Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse v hendamiseks
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks. Sotsiaalministeerium 11.10.2013. Meetme eesmärk ja maksumus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - burton-rhodes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse v hendamiseks

Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks.

Sotsiaalministeerium 11.10.2013


Meetme eesm rk ja maksumus
Meetme eesmärk ja maksumus hoolduskoormuse vähendamiseks.

 • Väikelaste ja puudega laste vanematel on hoiuteenuse, tugiteenuste ja muude avalike teenuste kättesaadavuse tõttu paremad võimalused tööturul osalemiseks.

 • ESF toetus 39 083 000 €,

  kokku 51 235 835 €.


1 lapsehoiu kvaliteedi suurendamine
1. Lapsehoiu kvaliteedi suurendamine hoolduskoormuse vähendamiseks.

 • analüüsid lapsehoiu pakkujate ja teenuse saajate vajaduste selgitamiseks

 • teenusepakkujate ja võimalike teenusekasutajate oskuste ja teadmiste suurendamine (koolitused, juhendmaterjalid)

 • tööandjapoolsete töötaja- ja peresõbralike meetmete soodustamine

 • Programm, ESF toetus 721 000 €, kokku 1 030 000 €


2 uute lapsehoiu kohtade loomise ja teenuse pakkumise toetamine 0 7aastastele lastele
2. hoolduskoormuse vähendamiseks.Uute lapsehoiu kohtade loomise ja teenuse- pakkumise toetamine 0-7aastastele lastele

 • Suunatud ajutise puuduse leevendamisele ja paindliku teenuse pakkumisele

 • Perioodi jooksul kavas toetada 2300 hoiukohta

 • Avatud taotlusvoor – taotlejateks KOVid, oodatud koostööprojektid

 • Tegevust toetavad teised valdkonna arengud ja meetmed

 • ESF toetus 6 382 084 €, koos omaosalusega 12764167 €

 • Stardiabi kohamaksumuse alusel


Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse v hendamiseks

3. Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0-17-aastastele lastele

 • Perioodi jooksul kavas teenuseid pakkuda 2000le lapsele

 • Kompetentsikeskuste väljaarendamine maakondades ja teenuste osutamise toetamine (koolitus, teenusepakkumine)

 • Eesmärk, et raske ja sügava puudega ning suure hooldusvajadusega lapsed saaksid oma vajadusele vastavaid teenused (haridus, hoid, rehabilitatsioon) omavahel seostatuna kätte võimalikult ühest kohast.

 • Programm, ESF toetus 31 979 917 €, kokku 37441667 €


T nan

Tänan! osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0-17-aastastele lastele

Pille Vaiksaar pille.vaiksaar@sm.ee – hoolekande osakond

Liina Kanter liina.kanter@sm.ee – soolise võrdõiguslikkuse osakond

Hanna Vseviov hanna.vseviov@sm.ee – laste ja perede osakond