isv hanke 2003 2006 kolme vuotta yhdess oppimista n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISV –hanke 2003-2006: kolme vuotta yhdessä oppimista PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISV –hanke 2003-2006: kolme vuotta yhdessä oppimista

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

ISV –hanke 2003-2006: kolme vuotta yhdessä oppimista - PowerPoint PPT Presentation

brynn-osborne
105 Views
Download Presentation

ISV –hanke 2003-2006: kolme vuotta yhdessä oppimista

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ISV –hanke 2003-2006: kolme vuotta yhdessä oppimista Teorioista käytännön tuloksiin: • Yhteistyöpohjan rakentaminen • Opistojen tasa-arvoisuus, oma rooli • Tekijöiden kirjo • Sitoutuminen hankkeeseen Kehittämishankeseminaari 16.10.2006 Eero Laitinen

  2. ISV – alueellinen yhteistyö Itä-Suomessa • 5 opistoa 2006 9 opistoa Kuopion kansalaisopisto (koordinaattori) Etelä-Karjalan kansalaisopisto,Lappeenranta Joensuun seudun kansalaisopisto Kaukametsän opisto, Kajaani Linnalan opisto, Savonlinna Mikkelin kansalaisopisto Pieksämäen seutuopisto RaJuPuSu -opisto Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoki Kehittämishankeseminaari 16.10.2006 Eero Laitinen

  3. ISV –hankkeen toteutus Yhteinen osio- kehittämisseminaarit- ainealueiden työryhmät- yhteiset koulutukset- sisällöntuotannot ja kurssit - yhteinen oppimisalusta- valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö Opistojen omat hankkeet- koulutukset- kurssit- tiedotus- paikallinen yhteistyö Kehittämishankeseminaari 16.10.2006 Eero Laitinen

  4. ISV – toimiva verkosto • Hyvä yhteistyöverkosto luo pohjan konkreettisille tuotoksille • Toisten opistojen toiminta tutuksi • Toisilta oppiminen • Yhteistyön kollegiaalisuus ja avoimuus • Sitoutuneisuus toimintaan – hankkeessa ja opistoissa • Hankkeen liittyminen opiston käytännön toimintoihin > aikaresurssit • Alueverkosto antaa mahdollisuuksia pysyvyyteen Kehittämishankeseminaari 16.10.2006 Eero Laitinen http://www.peda.net/veraja/isv/