Projecte Qualitat i Millora Contínua - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projecte Qualitat i Millora Contínua PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projecte Qualitat i Millora Contínua

play fullscreen
1 / 35
Projecte Qualitat i Millora Contínua
155 Views
Download Presentation
caitir
Download Presentation

Projecte Qualitat i Millora Contínua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projecte Qualitat i Millora Contínua Quality Management Program in Catalonia Josep Camps Pere Canyadell Network’s Coordinator http://www.xtec.cat/fp/

 2. Projecte Qualitat i Millora Contínua Catalonia

 3. Projecte Qualitat i Millora Contínua Copenhagen Process • A single framework for Transparency of competence and qualifications • System of credit transfer in VET • Quality Assurance in VET

 4. Projecte Qualitat i Millora Contínua European reference • Copenhagen Process and Quality Assurance Promoting cooperation in quality assurance with particular focus on exchange of models and methods, as well as common criteria and principles for quality in vocational education and training. •

 5. Projecte Qualitat i Millora Contínua European framework • CQAF • European Guide for Self-Assessment • A coherent set of Quality Indicators

 6. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 7. Projecte Qualitat i Millora Contínua European work • Technical Working group • Quality Assurance in VET Conference, Helsinki 10 Feb 2005 • European Network on Quality Assurance in VET (Dublin, Oct 2005): ENQUA-VET

 8. Projecte Qualitat i Millora Contínua European projects • ENQUA-VET • Virtual community • Peer review Project (Austria) • QUAL-EFP (France) • Comenius (Lacetània) • LdV (Escola Treball)

 9. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 10. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 11. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 12. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 13. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 14. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 15. Projecte Qualitat i Millora Contínua VET in Catalonia • VET Colleges (public): 222 • Students: 47309 • Groups of students: 2603 • Next year: increasing 2250 • Next year: 3600 students in distance VET • 71 % employability

 16. Projecte Qualitat i Millora Contínua Quality Program in Catalonia • An experience for the application of management models in the VET colleges based on quality. • Started in 1997 as a initiative of Lacetània College. • In 2006, 50 participating VET colleges.

 17. Projecte Qualitat i Millora Contínua Developing Quality in a College (I) • Management Team: EFQM Self-evaluation. • Action Plan for Improvement (2 o 3 teams). • Processes Management • ISO 9001:2000 certification

 18. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 19. Projecte Qualitat i Millora Contínua Developing Quality in a College (II) • Strategic Plan • EFQM • Good practices exchange • Increasing quality in the classroom, Audit system, Teacher Training Plan, Management of Departments, Basic Indicators

 20. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 21. Projecte Qualitat i Millora Contínua Customer focus

 22. Projecte Qualitat i Millora Contínua Leadership

 23. Projecte Qualitat i Millora Contínua Involvement of people

 24. Projecte Qualitat i Millora Contínua Involvement of people

 25. Projecte Qualitat i Millora Contínua Process approach

 26. Projecte Qualitat i Millora Contínua Acknowledgment

 27. Projecte Qualitat i Millora Contínua Qualitat i Millora Contínua PLANIFICAR I ORGANITZAR EL CENTRE ELABORAR I REVISAR EL PROJECTE CURRICULAR DEL CENTRE DESENVOLUPAR I REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓ GESTIONAR LA COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I RELACIONS INTERCANVIAR EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES I DE GESTIÓ GESTIONAR LA INFORMACIÓ I ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT DESENVOLUPAR L’ENSENYAMENT /APRENENTATGE ESO DESENVOLUPAR L’E /A BATXILLERAT DESENVOLUPAR L’E /A CCFF DE FP GESTIONAR LA SATISFACCIÓ ALUMNAT I FAMÍLIA REALITZAR LA GESTIÓ ACADÈMICA COL·LABORAR AMB LES EMPRESES I FACILITAR LA TRANSCIÓ AL TREBALL GESTIONAR LA BIBLIOTECA GESTIONAR LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GESTIONAR L’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC GESTIONAR ELS RECURSOS ECONÒMICS GESTIONAR EL SISTEMA INFORMÀTIC GESTIONAR I FORMAR L’EQUIP HUMÀ DEL CENTRE SEGUIR I MESURAR EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT GESTIONAR ELS RECURSOS MATERIALS I LES COMPRES PROCESS MAP

 28. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 29. Projecte Qualitat i Millora Contínua Resources addressed to the Colleges • Software: Qualiteasy • Teacher training • Extra-budget • Yearly Congress • Work in Network

 30. Projecte Qualitat i Millora Contínua http://www.xtec.cat/fp/

 31. Projecte Qualitat i Millora Contínua

 32. Projecte Qualitat i Millora Contínua Qualitat i Millora Contínua EXPERIENCE Network D STARTING Teams of Improvememt Network C Develop MGQ Audit E/A Network B Apply MGQ AUDIT CERTIFICATION Network A Certified Colleges New Projects Working in network Coordinators of the Network

 33. Projecte Qualitat i Millora Contínua Qualitat i Millora Contínua May 2006 VET Colleges in The Project College ISO 23 50 Certified colleges before 2004 : 4Certified colleges 2004: 10Certified colleges 2005: 9 Certified colleges 2006: 11

 34. Projecte Qualitat i Millora Contínua Conclusions of the Conference „Quality Assurance in Higher Education and Vocational Education and Training”, 11/12 May, University of Graz • QA is necessary to ensure improvement of education and training • ·QA policies and procedures should cover all levels of education and training systems • ·QA should be an integral part of the internal management of education and training institutions • ·QA should include regular evaluation of institutions or programmes by external monitoring bodies or agencies • QA external monitoring bodies or agencies should themselves be subject to regular review

 35. Projecte Qualitat i Millora Contínua Thank you jcamps@xtec.cat