Název vzdělávacího materiálu: Český středověk
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7 . ročník Téma : Rudolfínská doba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brooke-simon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník

Téma: Rudolfínská doba

Anotace: Žáci se seznámí s rozvojem našeho území za panování Rudolfa II., jak se vyvíjela náboženská situace, o vpádu pasovských vojsk.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 4. 5. 2013

Ověření ve výuce: 13. 5. 2013, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolfinsk doba

Rudolfinská doba

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Maxmili n ii vl dl 1564 1576
Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576)

 • Po smrti otce Ferdinanda I. se stal českým králem Maxmilián II.

 • Císař římský, král český, král uherský a arcivévoda rakouský

 • Oženil se se svou katolickou sestřenicí ze Španělska – Marií Španělskou, s kterou do Čech přišla řada Španělů

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Česká konfese - 1575

Ve své víře bylo mnohem snášenlivější katolík než otec, dokonce tajně sympatizuje s luterány.

-> věřící různých evangelických církví si vymohli na králi Českou konfesi (1575)

Česká konfese = ústně schváleno svobodnévyznání pro evangelické obyvatele

Svůj slib nepotvrdil písemně z obavy reakce katolických evropských panovníků.

Stavové museli zaplatit přijetím Rudolfa II., nejstaršího Maxmiliánova syna, za českého krále.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Maxmili nova rodina
Maxmiliánova rodina

Z 16 dětí se dospělosti a slávy dožily jen některé:

Rudolf II.

Arnošt – nizozemský místodržitel

Matyáš – římský císař a český, uherský král

Maxmilián – velmistr řádu německých rytířů

Albrecht – portugalský místokrál, nizozemský místodržitel

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolf ii vl dl 1576 1611
Rudolf II. (vládl 1576 – 1611)

 • Český, chorvatský a uherský král, římský císař

 • Sídlil v Praze

 • Vychováván na dvoře svého strýce španělského krále Filipa II. Habsburského -> ovlivněn katolickou zbožností a nádherou španělského dvora

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Praha
Praha

Praha se za vlády Rudolfa II. stala sídelním městem římského císaře, vzkvétala, byla považována za evropskou metropoli.

Pohybovali se zde diplomaté, obchodníci, řemeslníci a umělci.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Vzd lanost
Vzdělanost

Rudolf se zajímal o astrologii, alchymii a astronomii.

Alchymie – obor, který experimentálně zkoumal přírodní děje, vyvinula se z něho chemie, fyzika

Astrologie– hledá souvislosti mezi pohybem planet, Slunce, Měsíce a hvězd a děním na Zemi

Astronomie– se zabývá výzkumem vesmíru a vesmírných těles

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Vzd lanost1
Vzdělanost

Rudolf mluvil několika jazyky, měl všeobecný přehled a zájem o umění a vědu.

V císařových službách působili:

Tycho de Brahe

Johannes Kepler

Edward Kelley

Tadeáš Hájek z Hájku

Ján Jesenský

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Tycho de b rahe
Tycho de Brahe

 • dánský astronom, astrolog a alchymista

 • Pochován v Týnském chrámu

 • Spekulace o jeho smrti – podle legendy mu měl prasknout močový měchýř, protože se bál opustit císařskou hostinu -> ve skutečnosti to není možné, spekulovalo se i o otravě rtutí, ale poslední bádání neprokázalo nebezpečné množství rtuti v ostatcích

Týnský chrám

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Johannes kepler
Johannes Kepler

 • Německý matematik, astrolog a astronom

 • V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů

 • Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


J n jesensk
Ján Jesenský

 • Dle pověsti při návštěvě u kata Mydláře se pohnul popravčí meč, kterým byl opravdu za několik let sťat.

 • Za svou účast na českém stavovském povstání byl 21. 6. 1821 spolu s dalšími 26 českými pány, rytíři a měšťany popraven na Staroměstském náměstí.

 • Slovenský politik, lékař a filozof

 • V červnu 1600Jessenius v Rečkově koleji v Praze provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Tade h jek z h jku
Tadeáš Hájek z Hájku

 • Český renesanční přírodovědec - astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II.

 • Učil na univerzitě, řídil alchymistickou dílnu Rudolfa II.

 • Přeložil do češtiny herbář.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Edward kelley
Edward Kelley

 • Oženil se s anglickou básnířkou Johannou Westovou

 • Dle pověsti při svém věznění na Hněvíně (hrad nad městem Mostem) prorokoval tomuto městu zkázu. -> město bylo zničeno v důsledku těžby hnědého uhlí

 • Zemřel po požití jedu, když se při svém útěku z Hněvína těžce zranil.

 • anglický alchymista

 • Pracoval také v advokátní kanceláři, kde se dopustil podvodu, za což byl také náležitě potrestán – byly mu uříznuty obě uši.

 • Působil na dvoře Rudolfa II. i českého šlechtice Viléma z Rožmberka

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolfovy z liby
Rudolfovy záliby

Rudolf financuje řadu výzkumů seriózních badatelů i šarlatánů. Údajně projevoval velký zájem o objev elixíru života (měl zaručit omlazení a nesmrtelnost) a podporoval hledání kamene mudrců – pralátky měnící kovy na zlato.

Čas tráví také ve zvěřinci, který nechal vybudovat na severní straně Pražského hradu (nad Jelením příkopem) už jeho otec.

