mgr vendula babou kov l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gynekologická oslabení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gynekologická oslabení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Gynekologická oslabení - PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

Mgr. Vendula Baboučková. Gynekologická oslabení. Gynekologická oslabení. Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském těle v době puberty, dospívání, dospělosti – těhotenství, porod a období klimakteria.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gynekologická oslabení' - lorne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gynekologick oslaben
Gynekologická oslabení
 • Setkáváme se s nimi v jednotlivých obdobích života ženy se zřetelem na fyziologické procesy, které se odehrávají v ženském těle v době puberty, dospívání, dospělosti – těhotenství, porod a období klimakteria.
 • Nutné je znát anatomickofyziologické základy
p nev
Pánev
 • Pánev dělíme na velkou a malou.
 • V malé pánvi se nachází močový měchýř, děloha, část pochvy, vaječníky, konečník. Spodina malé pánve je uzavřená svalovým a vazivovým systémem. Ten tvoří pánevní dno.
 • Dno pánevní se skládá ze dvou přepážek: pánevní uzávěr (diafragma pelvis) a močovopohlavní uzávěr (diafragma urogenitále).
slide4
Obě svalovo-vazivové přepážky slouží jako podpůrný orgán pro dělohu a ostatní orgány
 • Pánev ženy je širší než pánev mužská, je níže posazená a sklon pánve směřuje více vpřed, což u žen způsobuje prohnutí v bederní oblasti. Je to uzpůsobeno především funkcím spojených s těhotenstvím a porodem.
p nev kostra
Pánev - kostra

Pánevní kost (- os coxae) srůstá v období dospívání z kostí kyčelních ( -os illium), sedacích (-os ischii) a stydkých (-os pubis).Do soustavy pánve u člověka zahrnujeme i srostlé obratle ocasní (u člověka tedy nazývané křížové a kostrční), nazývané kostí křížovou (- os sacrum). Její původ v obratlích dokazují i dobře viditelné zadní "rohy" (příčné výběžky) a mezi nimi znatelný trnový výběžek. Zakončením kosti křížové je pak kostrč (- os coccygis), srostlá z obratlů kostrčních

svaly p nevn ho dna
Svaly pánevního dna
 • Dno pánevní, diaphragma pelvis, je uzavřeno souborem příčně pruhovaných svalů a vazivových pruhů. Nejmohutnější svaly jsou: m. levator ani (svěrač řitní), m. coccygeus (sval kostrční a m. sphincter ani externus (svěrač močové trubice).
funkce sval p nevn ho dna
Funkce svalů pánevního dna

Jsou-li svaly pánevního dna dostatečně silné a pružné,plní tyto úkoly:

 • udržují váhu všech útrob ve stoji, v sedě, při pohybu, při zvýšené hmotnosti v těhotenství
 • zabraňují poklesu dělohy, močového měchýře a vchlípení konečníku do pochvy
 • upravují nitrobřišní tlak, který hraje významnou úlohu při porodu a vyprazdňování útrob
 • prokazují svoji pružnost při porodu tím, že povolí a umožní průchod plodu a opět se stahují do původní polohy
 • uplatňují se v sexuálním životě
charakteristika oslaben a jeho typy
Charakteristika oslabení a jeho typy
 • Ve zdravotní TV se můžeme setkat s těmito gynekologickými poruchami:
  • opožděný vývoj pohlavních orgánů
  • poruchy menstruačního cyklu a bolestivá menstruace
  • stavy po gynekologických zánětech
  • neplodnost
  • průběh těhotenství
  • porod
  • období šestinedělí
  • pokles dělohy
  • nesprávný sklon dělohy
  • poruchy močení
  • klimakterium
  • pooperační stavy
  • vazové bolesti
slide9

Gynekologické poruchy se projevují řadou příznaků, jako například bolestí v kříži, tahem a tlakem v pánvi, zácpou, někdy i neudržením moči.

