obdob mlad dosp losti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Období mladé dospělosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Období mladé dospělosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Období mladé dospělosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Období mladé dospělosti. Dospělost. Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti. Primárně je dospělost určena biologicky , její dosažení je vázáno na zrání, tj. na věk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Období mladé dospělosti' - buffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dosp lost
Dospělost
 • Přechod z dospívání do dospělosti probíhá průběžně a je charakterizován dosažením osobní zralosti.
  • Primárně je dospělost určena biologicky, její dosažení je vázáno na zrání, tj. na věk.
  • Psychosociální vymezení dospělosti je mezi 20 až 25 rokem. Probíhá u různých lidí v odlišnou dobu a navíc v jednotlivých oblastech nemá stejné tempo(např. student uzavře manželství).
 • Nejdelší dynamické životní období (vzdělávání, získávání zkušeností, stanovení a dosažení cílů).
psychick znaky dosp losti
Psychické znaky dospělosti
 • Samostatnost, osvobození se od závislosti na rodině.
 • Svoboda vlastního rozhodování a chování, spojená se zodpovědností ve vztahu k druhým lidem, se zodpovědností za svá rozhodnutí a činy.
 •  Dobrá sebedůvěra (netrpět stále pocity viny, nerozhodností).
 • Sladit své potřeby (práva) s potřebami jiných.
 • Udržovat dlouhotrvající přátelství. výběr životního partnera.
 • Schopnost vykonávat přiměřené množství práce každý den - nepociťovat nepřiměřenou únavu, pociťovat užitečnost (rozvržení práce a odpočinku).
mlad dosp lost
Mladá dospělost
 • Mladá dospělost trvá přibližně od 20 do 35 let.
 • Člověk přijímá trvalejší profesní roli, uzavírá manželství a stává se rodičem. 
t lesn v voj a v voj motoriky
Tělesný vývoj a vývoj motoriky
 • Období relativního klidu a vyrovnanosti - nedochází k výrazným fyzickým změnám.
 • Růst organismu se ustaluje, kosterní svalstvo ještě roste.
 • Ustaluje se celkový vzhled, vrcholí činnost žláz s vnitřní sekrecí (pohlavní žlázy).
 • Kolem 30. roku dosahují všechny orgány úplné zralosti.
 • Stagnace = stabilizační fáze
 • Vrchol fyzické i psychické aktivity - velká schopnost snést zátěž.
kognitivn funkce
Kognitivní funkce
 • Maximální rozvinutí všech kognitivních funkcí včetně intelektu, paměti, myšlení (je pružné, kreativní).
 • Postformální myšlení bere v úvahu všechny složky problému, jeho mnohoznačnost i celkový kontext. (Změna k přístupu řešení problémů i změna v jeho chápaní).
 • Rozvoj myšlení ovlivňuje zkušenost (člověk je otevřen novým zkušenostem).
 • Období je vhodné využít pro další vzdělávání, sebevzdělávání - schopnost učit se novým věcem je nezměněna.
 • Schopnost dobré adaptability.
emoce a v le
Emoce a vůle
 • Převládá pozitivní citové ladění.
 • Jsou realizovány životní cíle, naplňovány hodnoty, které si často zvolili v adolescenci.
 • Mají možnost svobodně se rozhodovat a pevně si stát za svým cílem.
 • Období střízlivého realismu - znají své možnosti, omezení.
 • S úspěchy v osobním i pracovním životě narůstá sebevědomí.
soci ln vztahy
Sociální vztahy
 • Dochází k upevnění identity dospělého (identifikace s rolí dospělého - kdo jsem a jaký mám cíl).
 • Přetrvává extrovertovanost - sociální vztahy jsou široké a různorodé.
 • Diferencuje se mužská a ženská role, která je ovlivněna i společensky podmíněnou změnou jejího pojetí.
profesn role
Profesní role
 • Schopnost ji zvládnout přiměřeným způsobem je jedním z psychosociálních kritérií dospělosti.

( dokáže systematicky pracovat, omezit aktuální potřeby ve prospěch povinnosti).

 • Uspokojuje různé psychické potřeby mladého člověka

(ekonomická soběstačnost, zkušenosti, rozvoj nových kompetencí).

 • Součást osobní identity.
 • První profesní fáze je považována za období profesního startu.
 • Ženská profesní role funguje jako další sociální zhodnocení ženy a potvrzení jejích kompetencí. Avšak ženská profesní ambice bývají umírněné. Žena se musí vyrovnat s dilematem volby mezi rolí matky a profesní kariérou.
partnersk role
Partnerská role
 • Jedním z hlavních vývojových úkolů je vytvoření monogamního partnerského vztahu. Takový vztah se může stát přijatelným základem budoucí rodiny,.
 • V tomto období bývají partneři ve svých nárocích realističtější a tolerantnější ke vzájemné odlišnosti. Volba intimního partnera je ovlivněna jak osobnostními rysy, tak sociálními zkušenostmi.
 • Roste zájem mít vlastní děti a potřeba založit si rodinu.
man elsk role
Manželská role
 • Stává se důležitou součástí vlastní identity.
 • Manželství plní funkci reprodukční, ekonomickou, socializační a emocionální.
 • Manželství může uspokojovat různé psychické potřeby, ale zároveň jedince v mnoha směrech omezuje.
 • Obsah rolí obou manželů současná společnost jednoznačně neurčuje, větší svoboda v jejich naplní posiluje realistické očekávání mladých lidí. To je jedním z důvodů, proč spokojenost v manželství v současné době klesá. Častěji bývají nespokojené ženy, které od manželství více očekávají.
 • Alternativní styl života bez trvalého partnera nebo volné soužití jsou v současné době více tolerovány.
rodi ovsk role
Rodičovská role
 • Je důležitou součástí identity dospělého člověka, která je sociálně vysoce ceněna.
 • K rodičovství mohou být lidé stimulováni jednak vnějším , sociálním tlakem, ale i různými individuálními motivy.
 • Potřeba založit rodinu je ovlivněna vlastní zkušeností z dětství.
 • Dítě může uspokojovat všechny

základní psychické potřeby,

ale na druhé straně může být

překážkou uspokojení

jiných potřeb.

slide13

Narození dítěte přináší určitý psychický zisk, ale na druhé straně i zátěž nových povinností a zodpovědnosti. Mění se vzájemné vztahy obou rodičů i jejich životní styl.

 • Neschopnost mít děti je chápána jako sociálně stigmatizující stav.
 • Svobodné mateřství je alternativou, která je společností přijímána ambivalentně.
slide14

Rodičovská role se mění v závislosti na věku dětí.

 • Nástup do školy je významným mezníkem i pro rodiče.
 • Ke změně v oblasti rodičovské role může přispět i rozpad manželství. Role osamělého rodiče je náročnější, přináší celou řadu různých problémů.
 • Postoj osamělého rodiče k dětem se může měnit.
slide15

První krize manželství se projevuje přibližně po čtyřech letech společného soužití.

 • Riziko rozpadu manželství zvyšuje aktuálně převažující představa o smyslu manželství, která zdůrazňuje především uspokojení individuálních potřeb.
 • Iniciátorem rozvodu bývají častěji ženy.
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost .

Veronika Jandová SPVP 1.ročník