Oficiul Na ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - PowerPoint PPT Presentation

cachez
oficiul na ional de prevenire i combatere a sp l rii banilor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oficiul Na ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oficiul Na ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Oficiul Na ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
136 Views
Download Presentation

Oficiul Na ţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Respectarea şi aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare

  2. Infractiunea de spalare a banilor (art.23 din Legea nr.656/2002) a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b)ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c)dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

  3. CADRUL LEGISLATIV NATIONAL Legea nr. 656/07.12.2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;

  4. Decizianr.276/16.06.2005privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte (RTS), Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută (RTN), a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi (RTE), pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în MO nr.558/29.06.2005; • Decizianr.496/11.07.2006pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, publicată înMO nr.623/19.07.2006;

  5. CADRUL LEGISLATIV INTERNATIONAL • Directiva Cosiliului Uniunii Europene nr.308/1991, privind prevenirea folosirii sistemului financiar in scopul spalarii banilor; • Directiva Parlamentului European si aCosiliului Uniunii Europene nr.97/2001, modifica prima Directiva; • Directiva Parlamentului European si aCosiliului Uniunii Europene nr.2005/60/EC privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului; • Cele 40 de Recomandari GAFI (1989) + 9 Recomandari speciale (2001)

  6. Obligaţiile entitatilor raportoare • 1. Desemnarea uneia sau mai multor persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr.656/2002, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor acestora. (art.14 din Legea nr.656/2002); • 2 Stabilirea de proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism (art.16 alin.1 din Legea nr.656/2002;); • 3 Instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii (art.16 alin.1 din Legea nr.656/2002); • 4. Stabilirea identitatii clienţilor la iniţierea relaţiilor de afaceri sau la oferirea serviciilor, indiferent dacă aceştia sunt sau nu prezenţi la constituirea fondului de pensii(art.9 si 10 din Legea nr.656/2002;);

  7. 5. Păstrarea unei copii de pe documentul de identitate sau referinte privind identitatea clientului, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu acesta (art.13 alin.1 din Legea nr.656/2002); • 6. Transmiterea datelor si informaţiilor solicitate de Oficiu, in termen de 30 de zile de la primirea cererii (art.5 alin.2 din Legea nr.656/2002);

  8. 7. Raportarea în termen de 24 de ore, a tranzactiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro (art.3 alin.6 din Legea nr.656/2002; Decizia nr.276/2005); • 8. Raportarea tranzacţiilor suspecte de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, în forma stabilită de Oficiu (art.15 din Legea nr.656/2002; Decizia nr.276/2005); • Interzicerea transmiterii, in afara conditiilor prevazute de lege, ainformatiilordetinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului, precum si a avertizarii clientilorcu privire la sesizarea Oficiului (art.18 alin.2 din Legea nr.656/2002);

  9. TIPURI DE RAPOARTE • Raport de tranzactii suspecte (RTS) • Detectarea operaţiunilor neobisnuite sau suspecte se poate realiza prin stabilirea unor parametri in interiorul cărora se situează tranzacţiile obisnuite • Raport de tranzactii in numerar (RTN) • Pentrusume in lei sau valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul a 10.000 EURO, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele