Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI - PowerPoint PPT Presentation

buffy-strong
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI
297 Views
Download Presentation

Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Okul öncesİ Eğİtİmde Günlük Program AkIşI

 2. Günlük Akışı Planlarken • Gelişimsel Özellikler • Tüm gelişim alanları • Çocukların ihtiyaçları • Hareketli- sessiz • Grup-bireysel • Düzen

 3. Günlük Akışın Etkili Olabilmesi İçin Çocuğun kendi seçimi Çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşim İçerde ve dışarıda oyun oynama Rahatlatıcı tempo Yeterli zaman (en az 30-45 dk) Hareketli -sessiz oyun dengesi Geçişlerin iyi planlanması Geliş ve gidiş zamanlarının iyi değerlendirilmesi

 4. Günlük Akışın Öğeleri Geçiş zamanları ( geliş-ayrılış-toplanma) Oyun zamanı Kahvaltı/ yemek/ dinlenme zamanı Büyük grup zamanı Küçük grup zamanı Bahçe zamanı

 5. Okula Geliş Zamanı -Güler yüzle karşılamak - Ailelerle selamlaşmak - Çocukların duygularını sormak - Evden sorunla gelen çocuklarla özel zaman geçirmek - Sessiz köşe ya da kitap köşesinde zaman geçirmelerini sağlamak - Köşelerin ve malzemeleri kontrol etmek

 6. Toplanma ve Temizlik Zamanı Her çocuğun oynadığı oyuncağı yerine koymasını sağlamak Çocuklara model olmak Çocukları gözlemlemek ve takip etmek

 7. Eve Gidiş Zamanı • Çocukları gün boyu yaptıklarını hatırlatmak • Sınıftaki köşelerin ve malzemelerin kontrolünü yapmak • Ailelere ulaştırılacak haberleri çocuklara açıklamak • Çocukların eve götürmeleri gereken faaliyetlerinin çocuklara hatırlatmak

 8. Oyun Zamanı Çocukların sosyal ilişki kurmalarını, Kendi başlarına bazı şeyleri başlatmalarını, Bazı şeylerin nasıl çalıştığını bulmalarını, Matematiksel ve mantıksal bağlantıları kurmalarını , İletişim için dillerini kullanmalarını, Sorunlarını çözmelerini Bilgiyi oyunda kullanmalarını ve öğrenmeyi keşfetmelerini İstedikleri köşeyi ve oyuncakları seçmelerini Yaptıklarını hatırlamasını sağlamak

 9. Yemek Zamanı Çocuklarla sohbet etmek Yeme ve sofra-nezaket kurallarında örnek olmak ve öğrenmelerine destek olmak

 10. Büyük Grup Zamanı Yoklama yapmak, takvim ve mevsim panosunun üzerinden geçmek Şarkı ve tekerleme söylemek, parmak oyunu oynamak, dans etmek, deney yapmak, bilmece sormak, müzik aleti çalmak, özel bir olayı canlandırmak Çocukların etkin katılımlarını sağlamak Bir konu çerçevesinde düşünmelerini, üretmelerini sağlamak Grup içinde fikir alış-verişinde bulunmalarını sağlamak, Çocukların önerilerini dinlemek, desteklemek ve geliştirmek, Dil gelişimlerini desteklemek Sıra beklemek, söz almak, dinlemek gibi becerileri geliştirmek

 11. Bahçe Zamanı Bahçe kurallarını hatırlatmak Çocukların enerjilerini atmalarını sağlamak, Hedeflenen bahçe amaçlarına ulaşmak Çocukların oyunlarına katılmak ve destekleyip,geliştirmelerini sağlamak, Çocukların bahçe zamanında yaptıklarının farkına varmalarını sağlamak

 12. Küçük Grup Zamanı Çocuğun okula hazır olma düzeyini artırmak Bilişsel gelişimine destek vermek Çocuğun yönergeleri anlamasını ve uymasını sağlamak Materyalleri tanımasını, yeni beceriler geliştirmesini ve sorun çözmesini sağlamak

 13. Teşekkür ederiz.