Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Digitální učební materiál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální učební materiál

 2. Postup pro řešení příkladů na lom světla • Nejprve načrtneme obrázek. • Úhel dopadu označíme α, úhel lomu β • Prostředí, ve kterém světlo dopadá, bude mít index lomu • Napíšeme Snellův zákon • Provedeme dosazení a výpočet

 3. Příklad 2 Světlo dopadá do vody s indexem lomu 1,3 ze vzduchu pod úhlem Pod jakým úhlem se láme? Obr.1 Zadání příkladu 2

 4. =1 ; α= =1,3 ; =? vyjádříme 0,544 Světlo se láme po úhlem .

 5. Příklad 3: Světlo dopadá na rozhraní sklo - voda pod úhlem 50° a láme se do vody. Index lomu skla je 1,5°; vody 1,3.Pod jakým úhlem se světlo ve vodě šíří? 1,5 ; α=; β= ? Obr.2 Zadání příkladu 3

 6. vyjádříme 0,884 Světlo se ve skle šíří pod úhlem .

 7. Příklad 4: Určete mezní úhel pro rozhraní voda - vzduch. U vody předpokládejte n=1,3. 1,5 ; α=; β= ? Obr.3 Zadání příkladu 4

 8. vyjádříme 0,7692 α Mezní úhel pro rozhraní voda – vzduch je = .

 9. Kontrolní otázky • Jak označujeme úhel dopadu? • Jak označíme index lomu prostředí ze kterého světlo dopadá? • Je nutné kreslit obrázek?

 10. Kontrolní otázky-odpovědi • Jak označujeme úhel dopadu? α • Jak označíme index lomu prostředí ze kterého světlo dopadá? Prostředí, ve kterém světlo dopadá, bude mít index lomu • Je nutné kreslit obrázek? Pro správné a pohodlné vyřešení příkladu je obrázek nezbytný.

 11. Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1996, ISBN 80-7196-116-7. LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy II. Praha: Prometheus, 2002, ISBN 80-7196-185-X Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Šťastný.