op weg naar de huisarts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
‘Op weg naar de huisarts’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
‘Op weg naar de huisarts’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

‘Op weg naar de huisarts’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

‘Op weg naar de huisarts’. Gezondheidsdag 20 januari 2012 Anna Van der Borght Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerps Minderhedencentrum De Acht. Antwerps Minderhedencentrum De Acht. Vereniging zonder winstoogmerk 1 van de 8 integratiecentra Werkgebied: stad Antwerpen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '‘Op weg naar de huisarts’' - tait


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op weg naar de huisarts

‘Op weg naar de huisarts’

Gezondheidsdag

20 januari 2012

Anna Van der Borght

Ondersteuningspunt Medische Zorg

Antwerps Minderhedencentrum De Acht

antwerps minderhedencentrum de acht
Antwerps Minderhedencentrum De Acht
 • Vereniging zonder winstoogmerk
 • 1 van de 8 integratiecentra
 • Werkgebied: stad Antwerpen
 • Doelstelling: gelijke kansen voor allochtonen
  • Diensten interculturaliseren
  • Maatschappelijke participatie ondersteunen
ondersteuningspunt medische zorg
Ondersteuningspunt Medische Zorg
 • Toegang tot gezondheidszorg
 • Focus: allochtonen zonder ziekenfondsaansluiting
 • Ondersteuningsaanbod voor organisaties en zorgverstrekkers
 • Opdrachten:
  • Informatieverstrekking en bemiddeling
  • Structureel luik
probleemstelling
Probleemstelling
 • Niet iedereen vindt de weg naar de huisarts
 • Huisartsen ondervinden moeilijkheden met administratieve regelingen
 • Organisaties en ziekenhuizen hebben geen instrument om door te verwijzen naar de huisarts
vragen
Vragen
 • Welke pistes om het algemeen erkend principe van een vaste huisarts voor kwetsbare doelgroepen te vertalen naar de praktijk?
 • Op welke manier een betere samenwerking tussen verschillende diensten en zorgverstrekkers?
 • Op welke manier een gerichtere doorverwijzing?
kwetsbare doelgroepen
Kwetsbare doelgroepen
 • Definitie: Belgen en allochtonen die in de stad Antwerpen wonen en geen (vaste) huisarts hebben en die zich voor eerstelijnsgezondheidszorg wenden tot de spoedafdeling van een Antwerps ziekenhuis of die (op weg naar medische verzorging) bij een Antwerpse (hulpverlenings)organisatie aankloppen
overleg
Overleg
 • Initiatiefnemer: Ondersteuningspunt Medische Zorg (Antwerps Minderhedencentrum De Acht)
 • Betrokken partners: Stad en OCMW Antwerpen, Antwerpse huisartsenkringen, ZNA, vluchtelingenwerkingen, Antwerps Platform Generatiearmen,…
 • Middelen: Stad en OCMW Antwerpen, Koning Boudewijnstichting, Antwerps Minderhedencentrum De Acht
oplossing een webapplicatie
Oplossing: een webapplicatie
 • Doorverwijzingen naar de huisarts via een webapplicatie
 • Principe:
  • De doorverwijzer voert het adres van zijn cliënt in
  • De gegevens van de dichtstbijzijnde huisartspraktijken worden gegenereerd
  • Reeds (door de doorverwijzer) bevraagde cliëntgegevens komen via de cliënt bij de huisarts terecht (= administratieve ondersteuning)
een webapplicatie met een gebruiksaanwijzing
Een webapplicatie met een “gebruiksaanwijzing”!
 • Huisartsgegevens meegeven met de cliënt is niet voldoende
 • De doorverwijzer dient contact op te nemen met de huisarts en relevante gegevens mee te geven met de cliënt
 • De cliënt moet het belang inzien van een huisarts en er met de juiste verwachtingen naartoe gaan
databank
Databank
 • Databank met de gegevens van alle Antwerpse huisartsen:
  • Naam en adres
  • Telefoonnummer
  • Spreekuren
databank1
Databank
 • Inlogmogelijkheid voor huisartsen om gegevens te wijzigen of toe te voegen
  • Geconventioneerd of niet
  • Talenkennis
  • Vertrouwd met bepaalde administratieve regelingen
 • Mogelijkheid voor huisartsen om zich uit te schrijven (opt out-systeem)
  • Tijdelijk
  • Definitief
input
Input
 • In te voeren gegevens van de cliënt:

- Naam

- Geboortedatum

- Nationaliteit

- (Voer)taal

  • Geslacht
  • Adres
  • Ziekenhuizen waar de cliënt al in behandeling is
input1
Input
 • In te voeren gegevens over de betaling van de consultatie:
  • Via het ziekenfonds (gewone ziekenfondsregeling of derdebetalersregeling)
  • Via OCMW Antwerpen
  • Via een ander OCMW
  • Via Fedasil
  • Anders
output
Output
 • Gepersonaliseerde verwijsbrief (en eventueel bijbehorende documenten) voor de huisarts die de cliënt meeneemt
 • Gepersonaliseerde verwijsbrief met een plannetje en eventueel extra informatie voor de cliënt
informatie
Informatie
 • Over maatschappelijk kwetsbare groepen
 • Over administratieve regelingen
 • Over het werken met tolken
 • Over andere diensten
 • Over de rol en voordelen van een vaste huisarts in ons gezondheidszorgsysteem (in meerdere talen)
 • ...
een win winsituatie
Een win-winsituatie
 • Voor huisartsen
 • Voor doorverwijzende diensten
 • Voor maatschappelijk kwetsbare personen
voor huisartsen
Voor huisartsen
 • Gericht doorverwezen patiënten die op de hoogte zijn van de rol en voordelen van de huisarts in het Belgische gezondheidszorgsysteem
 • Administratieve ondersteuning vanuit de doorverwijzende organisaties en ziekenhuizen
 • Meer tijd voor consultatie zelf
voor huisartsen1
Voor huisartsen
 • Contactpersoon in dossier
 • Aanspreekpunten bij problemen
 • Alle info kwetsbare doelgroepen op één website
 • Continuïteit van zorg => grotere kwaliteit en kostenbesparing
voor doorverwijzers
Voor doorverwijzers
 • Praktische ondersteuning bij het gericht doorverwijzen van kwetsbare doelgroepen naar een huisarts
 • Afname van oneigenlijk gebruik van de spoed
 • Ook interessant voor nazorg
voor maatschappelijk kwetsbare personen
Voor maatschappelijk kwetsbare personen
 • Sensibilisering over de rol en voordelen van de huisarts
 • Gerichte doorverwijzing (drempelverlaging)
planning
Planning
 • Nu pilootfase in 2060
  • HAVAC: huisartsen 2060
  • OCMW: sociale centra 2060
 • Na de pilootfase: evaluatie
 • Grote start gepland in het voorjaar