sistemului de sanatate in romania 2009 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEMULUI DE SANATATE IN ROMANIA 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEMULUI DE SANATATE IN ROMANIA 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SISTEMULUI DE SANATATE IN ROMANIA 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

SISTEMULUI DE SANATATE IN ROMANIA 2009. SISTEMUL DE SANATATE .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SISTEMULUI DE SANATATE IN ROMANIA 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistemul de sanatate
SISTEMUL DE SANATATE
 • Obiectiv major il reprezinta creşterea calităţii vieţii românilor prin îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Îndeplinirea acestui deziderat va fi guvernată în baza unor principii de management stabilite pentru întreg sistemul de sănătate: descentralizarea şi responsabilizarea decizională şi administrativă; susţinerea competiţiei în asigurarea serviciilor medicale; eficienţă generală şi transparenţă în administrarea şi cheltuirea banilor contribuabililor.
sistemul de sanatate3
SISTEMUL DE SANATATE
 • Analizand patologia sistemului de sănătate observam că dificultăţile cu care se confruntă acesta se datorează în principal :
  • lipsei de reformă,
  • supraîncărcării sistemului cu sarcini,
  • centralizării,
  • lipsei unei viziuni coerente
sistemul de sanatate4
SISTEMUL DE SANATATE
 • Probleme majore ale sistemului sanitar:
  • dotarea deficitara a spitalelor, dotarea cu aparatura neperformanta, in unele cazuri uzate fizic si mora;
  • aparatura de inalta performanta neutilizata datorita absentei personalului de specialitate din unitatea medicala respectiva,
  • lipsa personalului de specialitate din anumite zone, considerate ca neatractive: in asistenta medicala primara, in asistenta medicala de specialitate ambulatorie si spitaliceasca, in sistemul de furnizarea a medicamentelor compensate- absenta farmaciilor in zonele rurale sau urbane aflate in situatie economica precara, aglomerarea lor lor in alte zone ale tarii.
  • lipsa fondurilor neceasre pentru investitii in infrastructura.
  • fonduri insuficiente in centrele universitare prin suprasolicitarea unitatilor sanitare din centrele universitare, ca o consecinta a fenomenelor prezentate mai sus, in unitatile sanitare din judetele limitrofe.
sistemul de sanatate5
SISTEMUL DE SANATATE
 • Priorităţile majore sunt reprezentate de actiuni:
 • pentru probleme de interes cu efecte imediate,
 • pentru reformare structurală.
sistemul de sanatate6
Este necesara unei startegii strategie privind politica medicamentului.

Principalele măsuri:

să stabilească si

să actualizeze preţurile la un curs unic, anual stabilit în lei, corelat cu volumele achiziţionate de la furnizori.

prescripţia generică, prin generalizarea prescrierii pe baza Denumirii Comune Internaţionale (DCI), în conformitate cu recomandările OMS.

lărgirii accesului la serviciile medicale, prin dezvoltarea unei noi politici de sănătate în mediul rural.

Avantaje:

va spori accesibilitatea populaţiei la medicaţia esenţială ;

va permite implementarea rapidă a unui program social, fara afectarea fondului de asigurări de sanatate.

Programul social de compensare a medicamentelor pentru pensionari se adresează celor cu pensii în valoare mai mică de 600 RON, ce vor putea achiziţiona medicamente compensate în proporţie de 90% din preţul de referinţă, în limita unui plafon de 100 RON pe persoană, lunar.

SISTEMUL DE SANATATE
sistemul de sanatate7
SISTEMUL DE SANATATE
 • Mecanisme de realizare:
    • creşte stimulentele pentru personalul medical din mediul rural, în zonele neacoperite în prezent de asistenţa medicala,
    • noi modalităţi de asistenţă primară bazată pe echipe multidisciplinare, care să asigure continuitate în acordarea îngrijirilor.
sistemul de sanatae
SISTEMUL DE SANATAE
 • Membrii echipei de asistenţă primară:
     • medici de familie,
     • asistente medicale, moaşe,
     • asistenţi sociali,
     • fizioterapeuţi.
sistemul de sanatate9
SISTEMUL DE SANATATE
 • La nivel comunitar este necesara crearea:
  • centre de îngrijire, inclusiv pentru afecţiuni minore, cu personal permanent format din cadre medii, permitanad astfel o serie de activităţi care nu necesită prezenţa medicului.
sistemul de sanatate10
SISTEMUL DE SANATATE
 • La nivel macro-structural, se impune reorganizarea sistemului de sănătate prin descentralizare organizaţională şi decizională. Mecanisme de realizarea a acestui obiectiv:
 • trecerea de facto a spitalelor în subordonarea autorităţilor locale, creând condiţiile responsabilizării celor care iau decizii cât mai aproape de locul furnizării serviciilor de sănătate.
 • Spitalele regionale, de importanţă naţională şi de urgenţă, vor rămâne în subordinea Ministerului Sănătăţii.
sistemul de sanatate11
SISTEMUL DE SANATATE
 • Este necesar a se elabora ghiduri şi protocoale terapeutice în colaborare cu profesionişti din ţară şi din străinătate, pentru cele mai frecvente afecţiuni, în concordanţă cu metodologia internaţională.
sistemul de sanatate12
SISTEMUL DE SANATATE
 • Se vor elabora ghiduri si protocoale pentru:
  • Cerebrovasculare
  • Cardiopatia ischiemică şi infarctul
  • Hipertensiune arterială
  • Bolile pulmonare cronice
  • Cancerul de col, de sân, de prostată şi de colon
  • Diabetul zaharat
sistemul de sanatate13
SISTEMUL DE SANATATE
 • punerea în functiune reală a sistemului informatic:
   • în rândul medicilor de familie,
   • publicarea lunară a prescripţiilor pe site-urile caselor judeţene de asigurări de sănătate,
   • publicarea lunară, pe site-urile caselor judeţene de asigurări de sănătate a cheltuielilor aferente contractelor cu farmaciile şi laboratoarele de la nivel judeţean.
sistemul de sanatate14
SISTEMUL DE SANATATE

Scopul acestor masuri :

 • creşterea accesului la asistenţă medicală şi a calităţii actului medical, prin extinderea serviciilor în mediul rural,
 • creşterea accesului populaţiei la bunuri şi servicii de sănătate.
 • eficientizarea a proceselor şi cheltuielilor din sistem, punând un accent sporit pe asistenţa medicală de prevenţie.
 • creşterea accesului la serviciile primare va conduce la scăderea suprasolicitării din spitale, care vor putea să dedice astfel mai multe eforturi medicale, terapeutice şi administrative cazurilor care implică tratament spitalicesc conform normelor, reglementarilor şi procedurilor medicale europene în vigoare.
sistemul de sanatate15
SISTEMUL DE SANATATE

Mulţumesc pentru atenţie!

Cătălin TIUCH

Consiliul Judeţean Timiş

catalin.tiuch@cjtimis.ro