Billeddannelse ved
Download
1 / 40

Gade - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

Billeddannelse ved neurologiske sygdomme og klassiske neuropsykologiske syndromer. Anders Gade. Gade. Eksempler Afasi: Subkortikal afasi og diaskese Amnestisk syndrom: Hippocampus ’ og fornix ’ rolle Uforklaret af læsion: Anoksi ( MR-spektroskopi )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gade' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Billeddannelse ved

neurologiske sygdomme og

klassiske neuropsykologiske syndromer

Anders Gade

Gade


 • Eksempler

 • Afasi: Subkortikal afasi og diaskese

 • Amnestisk syndrom: Hippocampus’ og fornix’ rolle

 • Uforklaret af læsion: Anoksi (MR-spektroskopi)

 • Uforklaret af læsion: Topografisk disorientering

 • Alzheimers sygdom: Betydning af rette snit

 • Multipel sklerose

 • Hemisfærespecialisering og –asymmetri (MR-DTI)

 • Diffusions-tensor billeddannelse (DTI)

 • Funktionel genopretning efter apopleksi - afasi

Gade


Afasi

Wernickes og Geschwinds modeller af de centrale sprogområder og deres forbindelse

Billeddannelse:

Subkortikal afasi og diaskese

Gade


Thalamo-kortikal diaskese

CT hos mand med kronisk hypertension. Højresidighemiparese og afasi.

Blødning

Glukose-PET 14 dagesenere. Hypometabolismevenstre temporo-parietalt

Gade


Amnesi -

Årsager og

lokalisationer

Gade


Klassiske tilfælde:

HM (Scoville & Milner, 1957)

Bilateral fjernelse af

mesiale temporallapper

HM

Hvad er

hippocampus’

rolle?

GadeCT-skanning

Unilateral læsion sv.t. arteria cerebri posteriors temporale gren

CT -> hjerneatlas

Von Cramon et al., 1988, Brain, 111, 1061-1077

Gade


Von Cramon et al., 1988 Unilaterale læsioner i posterior gebetet

8 venstresidige ptt. uden amnesi

> 1

alle

Uden for læsion

12 venstresidige ptt. med amnesi

Gade


TGA

Transitorisk

Global

Amnesi

Akut

3 mdr.follow-up

Akut SPECT: Bitemporalhypoperfusion

Stillhard et al., 1990 #3069d

Gade


Læsioner begrænset til hippocampusTGA 1-5 dage efter det akutte hukommelsestab

Defektgenkaldelse

Normal

genkendelse

TGA-læsioner (”DWI-læsioner”)

Bartsch et al., 2008

Gade


Amnestisk syndrom ved svært hovedtraume

Motorcykelulykke. Vågen efter 20 dage

CT efter 6 uger: let atrofi

MR efter 8 uger: signal-abnormiteter i højre frontallap og spredt i hvid substans

Neuropsykologisk undersøgelse x 5: Vedvarende svært amnestisk syndrom

14 år senere: Fornyet MR-skanning

Gade


patient kontrol

DTIrekonstruktion

af

fornix

Om amnesi ved fornix-læsioner:

Klinisk neuropsykologi, side 159-160

Papanicolaou et al., (2007). Neurocase, 13, 226-8#2903d

Gade


Almindelig MR-skanning viser ikke læsion ved anoksi

 • her et eksempel med for tidligt født barn, som kort efter fødslen udviklede kramper …

PET

MR

spektroskopi

Borgwardt et al., 2002, Ugeskr.Læg. 164: 642-4

Gade


MR

spektroskopi

Reduktion af normale

stofskiftekomponenter

Øgning af laktat,

lipider og

makromolekyler

Gade


Topografisk disorientering

- uforklaret af afgrænset occipitalt infarkt (pt. P)

1986CT: lille infarkt hø. occ.

1995

Dårligt forløb med problemer med at fastholde jobNeuropsykologisk us.: OvervejendeOK; dårlig visuel hukommelse ogsvær topografisk disorientering(uforklaret af CT-læsion)

Kap. 38, side 546-7

GadeNormal ældre Alzheimer-pt.

