Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

 2. Aalborg Sygehus ca 5000 ansatte

 3. Initiativets Mål • At tydeliggøre betydningsfulde initiativer omkring rekruttering og fastholdelse • At tydeliggøre initiativer og virkemåder, der fremmer nye fordelinger af opgaver

 4. Formål og fokusområder • At åbne nye veje for samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper og centre • De rigtige opgaver i de rigtige hænder • Forsvarlig og realistisk opgavefordeling • At fremme muligheder for at fastholde og nytænke

 5. PERMANENT & AD HOC ARBEJDSGRUPPE Ulla Sloth Kent Gregersen Dorthe Pedersen 13 repræsentanter fra centre og afdelinger ORGANISERING AF INITIATIVET HOVED- OG HJERTECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE MEDICINSK CENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE KRÆFT- OG DIAGNOSTIKCENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE BØRNE- OG KIRURGICENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE SERVICECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE Center MED STYREGRUPPE Vibeke Deding (formand) Henrik Larsen Ulla Sloth (projektleder) Merete Kjeldgaard Carl-Otto Gøtzsche Dorthe Pedersen Uffe Niebuhr Birgitte Ussing Christensen Jan Nielsen Hans Einsbohr Poulsen Susanne Sørensen Sektor MED

 6. FASE 1 Design og idé Januar - marts 2009 FASE 2 Analyse April - maj 2009 FASE 3 Forløb og implementering Juni - oktober 2009 FASE 4 Evaluering November - december 2009 TIDS- OG HANDLINGSPLAN

 7. Fra Ideer til konkrete forslag og…… • 300 ideer fra personale samt 80 gode eksempler fra ledere dannede baggrund for valg af indsatser • På 5 tilrettelagte workshops udpegede ambassadører og ledere indsatser for centre / afdelinger

 8. Tilbagemelding på 47 igangsatte indsatser i centre og afdelinger…f.eks. • Opgaveflytning / opgavedeling / arbejdsfællesskab - Sygeplejersker ordinerer pt.vanlig medicin v. indlæggelse - Indførelse af akutte patientjournaler • Teamorganisering / fælles ansvar - Fælles tværfaglig forberedelse og planlægning af operationspatienter - Pleje, behandling og arbejdstilrettelæggelse i teams • Kompetenceudvikling - Anerkendende kommunikation - Trivsel og velvære kobles med forflytnings – og ryg –teknikker • Styrkelse af sociale relationer på tværs af centre og afdelinger - Center Café - For – Olympiske lege

 9. Input Idéer til mulige indsatser Proces Workshop -dage Output Min. ét initiativ pr. center / afd. Outcome Forbedret rekruttering og fastholdelse, kompetence-udviklingherunder arbejdsdeling Valgte idé indføres på det enkelte center/afd. Aktiviteter der under-bygger den valgte idé Medarbejder-, ambassadør- og leder- deltagelse i aktiviteterne Konkrete aktiviteter, der benyttes i hverdagen i center/afd. Processen - målinger • Idégenerering og Implementering

 10. Engagementder har virket - Initiativet har givet mening !

 11. Fastholdelse af initiativet • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse • Opgavedeling / arbejdsfællesskab / effektiv arbejdstilrettelæggelse • Tiltrædelsesforløb / mentorordninger • Fælles arrangementer • Velfærdstilbud

 12. Tak for opmærksomheden Besøg Region Nordjyllands Messestand nr. 46 www.mitarbejdeaas.rn.dk