 • U řady gynekologických potíží hraje roli nedostatečně vycvičené svalstvo pánevního dna.Lehké případy se často cvičením upravují, u pokročilejších stavů cvičením zlepšíme i podmínky pro zdárný průběh operace.
1 opo d n v voj pohlavn ch org n
1. Opožděný vývoj pohlavních orgánů
 • Puberta je pro ženský organismus období velmi složité, ve kterém kromě jiných změn začínají svou činnost vaječníky a vnitřní pohlavní orgány. Dochází ke změně velikosti, tvaru a uložení dělohy.
 • Podle nástupu menstruace a změně v tělesných proporcích u dívek lze zhodnotit normální či opožděný vývoj
 • Projevuje se slabou menstruací po delších intervalech
slide11
Tělesná výchova má zde možnost sehrát velkou úlohu a prospět prokrvení pánevních útrob vhodně volenými cviky.
 • Při cvičení je nejvýhodnější poloha ve vzporu klečmo,když děloha je v předklonu a nejlépe se vyrovnává tonus lisu břišního a svalstva pánevního dna. Je nutné cvičit vždy s prázdným močovým měchýřem.Ten by zatlačoval dělohu do záklonu a také by snížil průtok cév,čímž by krev neodtékala a nadbytečně se hromadila. Tím by se zhoršila výživa orgánů a také by se zvyšoval tlak na pánevní dno
2 bolestiv menstruace
2.Bolestivá menstruace
 • Bolestivou menstruací trpí mnoho žen.
 • Většinou dochází ke křečovitému stažení děložního hrdla,které je nutné uvolnit a prokrvit.Jeho uvolněním a prokrvením umožníme odtok menstruační krve a tím se tyto bolesti zmírní nebo odezní.
 • Je tedy vhodné provádět uvolňovací cviky zaměřené na oblast pánve a to zejména cviky v podporu klečmo.Po každém cviku musí následovat úplné uvolnění břišní stěny a cvičíme vždy s prázdným močovým měchýřem. Nevhodná cvičení jsou cvičení namáhající břišní stěnu, vyčerpávající vytrvalostní cvičen, cvičení nadměrně zvyšující nitrobřišní tlak, tvrdé doskoky
3 gynekologick z n ty
3. Gynekologické záněty
 • hlavním účelem cvičení zvýšení krevního oběhu v orgánech malé pánve, aby tím docházelo k rychlejšímu metabolismu, zvýšení přívodu kyslíku a zrychlení odstranění patologických produktů.
 • svalstvo upínající se na kosti pánevní, bederní a křížovou část páteře napínáme a uvolňujeme, abychom dosáhli zvýšeného krevního lymfatického oběhu v malé pánvi. Nevhodné jsou silné otřesy ( poskoky, výpady,..) a zvedání těžkých břemen.
4 neplodnost
4.Neplodnost
 • řada gynekologů se na cvičení jako pomocný léčebný prostředek proti neplodnosti dívá velmi skepticky
 • Přesto nelze upřít úspěchy rehabilitační pracovnice L. Mojžíšové. Cílevědomým cvičením lze zvýšit krevní oběh, tzn. pro gynekologická oslabení prokrvit pánevní orgány. Tímto prokrvením lze někdy zlepšit funkci vaječníků, vejcovodů a dělohy. U většiny neplodných žen se také objevují náznaky ochablého pánevního dna. Tím dochází k poklesu pánevních útrob, většina žen má i zcela ochablé břišní a hýžďové svalstvo, což může mít vliv na nesprávnou polohu dělohy a to může být příčinou neplodnosti.
 • Pro cvičení to znamená zařazovat cviky na posílení a prokrvení pánevního dna, posílení hýžďového svalstva a celého břišního lisu
5 pokles a nespr vn sklon d lohy
5.Pokles a nesprávný sklon dělohy
 • Nesprávný sklon dělohy velmi často způsobuje soustavné špatné držení těla a zejména po porodu. Uvolněnost zavěšeného aparátu děložního a zejména uvolněnost pánevního dna po porodu, spolu s ochablou břišní stěnou,je příčinou proč děloha může změnit své normální postavení a může klesat. Nesprávné uložení dělohy může být příčinou bolestí v kříži, bolesti při menstruaci, někdy potíže při vyprazdňování a někdy i neplodnost.
 • Tento nesprávný sklon se snažíme vyrovnat speciálně vybranými polohami a cvičeními. Jsou to polohy ve vzporu klečmo, podporu na předloktí a v lehu na břiše na šikmé podložce hlavou dolů,vždy současně provádíme hluboké dýchání.
6 poruchy mo en
6. Poruchy močení
 • Poruchy močení jsou buď zadržení moči, nebo naopak nedostatečné udržení moči.
 • Zadržení moči může být způsobeno nádory, jizvami močové trubice, přičemž správným cvičením můžeme tuto poruchu činnosti svalstva močového ústrojí částečně odstranit.Tyto poruchy jsou také vyvolávané psychickými a nervovými vlivy.Žena se zvýšenou nervovou dráždivostí místo aby svěrač uvolňovala, svěrač stahuje a tím moč zadržuje. Proto v tělesných cvičeních nacvičujeme střídání napětí a uvolnění svalstva krajiny pánevní, abychom dosáhli uvědomělého ovládání nervo-svalové souhry.
rozli ujeme dva druhy nedostate n ho udr en mo i
Rozlišujeme dva druhy nedostatečného udržení moči:
 • relativní (nejčastější)- dochází u něj k úniku moči pouze při náhlém zvýšení vnitrobřišního tlaku (chůze ze schodů, zvedání břemen, kýcháním, smíchem,kašlem a při skocích,..)
 • absolutní – příčinou je pokles pánevních útrob, kdy klesající děloha táhne dolu močový měchýř i konečník
 • Nevhodná cvičení jsou poskoky, přeskoky přes nářadí,cviky v uvolněném stoji rozkročném
7 poopera n stavy
7. Pooperační stavy

