Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
185 PowerPoint Presentation

185

180 Views Download Presentation
Download Presentation

185

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Den se sklání. Brzo již | umlkne hlas všeho zvaní.| Milosti se zavře říš,| před branou jen naříkání.| Proto, duše, dokud čas, | ještě ku Pánu se hlas

  2. 2. Stíny houstnou. Netrefíš | v temné noci k bráně nebe. | Teď ti září Kristův kříž, | Ježíš vede k Otci tebe. | Dej se jemu, dej se vést, | on sám cestou k Otci jest!

  3. 3. Dej se pozvat! Brzo již | umlkne hlas všeho zvaní. | Vážnost času nevidíš? | Co ti k Pánu ještě brání? | Odlož vše! Pojď k němu včas, | nevíš, zavolá-li zas!