Orgány vyšších semenných rostlin
Download
1 / 73

Orgány vyšších semenných rostlin - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Orgány vyšších semenných rostlin. Soubory buněk Soubory pletiv cytologie histologie organologie anatomie anatomie anatomie i morfologie. BUŇKA. PLETIVO. ORGÁNY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Orgány vyšších semenných rostlin' - calais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Soubory buněk Soubory pletiv

cytologie histologie organologie

anatomie anatomie anatomie i morfologie

BUŇKA

PLETIVO

ORGÁNY


Org ny z hlediska funkce

1. vegetativní – zajišťují výživu a růst rostlin

kořen, stonek, list

2.generativní– produkují pohlavní buňky a slouží k rozmnožování, rozšiřování a udržení druhu květ, plod, semeno

ORGÁNY Z HLEDISKA FUNKCE


Org ny z hlediska v voje

1. původní orgány

2. modifikované ( metamorfované ) orgány

- mění se vlivem vnějších podmínek a vykoná-

vají jinou funkci než původně

A. Homologické – stejný původ, ale různý tvar

a funkce

B. Analogické – různý původ, ale stejný tvar a

funkce

Orgány z hlediska vývoje


Ko en

Podzemní orgán bez kutikuly, průduchů a chloroplastů

Význam pro rostlinu

- kotví r.v půdě

- příjímá roztoky

- někdy funkce zásobní a syntetická

Význam pro člověka :

- potravina, krmivo, zdroj surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl

KOŘEN


Slo en ko ene

A. chloroplastů hlavní kořen a z něho postranní

= kořenový systém ( soustavu)

- u rostlin dvouděložných

B. hlavní kořen zaniká a náhradní kořeny vytváří

= svazčitý kořenový systém (soustavu)

- u rostlin jednoděložných

Složení kořene


Adventn ko eny

- chloroplastů

mohou vznikat na jakékoliv části rostliny ( vlivem

auxinů )

např.na stoncích v horizontální poloze

na stoncích ve vertikální poloze při zahrnutí

zemí

při poranění – množení

Adventní kořeny


Stavba kořene chloroplastů


Modifikace ko ene
Modifikace kořene chloroplastů


Nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a květy chloroplastů

Význam pro rostlinu :

1. spojení mezi kořeny a listy

2. optimální rozmístění listů v prostoru

STONEK


Význam pro člověka : chloroplastů

potravina, krmivo, stavební materiál,

zdroj surovin – tex.vlákna, celulóza, třísloviny,

korek, kaučuk, pryskyřice,cukr....


M sto kde p ised list uzlina noda m sto mezi uzlinami l nek internodium stonek s list pr t

místo kde přisedá list = chloroplastů uzlina ( noda )

místo mezi uzlinami = článek ( internodium )

stonek s list = prýt

Základní pojmy


1 bylinn du nat lodyha stvol st blo 2 d evnat ke e stromy 3 polod evnat

1. BYLINNÉ ( DUŽNATÉ ) chloroplastů

- lodyha

- stvol

- stéblo

2. DŘEVNATÉ

- keře

- stromy

3. POLODŘEVNATÉ

Typy stonku


Bylinn stonky

LODYHA – stonek, který nese listy chloroplastů

STVOL – stonek bez listů zakončený květem

STÉBLO – dutý stonek s nápadně vyvinutými

uzlinami ( kolénky )

Bylinné stonky


Ke e stonky v tven od zem stromy tvo kmen a rozv tvenou korunu

KEŘE chloroplastů – stonky větvené od země

STROMY – tvoří kmen a rozvětvenou korunu

Dřevnaté stonky


Poloke e spodn st je d evnat horn je bylinn a ka doro n odum r

POLOKEŘE – spodní část je dřevnatá, horní je chloroplastů

bylinná a každoročně odumírá

Polodřevnaté stonky


P m plaziv pol hav ov jiv

Přímý, plazivý, poléhavý, ovíjivý .... chloroplastů

Stonky podle směru růstu


Pupeny

= základy budoucích orgánů chloroplastů

– stonků, květů,listů

Podle postavení – vrcholové

- postranní( úžlabní )

