Eksempler på fagvalg vg2 + vg3 ST+ID - PowerPoint PPT Presentation

brooklyn
eksempler p fagvalg vg2 vg3 st id n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksempler på fagvalg vg2 + vg3 ST+ID PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksempler på fagvalg vg2 + vg3 ST+ID

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
103 Views
Download Presentation

Eksempler på fagvalg vg2 + vg3 ST+ID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eksempler på fagvalg vg2 + vg3ST+ID

  2. Hvis en elev er usikker på om han ønsker realfag eller språk/samf.fag/økonomi-fordypning, kan han velge 2 realfag + 2 fag fra språk/samf.fag/økonomi på vg2. Så fortsette med den fordypningen han ønsker i vg3

  3. Eksamen våren 2014 • Offentliggjøring av trekk (skriftlig eksamen) våren 2014 • torsdag 15.mai 2014 kl.09.00 • Muntlig trekk – dato ennå ikke bestemt • Eksamensplanen våren 2014 (sentralt gitt eksamen) på hjemmesida www.malvik.vgs.no

  4. EKSAMEN vg1 1ST/1ID – 20% av elevene blir trukket ut ST: matematikk 1P/1T (skriftlig eller muntlig) engelsk (skriftlig eller muntlig) samfunnsfag (muntlig) geografi (muntlig) naturfag (muntlig – praktisk) ID: matematikk 1P/1T (skriftlig eller muntlig) engelsk (skriftlig eller muntlig) naturfag (muntlig – praktisk) breddeidrett 1 (praktisk – muntlig) toppidrett 1 (praktisk – muntlig)

  5. EKSAMEN VG2 • 2ST/2ID: en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

  6. EKSAMEN VG 3 3ST * NORSK hovedmål * +2 skriftlige trekkfag * + muntlig / muntlig-praktisk

  7. EKSAMEN VG3 3ID * NORSK hovedmål * + 3 fag , skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag