Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Download
1 / 45

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka Ivan Rynda Strážnice - Moravské Slovácko 12. října 2010. vstupní varování:. Opening warning : referující není přírodovědec! ani lesník  …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav pro hospodářskou úpravu lesů' - calais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ústav zemědělské ekonomiky a informacíÚstav pro hospodářskou úpravu lesů

Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka

Ivan Rynda

Strážnice - Moravské Slovácko 12. října 2010


Vstupn varov n
vstupní varování:

Opening warning:

referující není přírodovědec!

ani lesník  …

– ale lesníky má rád… 


Osoby a obsazen
osoby a obsazení

 • Účastníci:

 • učitelé

 • ochránci životního prostředí

 • ochránci přírody a krajiny

 • „lesní pedagogové“ – a pedagožky

 • lesní mužové

 • lesní žínky

 • LESÁCI A LESNÍCI,

  • lidé s vysokou profesní hrdostí


Ve ejnost lesnictv a lesn ci aneb trocha provokace
veřejnost, lesnictví a lesnícianeb trocha provokace

 • osnova:

 • teze – paradox

 • bariéry

 • škála sporu

 • vyvracení bariér

 • cílová adresa (adresát)

 • pozitivní obraz

 • prostředky

 • témata


Ve ejnost nen stejnorod homogenn jako brambora ka d lov k m lesn ky nerad jinak
veřejnost není stejnorodá (homogenní) jako brambora – každý člověk má lesníky NERADJINAK

teze – paradox:

lidé mají rádi:

 • les

 • dřevo, houby, lesní plody, ochmet a jmelí

 • výrobky ze dřeva, smaženici a džem

 • přírodu

  – a nemají rádi:

 • lesníky (někdy a někteří lidé)

  PROČ?


Bari ry v nej ir ve ejnosti
bariéry v nejširší veřejnosti každý člověk má lesníky

 • lesník, hajný, fořt – a myslivec

 • lesník pěstitel – a dřevožrout

 • lesník, tichý pozorovatel přírody – a hlučný dřevař s lakatošem

 • lesník, znalec pěšinek a zákoutí – a ničitel cest a tvůrce erozních rýh

 • skromný lesník v holínkách a hubertusu – Lesy České republiky…

 • aneb „Hluboké lesy jsou markýze Géra!

  Smí si vzít sirotek do klínu drva?“


K la a v voj sporu v odborn ve ejnosti
škála a vývoj sporu v odborné veřejnosti každý člověk má lesníky

 • průmysl

 • stavebnictví a doprava

 • myslivost

 • nevládní organizace

 • zemědělství

 • lesnictví

 • ochrana přírody a krajiny – a dále nekonfliktní:

 • věda

 • zoologie

 • botanika

 • entomologie

 • lepidopterologie


Prostor as a d v ra
prostor, čas a důvěra každý člověk má lesníky

společná, sdílená, ale diferencovaná odpovědnost

ČAS: shodněme se nejprve na cíli, potom na postupných krocích

lesnický pud a ochranářská pověra

aneb ekosystémy a procesy

PROSTOR: rozdělme si území:

vysokokmen

střední les

pařezina a výmladkový les;

holoseč a výběrný způsob;

hospodářský les, ochranný les, les zvláštního určení – a divočina…

výsledek i předpoklad? – DŮVĚRA


 • výzkum CESES, 2002, 2 500 respondentů ČR: každý člověk má lesníky

 • 8 % - neví...

 • 18 % - souhlasí!

 • 74 % - rozhodně nesouhlasí...

 • otázka: Máme si v české společnosti věřit?

  „většině lidí je možno důvěřovat“: 18 %

  „nevím/neodpověděl“: 8 %

  „člověk musí být ve styku s ostatními velmi opatrný“: 74 %

  „Nevěřte nikomu, pozorujte manželku, své děti, oznamte vládě jejich činnost!“ (V. I. Lenin)

 • věřte odborníkům

 • problém: kdo je odborník? ...

 • odborníka poznáte jen díky odvaze, s níž se svěříte rozhodovacím procesům, a mluvíte s ním předem, nikoli zadem...

 • věřte správným nevládním organizacím!

 • problém: která je správná?

 • když nevíš – nějakou založ!


Ty i d l z v ry
čtyři dílčí závěry každý člověk má lesníky

 • ve sporu je třeba:

 • aktivně budovat důvěru

 • mít dobře navržený rozhodovací proces

 • ctít princip diferenciace

 • mít jasno, co představuje

  PŘEDMĚT OCHRANY:

  ekosystém

  proces

  biotop

  konkrétní druh


Zp t poj me na to od lesa
zpět – pojďme na to od lesa každý člověk má lesníky

Jak prezentovat veřejnosti lesnictví

a práci lesníka:

prací… (dobrou):

- ale na to jste si mne určitě nepozvali…

sdělovací prostředky, filmy, public relations, reklama, reklamní předměty…:

- na to zde máte odborníka

exkurze, výlety:

- přesvědčování přesvědčených

přednášky a znalosti:

- ty nosím všude s sebou a jako správný lesní pedagog je uplatním při každé vhodné

(i nevhodné) příležitosti


Bari ry v nej ir ve ejnosti1
bariéry v nejširší veřejnosti každý člověk má lesníky

 • lesník, hajný, fořt – a myslivec:

  • „rozpojit“: myslivost je v nelásce – zbavme se jí!

 • lesník pěstitel – a dřevožrout

  • ukazovat zmlazení, oplocenky, saprofyty, chůdové kořeny, obnovu dřevinné skladby podle souborů lesních typů…

 • lesník, tichý pozorovatel přírody – a hlučný dřevař s lakatošem

  • 1. techniky lákat k mašince

  • 2. romantiky přivést k přibližování dřeva potahem (nebo aspoň lanovkou)

 • lesník, znalec pěšinek a zákoutí – a ničitel cest a tvůrce erozních rýh

 • – prostě „jen“ ty erozní rýhy nedělat

 • – pochlubit se systémem map při hospodářské úpravě lesů a znalostí terénu

 • skromný lesník v holínkách a hubertusu – Lesy České republiky, velcí vlastníci a strašení restitucemi sudeťákům na podporu privatizace…

 • aneb „Hluboké lesy jsou markýze Géra!

  Smí si vzít sirotek do klínu drva?“

  – má zůstávat dřevní hmota v lese?


C lov adresa a pozitivn obraz
cílová adresa a pozitivní obraz každý člověk má lesníky

 • tři možnosti:

 • nábor pro lesnictví

 • zlepšení image (obrazu) lesníka v očích veřejnosti (svazování dětí lanem → probírka)

 • výchova ke vztahu k přírodě

 • mnoho možností:

 • cílová adresa podle:

 • věku

 • vzdělání

 • pohlaví


Pozitivn obraz
pozitivní obraz každý člověk má lesníky

 • teze: znalost lesa, jeho využívání, nakládání s lesem od mýcení a dřevorubectví (těžby a přibližování dřevní zásoby) je jednou z nejstarších lidských činností a dovedností, která se později stala oborem a vědou

 • lesnická věda je jednou z nejkomplexnějších věd o přírodě

 • ekologie i lesnictví jsou zaměřeny na souvislosti

 • ekologie: zaměření na pozorování a popis

 • lesnictví: zaměření na účel a využití

 • lesník je proto vědec i praktik, výzkumník i těžař, pozorovatel i technik, botanik, zoolog, ornitolog, entomolog, hydrolog – i strojař, zeměměřič, mapař, zvěd i řemeslník, vtipálek i ekonom, romantik i chlapák…

 • NĚCO Z TOHO URČITĚ ZABERE!