MR-skanning

Sædvanlige snit ved CT

hippocampus

Gade


Læsioner ved multipel sklerose

MR T2-

vægtet

CT-skanning

med kontrast

MR

proton-

tæthed

Gade


29-årig DS-

patient -

MR-skive sv.t.

loft af sideventrikler

 • Periventrikulære

 • læsioner:

 • Proton-vægtet

 • T2-vægtet

 • T1-vægtet

 • - viser substanstab

D) T1 med kontrast

- viser akut

inflammation


Hemisfære-specialisering

Broca, 1861, 1865

1865:

”Vi taler med venstrehemisfære”

Leborgne var Brocas første patient, død 17. april 1861(Hjernen opbevares på Musée Dupuytren i Paris)

Gade


Anatomisk asymmetri ?

Geschwind & Levitsky (1968). Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. Science, 161, 186-187

Planum temporaleasymmetri (hos 2/3)

Witelson & Kigar, 1988

Gade

# a711 & Handbook, vol 1


MR diffusions-tensorbilleddannelse (DTI)(”traktografi”)

Gade


MR diffusions-tensor

billeddannelse

”Traktografi”

3 typer af forbindelser –

Klassiske syndromer kanskyldes både læsion afspecifikt processeringsmodulog læsion i forbindelser

 • 2 nye hypoteser:

 • Nogle klassiske syndromer – hidtil opfattet

 • som resultat af fokal skade – skyldes afbrydelse

 • og det manglende samarbejde mellem to områder

 • 2) Symptomer ved neuropsykiatriske tilstande kan forstås som forstyrrelser i forbindelser

Catani & ffytche (2005), Brain, 128, 2224-2239

Gade


Fasciculus arcuatus

Catani et al. (2005) Ann.Neurol.

Gade

Se 2007 #a716bFrontostriatale kredsløb

Kaskaden af ændringer ved

parkinsonisme (simplificeret)

1) Celledød i SN; for lidt DA i striatum,

2) som nedsætter hæmmende indflydelse på indre GP, og

3) øger den hæmmende indflydelse på ydre GP.

4) Subthalamus bliver overaktiv, fordi den

mister sin hæmmende indflydelse fra ydre GP

5) Denne overaktivitet øger aktivitet i indre GP.

6) Den øgede aktivitet i den indre GP medfører

for stærk hæmning af thalamus.

7) Motorisk og præmotorisk kortex mangler den normale eksitation fra thalamus, og patienten kan ikke starte bevægelser.

+ excitation - inhibition

GadeDraganski et al. (2008). J.Neurosci., 28, 7143-52#a032e

Gade


Overlapningeri dekortikaleforbindelser

Gade


10-årige børn med tidlig deprivation (rumænske børne-hjem); 4 limbiske

baner undersøgt

NC

Dep.

Fasciculus uncinatus

Eluvathingal et al., (2006) Pediatrics 117: 2093-2100

Gade


Afasi

Funktionel genopretning og effekt af sprogtræning

Price & Crinion, 2005#6147c

Gade


Gentagne fMRI-undersøgelser med sproglig aktivering(sprogforståelse): 2, 12 og 321 dage efter apopleksi

(9 ikke-flydende afasi; 5 flydende;

6 fuld restitution;4 minimale følger; 4 vedvarende afasi)

Saur et al. (2006). Brain, 129, 1371-1384 #6147b

Gade


Gentagne fMRI-undersøgelser med sproglig aktivering(sprogforståelse): 2, 12 og 321 dage efter apopleksi

(9 ikke-flydende afasi; 5 flydende;

6 fuld restitution;4 minimale følger; 4 vedvarende afasi)

Saur et al. (2006). Brain, 129, 1371-1384 #6147b

Gade


Gentagne fMRI-undersøgelser med sproglig aktivering(sprogforståelse): 2, 12 og 321 dage efter apopleksi

(9 ikke-flydende afasi; 5 flydende;

6 fuld restitution;4 minimale følger; 4 vedvarende afasi)

Saur et al. (2006). Brain, 129, 1371-1384 #6147b

Gade


Er højre hemisfæres aktivering udtryk for hjernens kompensation – eller for ophævet hæmning fra denskadede venstre, og en hindring for funktionelgenopretning ???

Gade


Individuelle forskelle i effektenaf TMS over højreIFG – nogle bliver dårligere, nogle bliver bedre

Case: Vedvarende effektaf 10 dages TMS à 20 min.

Gade


Slut

Gade