE DE LEZIUNI CANCEROASE
 • EVALUAREA SI ANTICIPAREA RISCURILOR PROF.
 • ORIENTATAREA POLITICII DE ‘’SSM’’ TREBUIE REALIZATA INTR-O DIRECTIE PREPONDERET PREVENTIVA
slide24

CONSIDERATII FINALE

Activitati ce se impun a fi incluse in planul de preventie vizand sanatatea angajatilor expusi la

CANCERIGENE :

1. MONITORIZAREA EXPUNERII PROFESIONALE

2. EVALUAREA RISCULUI PROFESIONAL

3. SUPRAVEGEREA STARII DE SANATATE

4. COMUNICAREA HAZARDULUI

5. INFORMAREA SI INSTRUIREA ANGAJATIOLOR

6. MASURI DE PREVENTIE ADECVATE