slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuo skiriasi grupė nuo komandos?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kuo skiriasi grupė nuo komandos? - PowerPoint PPT Presentation


 • 276 Views
 • Uploaded on

Visos komandos yra grupės, bet ne visos grupės yra komandos. Kuo skiriasi grupė nuo komandos?. Grupė, tai:. žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuo skiriasi grupė nuo komandos?' - brock


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Visos komandos yra grupės, bet ne

visos grupės yra komandos.

Kuo skiriasi grupė nuo komandos?

slide2

Grupė, tai:

 • žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai;
 • sąveikaujantys žmonės, laikantys save grupe, teigiantys, kad jie skiriasi nuo kitų grupių, o ypač nuo pavienių darbuotojų (Kasiulis, Barvydienė, 2004);
 • dviejų ar daugiau individų sistema, kurie tarpusavyje taip susiję, kad tam tikru laipsniu palaiko šios sistemos funkcionalumą; tarp grupės narių susiformuoja tam tikri santykiai, atsižvelgiant į kiekvieno grupės nario vaidmenį ir susiklosto tam tikros normos, reguliuojančios visos grupės ir atskirų narių elgesį (Savanevičienė , Šilingienė, 2005);
slide3

Formali grupė

Neformali grupė

Bendri tarpusavio santykiai?

Pagrindinis dėmesys skiriamas?

Lyderio valdžios šaltinis?

Vadovaujamasi?

Valdymo šaltiniai?

slide4

Kiekvienai grupei – formaliai ar neformaliai būdingi tam tikri ypatumai:

 • grupės narių tarpusavio elgesio kontrolė;
 • grupės narių socialiniai santykiai;
 • tarp grupės narių neišvengiama konkurencija;
 • kiekvienas grupės narys užima tam tikrą vietą, gauna pareigas;
slide5

kiekvienai pozicijai būdingas savitas vaidmuo;

 • kai žmogus imasi vaidmens, tuo pačiu metu pradeda veikti socialinės kontrolės mechanizmas;
 • grupėje susidaro hierarchija;
 • neišvengiamas konformizmas – prisitaikymas, pasirengimas priimti, vykdyti grupės normas, taisykles, pareigas.
slide6

Žmonių grupė, pasiekusi aukščiausią brandos lygį, gali pradėti dirbti kaip komanda. Grupinio darbo organizavimas:

 • sudaro sąlygas didesniam darbuotojų skaičiui dalyvauti valdyme, priimant sprendimus;
 • didina darbuotojų suinteresuotumą savo ir visos įmonės veiklos rezultatais, skatina iniciatyvos, kūrybiškumo pasireiškimą, sugebėjimų ugdymą;
 • labiau sutelkia įmonės narius siekti bendrų tikslų, skatina bendradarbiavimo santykius;
slide7

leidžia įvertinti įvairias nuomones, pažiūras;

 • užtikrina efektyvų pasikeitimą informacija;
 • įgalina išspręsti problemas, nepatenkančias nei į vieno padalinio kompetenciją, bei atlikti specialias funkcijas;
 • leidžia išlaikyti didesnį įstaigos lankstumą ir sugebėjimą reaguoti į besikeičiančią aplinką;
 • leidžia efektyviau koordinuoti įvairių įstaigos padalinių veiklą.
slide8

Tiek grupė, tiek vėliau iš jos tapusi komanda, turi praeiti atitinkamą brendimo procesą.

slide9

Formalios grupės raidos etapai:

 • grupė turi praeiti keturis etapus:
 • formavimo (si),
 • šturmo,
 • normalizavimosi,
 • veikimo
 • ir galiausiai grupė turi būti išformuota, jeigu ji netampa komanda siekianti naujų tikslų.
slide10

FORMAVIMASIS

KOMANDA

AUDRA (SUMAIŠTIS)

NORMALIZAVIMAS

BRANDA

VEIKLA (DARBO ATLIKIMAS)

Komandos susiformavimas

slide11

Pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės dažniausiai vadinamos komandomis.

