Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ehis.ee - PowerPoint PPT Presentation

caldwell-morton
eesti hariduse infos steem ehis www ehis ee n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ehis.ee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ehis.ee

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ehis.ee
263 Views
Download Presentation

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ehis.ee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eesti Hariduse Infosüsteem(EHIS)www.ehis.ee

  2. ISKE turvaklass “M” • töökindlus (K2)– 99% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 2 tundi) • terviklikkus (T2)– info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; vajalikud on perioodilised info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontrollid • konfidentsiaalsus (S2) – salajane info: info kasutamine lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral

  3. Eelneva sisselogimisinfo kuvamine • ISKE turvameetme 4.15 täitmiseks tuleb kasutajale kuvada peale sisselogimist eelmise eduka sisselogimise aeg ja eelmise sessiooni lõpp. • Vastavat teksti kuvatakse kõigi EHIS’e moodulite päises kujul „Eelmine külastus: <pp.kk.aaaa>“

  4. ID kaardi olemasolu kontroll • ID Kaart peab olema lugejas kogu kasutussessiooni vältel. Kaardi eemaldamisel lugejast või kaardilugeja arvuti küljest lahtiühendamisel kuvatakse järgmise päringu tulemusena viga:

  5. Digiallkirjastamise tugi • EHIS’e baaskomponentides on realiseeritud tugi digitaalse allkirjastamise kasutuselevõtuks, see võimaldab • Allkirjastada teatud tegevust (analoogia maksekorralduse allkirjastamisega internetipangas) • Allkirjastada kasutaja poolt üleslaetavaid või EHIS’e poolt genereeritud faile või väljundeid • Allkirjastamist saab rakendada nii serveris kui kasutaja arvutis töötavana (avatakse kasutaja arvutis digidoc’i klient)

  6. Kasutajate sisselogimise info • Vorm on mõeldud EHISe erinevate moodulite kasutusstatistika aruannete väljastamiseks. • Saab otsida sisselogimiste infot nii kasutajate, moodulite kui ka aja lõikes. • On võimalik otsida kahes režiimis: • kõigi sisselogimiste andmed; • viimaste sisselogimiste andmed kasutajate/moodulite lõikes.

  7. Isikuandmete vaatamise logi • On defineeritud logimispuntkid. • Logitakse andmete vaataja, kelle kohta andmeid vaadati ja aeg. • Väljund kättesaadav hetkel ainult HTMile.

  8. Teised teostatud tööd • On korrastatud EHIS’e erinevate moodulite vahelisi seoseid andmebaasitasemel. • On täiendatud EHIS’e jaoks loodud automaatteste. • On täiendatud vealogide kirjutamise ning arhiveerimise reegleid. • On täiendatud vigade raporteerimise ja teatamise funktsionaalsust.

  9. Küsimused

  10. TÄNANehis.tugi@hm.ee