N vrat k poko e
návrat – k pokoře… každý člověk má lesníky

 • ALE CHCETE-LI UČIT LÁSCE K PŘÍRODĚ, ZBAVTE SE NUTKÁNÍ TOMU POMOCT…

  vždy a všude – v divočině ne,

  skoro všude ANO!

  „Jak prezentovat veřejnosti lesnictví a práci lesníka“ (třetí pokus…)


Mill niov hodnocen ekosyst m
Milléniové hodnocení ekosystémů každý člověk má lesníky


Mill niov hodnocen ekosyst m1
Milléniové hodnocení ekosystémů každý člověk má lesníky


P roda n m poskytuje statky a slu by
příroda nám poskytuje statky a služby: každý člověk má lesníky

 • přírodní zdroje (zásobárna přírodních zdrojů)

 • prostor (prostor obecně, „sinky“, propady, výpusti)

 • předmět poznání a estetických podnětů

 • systémová podpora života na Zemi – komplexní služby funkčních ekosystémů


D len p rodn ch zdroj
dělení přírodních zdrojů: každý člověk má lesníky

 • podle vyčerpatelnosti:

  • nevyčerpatelné: sluneční energie, voda

  • vyčerpatelné: ostatní

 • podle obnovitelnosti:

  • neobnovitelné: fosilní paliva, rudy...

  • obnovitelné: biomasa, dřevo (strom, les)...


D len p rodn ch zdroj1
dělení přírodních zdrojů: každý člověk má lesníky

podle spotřebovávání:

spotřebovávatelné: to, co spotřebováváme (přeměňujeme, ničíme) pro uspokojení svých potřeb:

neobnovitelné: fosilní paliva, rudy

obnovitelné: dřevo (strom, les), biomasa

nespotřebovávatelné: to, co pro uspokojení svých potřeb nespotřebováváme (nepřeměňujeme, neničíme), ale co představuje nezbytnou podmínku pro obnovu obnovitelných zdrojů a absorpci znečištění (propadů, sinků):

půda, biodiversita, velikost areálu ekosystému (přemýšlet o klasifikaci a úplnosti výčtu)

racionální a hospodárný způsob využívání spotřebovávatelných zdrojů nazývámeekoefektivita;

racionální způsob využívání nespotřebovávatelných zdrojů nazýváme ekosystémový přístup


Produk n a mimoproduk n funkce lesa
produkční a mimoprodukční funkce lesa každý člověk má lesníky

produkční funkce lesa:

dřevo

houby a lesní plody

jmelí a ochmet


Produk n a mimoproduk n funkce lesa1
produkční a mimoprodukční funkce lesa každý člověk má lesníky

mimoprodukční funkce lesa:

vodoochranná, retenční, půdoochranná

les váže nerostné látky (hlavně dusík, fosfor, vápník, hořčík, draslík – které by byly jinak s vodou odplaveny, půda a krajina by byla zbavena živin a zakyselila by se => degradace a desertifikace půd)

klimatotvorná a termoregulační

refugiální (útočiště rostlinných i živočišných druhů)

pohlcování oxidu uhličitého, zachycování škodlivin produkce kyslíku

podpora biologické rozmanitosti

funkce specificky zaměřené k člověku:

zdravotní, rekreační, kulturní, estetická, badatelská, inspirativní, duchovní, spirituální…)


Produk n a mimoproduk n funkce lesa2
produkční a mimoprodukční funkce lesa každý člověk má lesníky

strom má chladicí a termoregulační funkci, vyrovnává energetickou bilanci krajiny,

ve dne chladí a v noci hřeje:

průměrně vzrostlý odpaří až 300 l vody denně, která chladí odparem a v noci „pohlcuje chlad“" kondenzací páry

14 000 MW (ověřit!) = instalovaný výkon všech českých elektráren

instalovaný výkon stromů je tedy 5–6 000x větší


P rodn zdroje z sob rna p rodn ch zdroj
přírodní každý člověk má lesníky zdroje (zásobárna přírodních zdrojů)

zásoby:

 • uhlí – na 300 let

 • zemní plyn – na 150 let

 • ropa – na 50 let

  a horniny? a nerosty? a rudy?


