slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det klart uakseptable PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det klart uakseptable

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Det klart uakseptable - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

÷. +. Det klart uakseptable. Det klart akseptable. Gråsonen. Nyoppnevnt etisk utvalg fikk følgende mandat av generalforsamlingen 2003. Oppfordre til og tilrettelegge for etikkdebatt i medlemsbedriftene Forståelse og grenseoppgang i forhold til lovverket

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det klart uakseptable' - brygid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5

÷

+

Det klart

uakseptable

Det klart

akseptable

Gråsonen

nyoppnevnt etisk utvalg fikk f lgende mandat av generalforsamlingen 2003
Nyoppnevnt etisk utvalg fikk følgende mandat av generalforsamlingen 2003
 • Oppfordre til og tilrettelegge for etikkdebatt i medlemsbedriftene
 • Forståelse og grenseoppgang i forhold til lovverket
 • Løpende ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene
 • Revisjon av etiske regler
etikkseminarer 2004 12 heldagsm ter i lokalavdelingene

Etikkseminarer 200412 heldagsmøter i lokalavdelingene

Program

-”Moralsk Nærsynthet” v/Odd Trender, BNL

-Ny Konkurranselov v/ Øivind Seiergren EBA

-Seriøsitet i byggenæringen v/Øivind Seiergren EBA

-Forslag til EBA’s etikkplakat med gruppearbeide

-Opplegg for tilrettelegging og gjennomføring i den enkelte bedrift v/Odd Trender, BNL

eksempler p problemstillinger i n ringen mesteparten direkte lovstridig
Betale overtid med materialer

Føring av fiktiv kjørebok

Ta med overskuddsmaterialer hjem

Handle privat på prosjektets regning

La kunden få utført tjenester (materialer, arbeid) ”gratis”

Svart salg fra anleggene

Få tilbud på tjenester fordi du har en bestemt jobb/stilling

Eksempler på problemstillinger i næringen – mesteparten direkte lovstridig!
eksempler p problemstillinger i n ringen hva har v rt er akseptabelt
”Svart arbeid” utført privat

Av ansatte

Med bedriftens utstyr

Hjemme hos alle, inkludert ”sjefene” og kundene

50% av det norske folk synes svart arbeid er helt greit!! (januar04)

Godta forslag om svart oppgjør for jobber som i utgangspunktet var avtalt hvitt

Kunden får pris på et prosjekt der prisen innbefatter også private tjenester i forståelse med kunden

Reise på ”heisa”turer med leverandører

”Belønne” med alkohol

Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt???
eksempler p problemstillinger i n ringen hva har v rt er akseptabelt1
Beholde urettmessig godt oppgjør fra UE / leverandører

Ikke melde i fra hvis du har ”overfakturert” kunden

Bedriftenes belønningssystemer har ensidig fokusert på prosjektets bunnlinje

Fremmer lite kundevennlige holdninger

Slurve med sikkerheten

Eksempler på problemstillinger i næringen – hva har vært/er akseptabelt???
andre eksempler p etiske problemstillinger
Yngre funksjonær, småbarnsfar, bor hjemme og jobber sammen med erfaren funksjonær som ukependler

Gjensidig respekt for hverandres ståsted?

Yngre prosjektfunksjonær som ønsker å ta ut barselpermisjon

Kan oppleve svært negative reaksjoner blant kollegaer og overordnede

Gjør vi forskjell avhengig av kjønn?

Bedriftenes ”policy” for rekruttering av mangfold

Hovedsakelig ett kjønn fra en kultur…

Andre eksempler på etiske problemstillinger
slide16

Den gyldne regel:

Gjør mot andre det du ønsker

at andre skal gjøre mot deg.

slide17

Hvis det er viktig å ha et godt renomme…..

bør vi ta utfordringen nå…

Dette burde likevel være noe

hele næringen kunne

samarbeide om…..

”Upsiden”:

- Vi kan få ryddet opp

- Styrker bransjens omdømme

Ingen kan alene

endre ”spillereglene”

”Downsiden”:

- Andre kan tro det er verre enn det er

- Begrenset entusiasme hos

medlemsbedriftene

- ”de hvite”

- ”de grå”

slide18

Men uansett hva en

bransjeforening gjør:

Det er til syvende og

sist de valg som

menneskene i de mange

tusen bedriftene foretar –

som betyr noe

videre arbeid i etisk utvalg
Videre arbeid i etisk utvalg
 • Være en positiv pådriver i medlemsbedriftenes etikkdebatt og være deres ressursgruppe i arbeidet med EBA`s etikkplakat
 • Proaktivt ta opp aktuelle etiske problemstillinger i relasjon til næringen og medlemsbedriftene
 • Følge BNL`s arbeid i å fremme byggenæringen som en respektert næring
 • Fremme forslag for styret om eventuelle sanksjoner ovenfor medlemsbedrifter som gjennom sin adferd klart ikke forholder seg til etikkplakaten
 • Etikkutvalget skal ha et aktivt forhold til media

Etikkutvalget skal avholde møte minst to ganger i året