jude ul bacau n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jude ţul Bacau PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jude ţul Bacau

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Jude ţul Bacau - PowerPoint PPT Presentation

brosh
116 Views
Download Presentation

Jude ţul Bacau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Judeţul Bacau FOPIP II

  2. Judeţul Bacau ANGAJAMENTELE conform TRATATULUI DE ADERARE TERMENE DE CONFORMARE CONFORM PLANULULUI DE IMPLEMENTARE PENTRU DIRECTIVA 91/271/EEC

  3. Judeţul Bacau INVESTITII PRIORITARE CONFORM STRATEGIEI JUDETENE • Prin proiectul “Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in sectorul de apa potabila/apa uzata in Romania” – masura ISPA 2005- RO/16/P/PA/001-02 este in curs de elaborare Mastel Planul la nivelul judetului Bacau, parte constitutiva a aplicatiei pentru accesarea fondurilor structurale. • Mastel Planul va avea trei etape de implementare • I. 2008 – 2015; • II. 2016 – 2018; • III. 2019 – 2037 Scopul: • Sisteme de alimentare cu apa si apa uzata pentru toate orasele si localitatile rurale – dintre care, in etapa I intrand cele cu peste peste 10.000 locuitori (3 municipii, 5 orase si comunele Dofteana si Sascut), pentru care se estimeaza un necesar de investitii de 180 mil Euro: 50 mil Euro pentru apa potabila 130 mil Euro pentru apa uzata

  4. Judeţul Bacau OPTIUNI PRIVIND DEPOZITAREA NAMOLULUI IN JUDET • In prezent namolul provenit de la cele 7 statii de epurare din localitatile urbane (S.C. Apa Canal S.A. Onesti, CL Tg. Ocna, RAGC Bacau, CL Slanic Moldova, CL Buhusi, SC Prest Serv S.A. Moiensti, SC Uzina Termica S.A Comanesti) si de la cele 5 statii de epurare din mediul rural (CL Sascut, CL Podu Turcului, CL Caiuti, CL Faraoani, CL Racaciuni) este uscat pe paturile de namol si ulterior depozitat in depozitele de deseuri existente (neconforme). • Pe viitor se urmareste rezolvarea problematicii depozitarii namolului rezultat de la statiile de epurarea apelor uzate prin: 1. depozitarea in celule special amenajate, realizate in cadrul viitoarelor depozite ecologice de la Nicolae Balcescu si Onesti (dupa o uscare in prealabil); 2. utilizarea namolului in agricultura, prin valorificarea potentialului agrochimic, conform prevederilor Ordinului 344/2004 al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile; 3. incinerarea

  5. STADIUL PREGATIRII INSTITUTIONALE A. Constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (ADIB): • Au fost emise un numar de 78 HCL: toate municipiile, 4 din cele 5 orase si 71 comune, dintr-un numar total de 93 unitati administrativ teritoriale, la care se adauga Consiliul Judetean Bacau (HCJ nr. 46/23.04.2008). Au fost aprobate: - participarea la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (ADIB); - Actul Constitutiv al ADIB; - Statutul Asociatiei ADIB. • A fost emisa de catre Minsiterul Justitiei, Dovada Disponibilitatii Denumirii pentru ADIB. • Au fost semnate si autentificate la notar actele de constituire ADIB, ulterior, prin hotarare judecatoareasca, ADIB a dobandit personalitate juridica; • Prin certificatul de inscriere nr. 7389/180/2008 emis in data de 03.06.2008, ADIB a fost inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor

  6. B. Infiintare Operator Regional: • Prin Hotararea Consiliului Local Bacau au fost demarate procedurile pentru reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau, in Societate Comerciala. • In prezent se inventariaza si se reevalueaza bunurile din domeniul public si privat al municipiului Bacau.

  7. S.C. APA SERV S.A. Bacau Numar de membrii: 5 posturi, din care 3 angajati (pe specialitatea tehnic, financiar, informatica), umand a fi ocupate posturile in domeniile juridic si mediu. Logistica: Birouri de lucru Sala de prezentare si intruniri – capacitate 30 locuri Calculatoare, imprimante, acces la Internet Videoproiector Mijloc de transport Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau: Numar membri: 8 angajati, specialisti in domeniile tehnic, economic si un translator. Logistica: Calculator, imprimanta, telefon, fax. Judeţul Bacau STRUCTURA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (UIP)