D evo je obnoviteln zdroj
dřevo je každý člověk má lesníky obnovitelný zdroj:

 • vystačí nám i našim dětem a vnukům, poslechneme-li lesníka Hartiga:

 • „Les máme svým potomkům předat ve stejném nebo lepším stavu, než jsme jej převzali…

  1808 Hartig, L.

  Topíme-li dřevní štěpkou, uvolní se do ovzduší stejné množství uhlíku (CO2), jako když strom zpráchniví; ale neuvolní se uhlík z podzemního lesa, který tam rostl 300 milionů let.

  a nebo ukazovat probírku a výchovné zásahy do 40 let věku… kdo je dělal 300 milionů let?
Les biosf ra a lov k
les, biosféra a člověk každý člověk má lesníky

 • globální poruchy klimatu, skleníkové plyny a cyklus uhlíku

 • povodně, vodní režim v krajině a les

 • roční úhrn srážek v jednom dni a les, kde vzrostlý strom odpaří až 300 litrů vody denně…

 • stavba z betonu a stavba ze dřeva

 • potřebujeme hospodářský les, ale i les ochranný a les zvláštního určení

 • smíme mít i lignikulturu, ale prales je krásnější

 • LESNÍK JE ZNÁ VŠECHNY – VĚŘTE SI!


D evo jako surovina a v robky ze d eva
dřevo jako surovina a výrobky ze dřeva každý člověk má lesníky

 • Na jednu schůzi dolní komory padne milion a čtvrt listů kancelářského papíru.

 • Každý Čech v roce 2007 spotřeboval:

 • 148 kilo papíru

 • 29 600 listů kancelářského papíru A4

 • 444 kilogramy dřeva

 • 81 listů papíru denně

 • rok 1994:

 • 64 kilo papíru ročně = 35 listů denně

 • Do lesa chodíme Češi stále méně:

 • v roce 1994 25krát ročně

 • v roce 2007 jen 19krát...


A nep ebern atrakc
a nepřeberně atrakcí: každý člověk má lesníky

 • ekologická architektura a stavby ze dřeva:

 • Petr Suske, Aleš Brotánek, Martin Rajniš

 • nábytek

 • John Muir

 • certifikace dřeva (PEFC, FSC)

 • „Věc je dobrá, když směřuje k zachování integrity, stability a krásy biotického společenství. Je špatná, jestliže směřuje jinam.“ Aldo Leopold


Historie
historie každý člověk má lesníky

keltští druidové

slovanští bůžkové

Karel IV: Codex Carolinus, resp. Maiestas Carolina kolem r. 1350): trvale uchovat les jako takový bez ohledu na formu vlastnictví a osobu vlastníka pro potřeby budoucnosti - ve veřejném zájmu Edikt především ochraňoval lesní porosty před klučením a vypalováním a stanovil rozsah kácení a používání dřeva, ale zakazoval už i loupání stromů (lýčení). Ohled na budoucí generace.

1379 Chebský lesní edikt


Historie1
historie každý člověk má lesníky

Hans Carl von Carlowitz (Hannß Carl von Carlowitz, 1645–1714)

Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht (1713)

trvale udržitelný výnos (trvalost, vyrovnanost a nepřetržitost výnosu) – hospodářský výběrný způsob aneb co je ekologické, je i ekonomické

Marie Terezie: 1754 Český a Moravský Císařský lesní edikt, 1756 Slezský – tereziánský lesní kodex

1838 první dvě přírodní rezervace na území ČR: Žofínský (Buquojský) prales, Hojná Voda (Novohradské hory)


Historie2
historie každý člověk má lesníky

Cotta H. (Jiří; Vilém): staťové a lánové soustavy

hospodářská úprava lesů

Korf Václav: Hospodářská úprava lesů, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1955