Do Jeleního příkopu nechal Rudolf vysadit divokou zvěř.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Pra sk hrad
Pražský hrad

Za Rudolfovy vlády došlo k přestavbám Pražského hradu -> vzniká II. nádvoří, konírny, dnešní Španělský sál (pro sochy a umělecké předměty) a Rudolfova obrazárna.

Za Rudolfovy vlády vznikla také slavná Zlatá ulička, v tehdejší době však šlo o obvyklou parazitní chudinskou zástavbu.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolf nsk sb rky
Rudolfínské sbírky

Rudolfovi nákupčí projížděli celou Evropu a skupovali všechna významná výtvarná díla té doby - díla světoznámých malířů, např.: Leonardo da Vinci, RaffaelloSanti.

V roce 1612 dosvědčil benátský vyslanec GirolamoSoranzo, že Pražský hrad byl přeplněn tisícovkami obrazů a soch, mnohdy se vršícími do velikých neroztříděných hromad.

Rozkrádání Rudolfovy sbírky začalo hned po jeho smrti, část si mezi sebou rozdělili členové habsburského rodu a část byla odvezena jako válečná kořist Švédy po dobytí levého břehu Prahy v roce 1648.

Leonardo da Vinci

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

U pražských zlatníků si nechal zhotovit osobní korunu, která byla později užívána jako koruna Rakouského císařství a dnes se nachází v klenotnici v hradě Hofburg ve Vídni.

Rudolf měl ve svých sbírkách kromě vzácných předmětů i velké kuriozity.

Domníval se, že vlastní roh bájného jednorožce -> ve skutečnosti šlo o roh kytovce narvala jednorohého.

Jeho slavný roh je ve skutečnosti zub, protažený řezák horní čelisti.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Soupe en mezi bratry
Soupeření mezi bratry která byla později užívána jako koruna Rakouského

Rudolfův zdravotní stav se neustále zhoršuje, kromě zděděných psychických potíží (dědictví Johanky Šílené a důsledek blízkých příbuzenských sňatků mezi Habsburky) trpěl také příznaky syfilitidy.

Upadal do depresí, zápasil s výbuchy vzteku a s fobiemi.

Habsburkové chtěli situaci zachránit, proto dali přednost jeho mladšímu bratrovi Matyášovi.

Matyáš připravil svého bratra o titul římského císaře, Uhry, Moravu a Slezsko.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolf v majest t
Rudolfův majestát která byla později užívána jako koruna Rakouského

České stavy zůstaly Rudolfovi věrné, ale i v Čechách hrozilo povstání, proto Rudolf v roce 1609 vydává Majestát, který zaručoval náboženskou svobodu pro české obyvatelstvo.

Po ústním slibu z roku 1575 – České konfesi, kterou stavové získali od jeho otce Maxmiliána II., tak měli potvrzenu náboženskou svobodu i písemně.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Vp d pasovsk ch vojsk
Vpád pasovských vojsk která byla později užívána jako koruna Rakouského

Rudolf se však boje s českými stavy nevzdal.

Na počátku roku 1611 se nechal zlákat nabídkou svého bratrance, arciknížete Leopolda Pasovského, a pod záminkou, že mu bude v Praze vyplacen žold za vojenské služby, povolal do Čech pasovské vojsko.

Pasovští drancovali jižní Čechy a část Prahy (Malou Stranu).

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Ztr ta tr nu
Ztráta trůnu která byla později užívána jako koruna Rakouského

Do Čech vtrhlo vojsko bratra Matyáše, uherského krále a římského císaře, Rudolf byl donucen k abdikaci.

Rudolf dožívá v Praze a po jeho smrti v lednu 1612 nastupuje na český trůn Matyáš.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolfinsk doba z pis
Rudolfinská doba která byla později užívána jako koruna Rakouského zápis

 • Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576)

 • 1575 – Česká konfese = ústní slib náboženské svobody pro české evangelíky

 • Rudolf II. (vládl 1576 – 1612)

 • Podporuje vědu a umění, Praha se stala evropskou metropolí

 • Věda: alchymie, astronomie, astrologie (Tycho Brahe, Johannes Kepler, Ján Jesenius, Tadeáš Hájek z Hájku, Edward Kelley)

 • 1600 – první pitva v Praze (lékař Ján Jesenský) pokr.

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Rudolfinsk doba z pis1
Rudolfinská doba která byla později užívána jako koruna Rakouského zápis

 • Rozsáhlé sbírky umění

 • 1609 – Rudolfův majestát = písemně potvrzena náboženská svoboda pro české obyvatelstvo

 • Bratrem Matyášem postupně připraven o titul římského císaře, Uhry, Moravu a Slezsko.

 • 1611 – po vpádu pasovských vojsk donucen k abdikaci

 • 1612 – po Rudolfově smrti nastupuje Matyáš

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Použité zdroje: která byla později užívána jako koruna Rakouského

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|

Rodina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=rodina&ex=1#ai:MC900014777|mt:1|

Mladý král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=princ&ex=1#ai:MC900411646|

Pražský hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ex=1#ai:MP900427946|

Dalekohled http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dalekohled&ex=1#ai:MC900237780|

Týnský chrám – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Zeměkoule točící se http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dn%C3%AD+soustava&ex=1#ai:MM900323737|

Lékař http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A9ka%C5%99&ex=1#ai:MC900389098|mt:1|

Byliny http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=bylina&ex=1#ai:MP900422833|

Jelen http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jelen&ex=1#ai:MC900356157|

Koruna http://www.clker.com/clipart-29959.html

Listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900331188|mt:1|

Král 2 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900324658|mt:1|

VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba