slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI (SAID) PowerPoint Presentation
Download Presentation
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI (SAID)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI (SAID) - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI (SAID). Badalona Serveis Assistencials (BSA). Organització sanitària integral de titularitat municipal. Activitat concertada: CatSalut i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A DOMICILI (SAID)' - caleb-donaldson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badalona serveis assistencials bsa
Badalona Serveis Assistencials (BSA)
 • Organització sanitària integral de titularitat municipal.
 • Activitat concertada: CatSalut i Institut Català

d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

 • Quatre nivells assistencials: atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció primària i atenció domiciliària.
 • Formada per: un hospital comarcal d’aguts, un centre sociosanitari, set àrees bàsiques de salut i un servei d’atenció integral a domicili.
 • Població de referència: 229.734 ciutadans. (encomana gestió SAD)

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

entorn
Entorn
 • Augment de l’esperança de vida
 • Progressiu envelliment de la població
 • Incorporació de la dona al mercat laboral
 • Increment del sobre-envelliment i, per tant, del col·lectiu de persones amb nivells més significatius de dependència
 • Canvi de la tipologia i la dimensió de les estructures familiars
 • Manteniment de les persones amb disminució psíquica i física
 • El desig de les persones a viure en el propi entorn social a la pròpia llar durant tant de temps com sigui possible i, si pot ser, fins a la fi de la vida.

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

necessitats
Necessitats
 • En molts casos una mateixa persona, habitualment amb perfil geriàtric, requereix simultàniament de serveis d’ajuda a la dependència i de cura de la salut.
 • La manca de coordinació entre els prestadors d’aquests serveis provoca ineficiències i absència d’una visió integral de la persona.
 • L’atenció a la dependència en el domicili és responsabilitat de les administracions locals. En canvi, la cura de la salut és responsabilitat dels governs autonòmics.

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

servei d atenci integral a domicili said definici
Servei d’ Atenció Integral a Domicili (SAID): definició
 • Conjunt de serveis o recursos assistencials presencials o telemàtics
 • Prestat al domicili de l’usuari
 • Destinat a millorar la salut o la situació de dependència de les persones
 • Integra serveis sanitaris, socials i sociosanitaris
 • El SAID engloba tota l’activitat domiciliària que es duu a terme a BSA
 • Esdevé un quart nivell assistencial a BSA: atenció especialitzada, sociosanitària, primària i domiciliària

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said objectius
Said: objectius
 • Establir un model d’atenció domiciliària que ofereixi una resposta integrada de serveis a les necessitats de les persones.
 • Mantenir la salut i la independència de la persona en el seu entorn immediat: la llar.
 • Augmentar el nivell de satisfacció dels usuaris amb els serveis que reben.
 • Garantir un ús eficient i equitatiu dels recursos destinats als serveis domiciliaris.

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said condicions
Said: condicions
 • Facilitar el desenvolupament dels professionals que participen en el serveis d’atenció domiciliària, integrant aquells que ja realitzaven tasques d’atenció domiciliària com a activitat principal: ATDOM, PADES, CMA.
 • El SAID disposa d’un equip propi que creixerà de forma paral·lela a l’activitat. Alguns dels serveis poden ser realitzats per professionals d’altres àrees de BSA.
 • Mantenir la coordinació d’aquests serveis amb altres serveis i recursos de Badalona Serveis Assistencials.
 • Promoure l’atenció domiciliària com a una línia d’innovació de BSA que sigui considerada una àrea d'excel·lència en el sector

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said model d atenci
SAID: model d’atenció
 • Prestacions sanitàries
 • Hospitalització a domicili
 • Atenció a pal·liatius
 • Atenció a geriàtrics complexes
 • Atenció a crònics complexes
 • Atenció a crònics de baixa complexitat
 • Rehabilitació a domicili
 • Proves i tractaments especials
 • Prestacions socials d’atenció a la
 • dependència
 • Servei d’ajuda domiciliària (SAD)
 • Telealarma
 • Àpats a domicili
 • Bugaderia
 • Neteges
 • Arranjaments de la llar
 • Ajudes tècniques i adaptacions domiciliàries

Equips

Atenció

Primària

Empreses

externes

ACTIVACIÓ

RECURS

Atenció

Especialitzada

HMB

Equip

Assistencial

propi SAID

Etc.

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said cobertura
Said: cobertura

POBLACIÓ A QUI S’ADREÇA:

 • Atenció sanitària a tota la població BSA de Badalona, Montgat i Tiana, que no pot acudir als centres de salut, per la seva condició física o per la seva situació social, tant de forma temporal com permanent.
 • Atenció a la dependència a tots els ciutadans del municipi de Badalona, siguin o no de cobertura sanitària de Badalona Serveis Assistencials.

HORARI DE COBERTURA:

 • Horari presencial de dilluns a diumenge de 8 a 21 hores.
 • Fora d’aquest horari, la continuïtat en l’assistència queda garantida a través del Servei Integral d’Urgències i Emergències (SINUE)

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said circuit
SAID: circuit

PORTA ÚNICA

D’ENTRADA

Empreses

externes

Equips

Atenció

Primària

Socio

Sanitari

Aguts

Equip

Assistencial

propi SAID

ASSIGNACIÓ

DE RECURS

(gestor de

casos SAID)

VALORACIÓ

(gestor de

casos SAID)

PETICIÓ

AL SAID

Altres

àmbits

no BSA

Atenció

Primària

Atenció

Especialitzada

HMB

Serveis

Socials

Ajunt.

Altres

etc.

CRITERIS D’INTERVENCIÓ D’EQUIPS

Etc.

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

recursos humans
Recursos humans

Estructura de gestió:

Cap del servei

Coordinació administrativa

Gestors de cas: sanitaris i socials

Equips assistencials:

 • Primària: ATDOM (atenció domiciliària malalts crònics)
 • PADES ( atenció malalts pal·liatius)
 • Hospitalització a domicili
 • AGD
 • Crònics complexes
 • Serveis d’atenció social a domicili: SAD
 • Externs: àpats, teleassistencia,...

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

recursos materials i tecnologies de la informaci
Recursos materials i Tecnologies de la informació

Ubicació física en el Ctre. Socios. el Carme i reserva d’un espai per l’estacionament dels vehicles propis del SAID

 • Tablet PC
 • Mòdem GPRS
 • Telèfons mòbils
 • ...

VEHICLES DE TRANSPORT

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

ESPAI FÍSIC PER AL SAID

 • ECG portàtil
 • Bombes d’infusió portàtils
 • Monitor de constants
 • Pulsioxímetre
 • Nebulitzadors
 • Aspiradors portàtils
 • Desfibrilador portàtil
 • Aparell per determinació d-INR en sang capil.lar
 • Laringoescopi
 • Otoscopi
 • Oftalmoescopi
 • ...

ALTRES

EQUIPAMENT

DE DIAGNÒSTIC I ELECTROMEDICINA

MATERIAL FUNGIBLE

 • Llits hospitalaris
 • Matalassos especials
 • Cadires de rodes
 • ...

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

desplegament
Desplegament
 • Les línies de servei actualment en funcionament són:
 • Pendent de posta en marxa: rehabilitació a domicili, bugaderia, arranjaments de la llar, ajudes tècniques i adaptacions domiciliàries

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

un dia qualsevol en el said
Un dia qualsevol en el SAID
 • 18 visites d’hospitalització a domicili.
 • 9 visites a malalts pal·liatius.
 • 3 a 4 visites a malalts crònics complexes.
 • 8 visites a malalts geriàtrics i/o fràgils
 • 41 visites a malalts crònics de baixa complexitat (ATDOM).
 • 440 serveis d’ajuda domiciliària
 • 1679 casos actius de telealarmes
 • 100 serveis d'àpats a domicili
 • 40 serveis de neteja de la llar
 • 6 PREALTS diaris

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

said millores que aporta
SAID: millores que aporta

Per a l’usuari:

 • Millora la seva qualitat de vida i la dels seus cuidadors.
 • Presta una assistència integral i personalitzada.
 • Proporciona un únic referent per a totes les prestacions.
 • Permet mantenir al pacient en el seu entorn sociofamiliar.
 • Evita desplaçaments i ingressos no desitjats (realització de proves i tècniques diagnòstiques a domicili en connexió amb la història clínica electrònica).

Per als professionals:

 • Afavoreix la intervenció coordinada dels diferents equips assistencials, a través del gestor de casos.
 • Facilita l’accés a la informació: història clínica compartida on-line i ús de dispositius informàtics mòbils d’última generació (tablets PC).
 • Efectua un retorn constant d’informació als professionals de referència.

Per al sistema sanitari:

 • Garanteix l’eficiència i l’equitat en l’ús dels recursos domiciliaris
 • Millora la qualitat assistencial
 • Afavoreix el continuum entre nivells
 • Evita l’ús de recursos d’institucionalització, atenent al pacient en aquell nivell on resulti més cost-eficient

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

slide16

Hospitalització a domicili en el SAID:l’opinió dels usuaris

Confiança en el servei / El recomanaria?

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”

slide17

Moltes gràcies per la vostra atenció!!!!

“Experiències Infermeres en la Millora de l’eficiència i la qualitat dels processos assistencials”