Bohumil Doležal: Časová úprava lesa, Slovenské vydavatelstvo polnohospodárskej literatury, Bratislava

1808 Hartig, L.: „Les máme svým potomkům předat ve stejném nebo lepším stavu, než jsme jej převzali…“

Radslav Kinský: „Letos les víc nedal…“

Matejovie, Alois Zlatník, Igor Míchal, Jan Jeník, Vladimír Krečmer, Tomáš Vrška, Václav Stránský…


Historie a politika
historie a politika každý člověk má lesníky

„Brzy kultura měřiti se bude opětným zalesněním.“ TGM, 1890

lesník Aimo Kaarlo Cajander (1879–1943):

 • profesor lesnictví 1911–1934

 • poslanec parlamentu od 1929

 • generální ředitel finských lesů 1934–1943

 • ministerský předseda Finska 1922, 1924 a 1937–1939

 • předseda liberální Národní pokrokové strany 1933–43

  premiér Indulis Emsis, březen–prosinec 2004, Lotyšsko


Ochrana ekosyst mov ch slu eb
ochrana ekosystémových služeb každý člověk má lesníky

potravně-rozmnožovací řetězec –

osud kostarického deštného pralesa:

deštníkové druhy: velké množství druhů i jedinců stromů →vytvářejí deštníkový porost – prostředí pro všechny (ostatní) druhy

přirozeně vzácné druhy (druhy významné z hlediska člověka): vzácné dřeviny (teak, mahagon, eben, guajak) → vytvářejí prostředí u nás v obýváku…

běžné druhy (deštníkové druhy): 21 druhů plodožravých ptáků → umožňují rozmnožování velké většiny stromů

(polo)klíčové druhy – ohniskové druhy: Caesaria corymbosa: druh stromu, jehož plody přežívají a jsou poživatelné i v obdobích sucha → umožňuje přežít ptákům

klíčové druhy: tyran škraboškový (Tityra semifasciata) → jediný druh, který umí rozmnožovat Caesarii corymbosu (ohniskové druhy)…

(Howe 1977)


Co je nám do Kostariky? každý člověk má lesníky

táže se neoklasické

ekonomické paradigma...

INU:


jeřáb obecný – ptačí, Sorbus aucuparia L., cv. Edulis Diech:

pro vysoký obsah kyseliny parasorbinové v plodech semena nevyklíčí → musí projít zažívacím traktem ptáků (nejčastěji drozdovitých)…

 


Potravn et zec 100x jinak
potravní řetězec 100x jinak... Diech:

 • člověk, panská pejcha a trh:

 • káva pro labužníky:

 • kávová zrna → zažívací trakt cibetky → kafe…

 • to mi něco připomíná...

 • kafe...

 • Káva a svět kávy se pro nás stal fascinujícím zážitkem a trvale hledáme a nalézáme nové a novéchutě, vůně a pocity.Přijměte naše pozvání do tohoto okouzlujícího světa, budeme velice rádi Vašimi průvodci.Korunní č. 46, Vinohrady

 • Vodičkova 6, Nové Město Pražské

 • Londýnská 46, Vinohrady

 • za tým mamacoffeeMarta a Daniel Kolských


Wollemia nobilis wolemie vzne en druh star 200 mil let
Wollemia nobilis Diech: wolemie vznešenádruh starý 200 mil. let


Obyčejný smrk. Výška 4 metry, roste 910 metrů nad mořem.

Kmen je starý asi 600 let – a kořeny, z nichž klonuje, 9 550 let...

Stáří kořenů stanoveno ale radiouhlíkovou metodou.

pohoří Fulu, kraj Dalarna, Švédsko

Leif Kullman, 2004


Očarovaný les mořem.

Jackson Pollock


Děkuji vám: mořem.

za trpělivost;

za pozornost;

za pochopení!


ad