slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPIS je spolufinancovaný z ERDF PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OPIS je spolufinancovaný z ERDF - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Rok 2014 – čo nás minulo, čo sa míňa a čo nás neminie. Mgr. Erik Kriššák Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS. www.opis.culture.gov.sk. OPIS je spolufinancovaný z ERDF. Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Obsah Čo nás (ne)minulo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPIS je spolufinancovaný z ERDF' - burke-wilder


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Rok 2014 – čo nás minulo, čo sa míňa a čo nás neminie

Mgr. Erik Kriššák

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide2

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Obsah

 • Čo nás (ne)minulo
  • Fakty a čísla za rok 2013
  • Čerpanie k 31. 12. 2013
 • Čo nás míňa
  • Stav projektov
 • Čo nás neminie
  • Plán čerpania na rok 2014
  • Kontroly na mieste

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide3

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Projekty

 • 9národných projektov
 • 9 dopytovo-orientovaných projektov

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide4

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide5

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Zazmluvnenie PO2 OPIS

 • k 31.12.2013 – 100,93 %

Čerpanie PO2

Skutočné čerpanie v roku 2013 za PO2 OPIS

EFRR: 21 078 915,38 EUR

SPOLU: 27 989 512,75 EUR

Čerpanie SPOLU (2012 + 2013)

EFRR: 48 708 795,02 EUR

SPOLU: 64 677 707,86 EUR

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide6

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Čerpanie PO2

Skutočné čerpanie v roku 2013 za PO2 OPIS

EFRR: 21 078 915,38 EUR

SPOLU: 27 989 512,75 EUR

z toho

za národné projekty:

EFRR: 21 010 963,16 EUR

Spolu: 27 899 282,72 EUR

za dopytovo orientované projekty:

EFRR: 67 952,22 EUR

Spolu: 90 230,03 EUR

Čerpanie za r. 2012

EFRR: 27 629 879,64 EUR

SPOLU: 36 688 195,11 EUR

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide7

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide8

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide9

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Čerpanie PO2

Negatíva čerpania v roku 2013:

 • Zdĺhavá príprava a následne kontrola procesov VO
 • Oneskorené predkladanie ŽoP na SORK
 • Oneskorená príprava žiadostí o zmenu súvisiacich s realokáciou
 • Nedostatočná príprava a kontrola ŽoP zo strany prijímateľov
 • Predkladanie „zbytočných“ ŽoP
  • zálohy
  • v rovnakom čase niekoľko rovnakých typov ŽoP

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide10

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Čerpanie PO2

Zhrnutie čerpania v roku 2013:

 • OPIS nemusí komisii za r. 2013 vrátiť žiadne finančné prostriedky
 • Oproti záväzku r. 2010 bolo v PO2 vyčerpané o 2,892 mil. EUR MENEJ!!!
 • PO1 „pomohla“ PO2 s plnením záväzku r. 2010
 • PO1 navrhla realokovať v r. 2014 finančné prostriedky z PO2
 • RO sa nebude zaoberať navrhovanou realokáciou, ak PO2 vyčerpá v 1. štvrťroku 2014 deklarovanú čiastku 15 mil. EUR – EFRR (cca 20 mil. EUR za všetky zdroje)

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide11

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Zmenové konania

v národných projektoch

 • Žiadosti o zmenu: 38
 • Oznámenia o zmene: 33
 • Spolu: 71

v dopytovo-orientovanýchprojektoch

 • Žiadosti o zmenu: 8
 • Oznámenia o zmene: 4
 • Spolu: 12

za PO2

 • Žiadosti o zmenu: 46
 • Oznámenia o zmene: 37
 • SPOLU: 83

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide12

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Fakty a čísla za rok 2013

Publicita

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide13

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Plány čerpania po projektoch

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide14

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Plán čerpania na rok 2014 za OPIS PO2

r. 2014

EFRR: 59 251 807 EUR

1. štvrťrok 2014

EFRR: 12 378 771 EUR

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide15

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Čo nás neminie (okrem (vy)čerpania)

 • Plán kontrol na mieste
  • Národné projekty (1. polrok 2014)
  • Dopytovo-orientované projekty (2. polrok 2014)
 • Usmernenia RO/SORO
  • ŽoP, zmenové konania, VO

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide16

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Čo nás neminie (okrem (vy)čerpania)

 • Spolupráca s infraštruktúrnymi projektmi
 • PREČO?
  • Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového digitalizovaného obsahu PFI
  • Počet on-line dostupných služieb v kultúre
  • Podiel používateľov elektronických služieb v kultúre na celkovom počte internetovej populácie
  • Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového digitalizovaného obsahu PFI

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide17

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Čo nás neminie (okrem (vy)čerpania)

 • Spolupráca s infraštruktúrnymi projektmi
 • PREČO?
  • Dlhodobá archivácia
  • Jednotná/systematická prezentácia
  • Práva duševného vlastníctva
  • Interoperabilita

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide18

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Čo nás neminie (okrem (vy)čerpania)

 • Spolupráca s infraštruktúrnymi projektmi
 • ČO?
  • Zmluvy o spolupráci NOC a PFI – národný projekt „Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra“
  • Príprava realizačných zmlúv na aplikačnú harmonizáciu – národný projekt „Harmonizácia informačných systémov“
  • Konkretizovanie digitalizačných plánov
  • Metadátové, dátové štruktúry kultúrnych objektov, vzorky dát, SIP balíčky
  • Volumetria (formáty, parametre, kapacity dátových tokov, CDA)
  • Procesná analýza – kto a čo bude využívať
  • Súčinnosť pri riešení problematiky autorských práv

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide19

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Čo nás neminie (okrem (vy)čerpania)

 • Spolupráca s infraštruktúrnymi projektmi
 • ČO?
  • Vyčlenenie odborných pracovníkov pre aktívnu účasť v pracovných skupinách pre:
   • interoperabilitu
   • registre a autority
   • autorské práva
   • digitalizáciu

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

slide20

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Ďakujem za pozornosť.

www.opis.culture.gov.sk

OPIS je spolufinancovaný z ERDF