Podle budoucích orgánů

- dřevní

- listové

- květní

- smíšené

PUPENY


Brachyblasty chloroplastů – zkrácené stonky nesoucí květy nebo listy

Stonkové trny = kolce

Stonkové úponky

Stonkové hlízy

Zdužnatělé stonky

Modifikace stonku


Plochý, obvykle zelený orgán omezeného růstu chloroplastů

Význam pro rostlinu : místo průběhu významných

procesů

Význam pro člověka:potrava, krmivo, obsah léčivých

látek, koření,pochutina

LIST


1 d lo n 2 listeny 3 prav asimila n listy

1. děložní chloroplastů

2. listeny

3. pravé ( asimilační listy )

Typy listů podle funkce


Z rode n jednoduch stavby odli n vzhledem od budouc ch prav ch list funkce v t inou z sobn

= zárodečné , jednoduché stavby, odlišné vzhledem od budoucích pravých listů

Funkce : většinou zásobní

Děložní listy


1 jednod lo n 2 dvoud lo n 3 v ced lo n nahosemenn

1. budoucích pravých listůjednoděložné

2. dvouděložné

3. víceděložné - nahosemenné

Rostliny podle počtu děl. listů


Funkce ochrana zv razn n kv tu

Funkce : ochrana , zvýraznění květu budoucích pravých listů

Listeny


Funkce m sto asimilace transpirace a d ch n nejr zn j ch tvaru a velikosti obecn stavba shodn

Funkce : místo asimilace, transpirace a dýchání budoucích pravých listů

Nejrůznějších tvaru a velikosti – obecná stavba

shodná

Pravé listy


Vnější stavba listu budoucích pravých listů


Ploch st listu 1 dv strany asto v razn odli n dvoul c list 2 okraje srostl jednol c list

- plochá část listu budoucích pravých listů

1. dvě strany – často výrazně odlišné = dvoulící

list

2. okraje srostlé – jednolící list

Čepel


Epel soum rn epel nesoum rn

Čepel budoucích pravých listůsouměrná Čepel nesouměrná

Čepel podle osové souměrnosti


Listy podle budoucích pravých listůtvaru čepele

složené

jednoduché

členěné

zářezy

zpeřené

četné

celistvé

lichozpeřené

sudozpeřené.


Listy jednoduch celistv
Listy jednoduché - celistvé budoucích pravých listů


Listy jednoduché – členěné zářezy budoucích pravých listů


Listy slo en zpe en
Listy složené - zpeřené budoucích pravých listů


Listy slo en etn
Listy složené - četné budoucích pravých listů


Listy podle okraje epele
Listy podle okraje čepele budoucích pravých listů


Ploch kade av svraskal asnat atd

Ploché, kadeřavá, svraskalá, řasnatá atd. budoucích pravých listů

Čepel podle povrchu


Bylinn du nat ko ovit blanit atd

Bylinná,dužnatá, kožovitá, blanitá atd. budoucích pravých listů

Čepel podle konzistence


Lys chloupkat oj n n t tinat plstnat leskl

Lysá, chloupkatá, ojíněná, štětinatá, plstnatá,lesklá

Čepel podle povrchuU jednod lo n ch nej ast ji rovnob n obloukovit u dvoud lo n ch nej ast ji zpe en dlanit

U jednoděložných nejčastěji : plstnatá,lesklá

- rovnoběžná

- obloukovitá

U dvouděložných nejčastěji:

- zpeřená

- dlanitá

Listy podle žilnatiny


P ipevn n listu na stonek r zn tvar a d lka n kdy chyb listy bez ap kat

- připevnění listu na stonek, různý tvar a délka plstnatá,lesklá

- někdy chybí – listy bezřapíkaté

Řapík


Listy podle p ipojen
Listy podle připojení plstnatá,lesklá


U b ze epele n kdy b vaj palisty
U báze čepele někdy bývají plstnatá,leskláPALISTY

  • Opadavé ( jabloň )

  • Vytrvalé ( růže )

  • Přirostlé k řapíku (vikev,hrách )


N kdy se vyskytuje a je typick pro ur it druh na jedn rostlin jsou listy r zn ho tvaru

Někdy se vyskytuje a je typická pro určitý druh plstnatá,lesklá

Na jedné rostlině jsou listy různého tvaru

Heterofylie listů


Vnitřní stavba listu plstnatá,lesklá


Upiny pupen trny ponky cibule tvary maso rav ch rostlin kv ty

Šupiny pupenů plstnatá,lesklá

Trny

Úponky

Cibule

Útvary masožravých rostlin

Květy

Modifikace listů


ad