Účelem cvičení je:

 • zabránit vzniku pooperačních komplikací: zánětu žil, prevence zácpy, prevence samovolnému úniku moči
 • cílenými cviky zlepšit prokrvení v pánvi a tím urychlit výměnu látkovou a hojení v pooperačním poli
 • posílit svaly, které byly operací narušeny
 • zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici
8 vazivov bolesti
8.Vazivové bolesti
 • Vznikají při zkrácení vazů, které obklopují orgány malé pánve.
 • Ke zkrácení dochází po zánětech, při statických výdržích (dlouhé sezení či stání)
 • Vhodná jsou cvičení, která uvolní svalstvo kyčelního kloubu a svalstvo pánve.
9 cvi en v t hotenstv
9. Cvičení v těhotenství
 • Záměrem cvičení v těhotenství je udržení organismu budoucí matky v co nejlepší fyzické a psychické kondici. Má posilovat svalové skupiny důležité pro porod a připravovat budoucí matku na péči o dítě. Cviky pro správné držení těla a správné dýchání mají přispět k dobrému průběhu porodu.
 • Těhotenství trvá 280 dnů, to odpovídá 40 týdnům nebo 10 lunárním měsícům (po 28 dnech). Těhotenství rozdělujeme je na 3 stejné části – trimestry.
 • Obvykle se s těhotenským cvičením začíná po 20. týdnu těhotenství.
p nos cvi en v t hotenstv
Přínos cvičení v těhotenství
 • redukce bolestí v páteři a zlepšení držení těla
 • nedochází k nadměrnému přírůstku tělesné tuku
 • prevence hemeroidů, potíží s močením a prolapsu dělohy
 • prevence křečí a otékání nohou
 • přiměřená pohyblivost kyčelního kloubu - zvládání narůstající zátěže, přiměřená pružnost pro porod
 • péče o plosku nohy - zvládání narůstající zátěže
 • lepší fyzická kondice
 • lepší psychická kondice
 • po porodu je rychlejší návrat původní kondice i hmotnosti
 • lépe je zvládána péče o dítě po porodu (zvedání, nošení)
 • je lépe utvářeno pouto matka-dítě
 • stimulace dítěte - pohybem, hudbou při cvičení, pozitivní činností a prostředím
10 estined l
10.Šestinedělí
 • V tomto období se děloha reflexivně zavinuje (zvláště při kojení)
 • S cvičením se začíná den po porodu, urychlí se tím původní uložení dělohy a její zavinování
 • Cvičení se zaměřují na posilování dna pánevního a břišní svaly
 • Cvičení se třeba provádět soustavně několikrát denně po dobu alespoň 3 měsíců