somatologie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Somatologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Somatologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Obecný princip funkce dýchacího ústrojí – zevní a vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů. Stavba stěny dýchacích cest. Dutina nosní, vedlejší dutiny nosní. Hrtan. Somatologie. Dýchací systém – systema respiratorium. I. zevní dýchání výměna dýchacích plynů mezi krví a zevním prostředím

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Somatologie' - brooke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
somatologie

Obecný princip funkce dýchacího ústrojí – zevní a vnitřní dýchání, transport dýchacích plynů.Stavba stěny dýchacích cest.Dutina nosní, vedlejší dutiny nosní. Hrtan

Somatologie

d chac syst m systema respiratorium
Dýchací systém – systema respiratorium
 • I. zevní dýchání
 • výměna dýchacích plynů mezi krví a zevním prostředím
 • zajišťují dýchací cesty
 • II. transport dýchacích plynů
 • zajišťuje krev – erytrocyty
 • závislé na:

- složení vdechovaného vzduchu

- funkci dýchacích cest

- složení krve

- funkci krevního oběhu a srdce

 • III. vnitřní tkáňové dýchání
 • výměna plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a současně okysličovací procesy uvnitř buňky (mitochondrie)
obecn stavba d chac trubice
Obecná stavba dýchací trubice:
 • 1. sliznice:
 • mukóza(název), krytá cylindrickým řasinkovým epitelem, obsahuje četné hlenotvorné žlázky
 • 2. podslizniční vazivo:
 • řídké, snadno při zánětu prosákne (hlavně v hrtanu), jsou zde rozptýleny uzlíky lymfatické tkáně
 • 3. chrupavčitý nebo kostěný skelet:
 • zabraňuje zúžení dýchacích cest
 • 4. adventicia:
 • zevní vrstva – řídké vazivo
d len d chac ch cest
Dělení dýchacích cest:
 • 1. horní cesty dýchací:
 • dutina nosní – cavum nasi
 • nosohltan – nasopharynx
 • vedlejší dutiny nosní – sinusy – součást DC
 • 2. dolní cesty dýchací:
 • hrtan – larynx
 • průdušnice – trachea
 • průdušky – bronchy, průduška – bronchus
 • průdušinky - bronchioly
 • plícní sklípky – alveoly
 • plíce - pulmo
dutina nosn cavum nasi
Dutina nosní – cavum nasi
 • prostor, který je po stranách ohraničený kostěnými výběžky maxily
 • strop tvoří – os frontale a os ethmoidale a v malém rozsahu os nasale
 • dutina přechází ve střední části do zevního nosu – chrupavky se připojují ke kostěnému vchodu nosní dutiny – kostěný je pouze kořen nosu
 • vzadu pokračuje dutina 2 otvory – CHOANAMI do nasopharynxu (nosohltanu)
 • os palatinum odděluje dutinu nosní od dutiny ústní
dutina nosn cavum nasi1
Dutina nosní – Cavum nasi
 • nosní přepážka – SEPTUM NASI – rozděluje prostor nosní dutiny na 2 nestejné poloviny, které jsou dále členěny nosními skořepami – CONCHAE NASI - na nosní průchody:
 • horní nosní průchod – MEATUS NASI SUPERIOR
 • střední nosní průchod – MEATUS NASI MEDIUS
 • dolní nosní průchod – MEATUS NASI INFERIOR
dutina nosn cavum nasi2
Dutina nosní – Cavum nasi
 • dutina nosní je spojena s prostory některých lebečních kostí – vedlejší dutiny nosní – SINUSY
 • SINUS MAXILLARIS – v horní čelisti
 • SINUS FRONTALIS – v čelní kosti
 • SINUS ETHMOIDALIS – v čichové kosti
 • SINUS SPHENOIDALIS – v klínové kosti
dutina nosn cavum nasi3
Dutina nosní – Cavum nasi
 • Sliznice srůstá s periostem = MUKOPERIOST – řasinkový epitel, silně prokrven a obsahuje velké množství hlenových žlázek
 • Strop nosní dutiny – sliznice rozdílné stavby – čichové pole– specializované nervové buňky - receptor
funkce dutiny nosn
Funkce dutiny nosní:
 • Předehřátí vzduchu na tělesnou teplotu
 • Očištění vzduchu od mechanických nečistot
 • Zvlhčení suchého vzduchu
 • Čich – dráždění čichových buněk – receptoru
 • Imunitní bariéra – lymfatická tkáň
nosohltan nasopharynx
Nosohltan - nasopharynx
 • Horní úsek hltanu
 • Proudí do něj vzduch choanami
 • Hranicí mezi nosohltanem a hltanem je měkké patro a čípek = UVULA
 • Při polykání se zvedá svalovina měkkého patra a odděluje dutinu ústní od dutiny nosní
 • Na bočních stranách pharyngu ústí do nosohltanu EUSTACHOVY TRUBICE – spojují střední ucho s nosohltanem – vyrovnávají změny tlaku ve středouší
 • Dále jsou zde mandle – bariéra proti šíření infekce:
 • Nosohltanová – TONSILA PHARYNGEA
 • Patrová (krční) – TONSILA PALATINA
hrtan larynx
Hrtan - larynx
 • Má trubicovitý tvar, 6 cm dlouhý, zavěšen na jazylku
 • Vchod – ADITUS LARYNGIS – uzavírá hrtanová příklopka - EPIGLOTIS
 • Kostra hrtanu je tvořena hrtanovými chrupavkami:
 • CARTILAGO THYROIDEA – chrupavka štítná – největší – tvoří na krku nápadnou vyvýšeninu
 • CARTILAGO CRICOIDEA – prstenčitá chrupavka – pod štítnou
 • CARTILAGINES ARYTAENOIDEAE – 2 trojboké hlasivkové chrupavky kloubně připojené k prstenčité, od nich jsou k zadní ploše chrupavky štítné rozepjaty 2 hlasivkové vazy – LIGAMENTUM VOCALE
hrtan larynx1
Hrtan - larynx
 • Chrupavky jsou spojeny drobnými klouby
 • Pohyb je umožněn 3 skupinami svalů – mm.LARYNGIS – napínání, povolování, přibližování a oddalování hlasových vazů – vznik tónů
 • Řeč – je možná pouze za součinnosti s mluvidly – měkké patro, dásně, zuby, jazyk, rty a rezonanční dutiny
 • KONIOTOMIE – protnutí vaziva mezi cartilago thyroidea a cricoidea
 • Podslizniční vazivo je řídké – snadné šíření zánětu a otok