slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Speelbos ´t Laer De realisatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Speelbos ´t Laer De realisatie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 59
Download Presentation

Speelbos ´t Laer De realisatie - PowerPoint PPT Presentation

brooklyn
204 Views
Download Presentation

Speelbos ´t Laer De realisatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Speelbos ´t LaerDe realisatie Nicole van Gans

 2. kinderen van nu…leven in drukke stad kloof kind - natuur wordt groter angst voor de natuur is verdubbeld 50% minder buiten spelen

 3. natuurspeelplaatsen in ‘t Gooi… blinde vlek Groene pinnetjes de openbaar toegankelijke speelnatuurlocaties aangegeven. Blauwe pinnetjes verwijzen naar locaties, zoals scholen, kinderopvang en natuurspeeltuinen met beperkte toegankelijkheid Veel natuur … Geen enkele natuurspeelplaats

 4. Speelbos ‘t Laer bij groepsverblijf‘t Laer Wester hei Zuider hei kinderen van 4-15 jaar voor jeugdgroepen in ‘t Laer goed bereikbaar per fiets of auto 2 ha oude bomen, struiken & open gebied; hoog & laag

 5. Wat we willen bereiken Natuur is belangrijk Natuur is leuk Natuur moet blijven Versterken van de band met de natuur! Huidige jeugd is de beslisser van morgen!

 6. Wat we willenbereiken Minder lichamelijke en psychische klachten zintuigen, denkvermogen & motoriek Sociale vaardig-heden creativiteit zelf-waardering Onderzoeken bewijzen de positieve invloed van de natuur hierop

 7. Hoe? Onze filosofie… voorwaarden scheppen Samen brengen van natuurlijke speelelementen op één mooie plek draagt het meeste bij aan wat we willen bereiken

 8. ideeën van kinderen...voor kinderen ravotten & ontdekken van boom tot boom vliegen klimmen ... tot boven in een boom avontuur takken slepen ..hut bouwen samen bewegen uitdaging natuur speelplek Observaties, contact; stapels tekeningen

 9. Groepsverblijf `t Laer Zichtlijnen naar open vennengebied Omgewaaide bomen Vogelkijkhut Noordentree met stammenstapels en holle weg zandverstuiving met zwerfkei zitelementen Beekloop met zwerfkeien Heuvel met pomp Vrij te zetten fraaie eikengroep Vrij te zetten Vliegden Picknick bank Brede toegangspoort Boomwortelhutten Omgewaaide bomen Stapstammenpad Holle weg met bruggetje tussen zandverstuivingen Huttenbouwhoek Boomkronepad van omgetrokken bomen Vrij te zetten Vliegden Zandverstuiving met omgewaaide boom over de laagte Boomrillen en stobbenrillen Nieuwe heuvels Vrij te zetten fraaie eikengroep Krenten klauter en verstopbosje Holle weg vanaf zuidentree Dicht bos Toelichting ontwerpschets Verticale boomstamafscheiding/markering entree

 10. Speelbos ‘t Laer… wat heeft het gekost? • Ontwerp en begeleiding Buro Buitenruimte € 5.800 • Grondwerk € 4.150 • Materialen overig€ 5.700 • Picknickbank€ 1.000 • Handwaterpomp € 3.850 • Informatiepanelen*€ 1.500 • Uren GNR € 4.400 • Totaal uitgaven (incl. BTW) € 26.400 • * Plaatsing najaar 2012 • De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft een garantie • van € 26.400 afgegeven, met inspanningsverplichting om sponsorgelden te verwerven

 11. Speelbos ‘t Laer… Materialen • Aangeschaft: • Stenen • Cement voor beekloop • Hout voor brug en banken, paaltjes, schaaldelen • Bomen • Schroeven • Gratis: • Boomstobben afgeleverd in speelbos • Takken voor huttenbouw van krentenboompjes in gebied • Boomstammen voor zitgelegenheden en klimbomen: zwakkere bomen uit gebied • Zwerfkeien deels uit depot GNR

 12. Speelbos ‘t Laer… betaalde werkzaamheden • Begeleiding en ontwerp Buro Buitenruimte • 6 dagen graafmachine • Put slaan en waterpomp plaatsen • Omhalen en bijzagen van (klim)bomen • Plaatsen heken boomstobben • Picknickbank

 13. Speelbos ‘t Laer…werkzaamheden vrijwilligers • 55 vrijwilligers hebben elk 1-6 dagen in het speelbos gewerkt: • Trappen in holle wegen • Beekloop bij pomp • Aanplant nieuwe bomen en struiken • Ingraven boomstammen • Boomwortels knippen holle wegen • Natuurlijk maken onderdelen graafmachine • Maken zitbanken • Schilderen vogelobservatiepaneel

 14. Speelbos ‘t Laer… wie draagt bij Sponsors: Bedrag Status Initiatiefnemers: 1.550 toegekend IVN Gooi e.o. 1.240 toegekend Stichting LakelandFoundation 3.000 toegekend DinekeSluijtersVogelfonds 2.100 toegekend Rabo Coöperatiefonds 3.899toegekend Vitens 3.000 toegekend Kringloopcentrum Eemnes 1.000 toegekend Aanvulling Garantie Steunstichting 10.611 Totaal26.400

 15. Speelbossen bronnen voor fondsen • http://www.knb.nl/over-knb/publicaties/fikkerts-jaarboekmet 300 charitatieve instellingen gesorteerd op doelstelling • www.belastingdienst.nl ANBI Algemeen Nut Beoogende Instelling • www.goededoelen.nl Goede Doelen Gids 2012

 16. ...ook voor komende jaren aanpassen & aanvullen veilig nieuw & uitdagend goed onderhouden Continuïteit, vernieuwing & veiligheid (WAS)

 17. Speelbos ‘t Laer… onderhoud • wekelijkse controle (vrijwilligersgroep ‘t Laer) • jaarlijkse veiligheidscontrole door deskundige (gecertificeerd bureau) • veiligheidseisenbijvolledignatuurlijk speelbos zonderconstructiesveel lager • onderhoud & vervanging

 18. Harder pompen!