Kiekviena komanda – būtinai grupė, bet ne kiekviena grupė yra komanda.

slide12

Komanda, tai:

 • kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti;
 • pasiekusios aukščiausią lygį, efektyvios darbo grupės (Barvydienė, Kasiulis, 2001).
slide13

Komanda, tai:

 • žmonių grupė, susitelkusi vienam tikslui ir visus savo įgūdžius panaudojanti tam tikslui pasiekti (Tamošiūnas, 1999);
 • trys ar daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir daro vienas kitam įtaką, siekdami bendro tikslo (Stoner ir kt., 1999);
 • grupė žmonių, turinčių tą pačią bendros veiklos viziją bendriems tikslams pasiekti (Kirton, 2000);
komanda tai
Komanda, tai:
 • žmonių grupė, kuri gali efektyviai atlikti darbą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, kuriems įgyvendinti ji ir buvo sukurta (Želvys, 2001);
 • žmonių grupė, siekianti bendrų tikslų bei sukurianti įdomią, žadinančią, motyvuojančią komandos darbo aplinką (Robbins,1995);
 • žmonių grupė, kurioje individai mokosi prisiimti atsakomybę už savo atliekamą veiklą (Wellins ir kt., 1991)’
slide17

Veiklos kontekste komandos sąvoka tampa kompleksine: joje nebelieka vietos autokratiškumui, o esminiais bruožais tampa bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra.

Komandos sąvoka yra reikšminga situacijose, kai būtinas žmonių sutelktumas, orientuotas į konkrečios užduoties realizavimą.

slide18

Komandos charakteristikos

 • Komandos tikslas.
 • Komandos dydis.
 • Sutelktumas.
 • Normos.
 • Funkcijos.
 • Narystė.
 • Motyvacija.
 • Aplinka.
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas.
 • Komandos narių vaidmenys.
slide19

Kiekvienai komandai būdinga:

 • komandos narių rolių, funkcijų pasiskirstymas;
 • aiškios elgesio normos grupėje;
 • išplėtoti bendravimo būdai;
 • tarpasmeniniai santykiai: parama, priėmimas, pagarba, pasitikėjimas.
slide21

1. Komandospradžia – komandos nariai (kvadratėliai) prižiūrimi komandos lyderio (apskritimas viduryje)

2. Pereinamoji komanda – komandos lyderis darbus pradeda koordinuoti, o ne prižiūrėti

3. Patyrusi komanda – komandos lyderis (ar koordinatorius) tik prižiūri

komandos darbą

4. Brandi komanda – komandos lyderis išnyksta, komanda visiškai atsakinga už savo darbus

slide22

Komandos vaidmenys:

 • Į veiksmą orientuoti vaidmenys:
 • Modeliuotojas
 • Vykdytojas
 • Užbaigiantis
 • Į žmones orientuoti vaidmenys:
 • Koordinatorius
 • Komandoje dirbantis
 • Išgalių. resursųtyrėjas
 • Racionalūs vaidmenys:
 • Tyrėjas
 • Informatorius
 • (Į)vertintojas
 • Specialistas
slide23

4. Spindulinė

 • ) Galią turi A
 • ) Vadovas apsaugotas nuo kritikos

3.Grandininė

A

B

C

D

E

a) Lėta, neefektyvi

 • ) Lyderis paprastai C

5. Tiesioginė

 • ) Galią turi A
 • ) Greita, tvarkinga

A

B

C

D

E

B

C

2. Ratu

A

1.Greita, tiksli

2. Slopina pakeitimus dominuoja A

B

E

1.Žiedinė

A

1. Keli kanalai, lengva naudotis

2. Lėta, triukšminga

D

F

C

D

E

A

B

C

4 pav. Komunikacija – susijusių linijų ir tinklų modelis (Appleby, 2003)

E

F

D

slide24

Komandos formavimo sunkumai ir kliūtys

Netikęs vadovas – prastas specialistas, nevykęs organizatorius ar ydinga asmenybė. Vadovavimas – svarbiausias komandos rezultatų faktorius.

Nepakankama darbuotojų kvalifikacija. Komanda – ne tik individualių talentų suma. Būtinas galinčių dirbti drauge bendradarbių kolektyvas.

Nekonstruktyvus klimatas. Teigiamo klimato požymis – komandos narių ištikimybė jos uždaviniams. Ištikimybę, lojalumą komandai būtina ugdyti sąmoningai.

slide25

Migloti tikslai. Pirmas žingsnis į sėkmę – suprasti, ko siekiama. Gabi ir brandi komanda dažniausiai pajėgi pasiekti tikslą, jei kiekvienas aiškiai įsivaizduoja norimą rezultatą.

Žemi darbo rezultatai. Kartais teigiamas klimatas, efektyvus vadovavimas, tačiau nepakanka atkaklumo uždaviniams spręsti. Komandos tikslas – gauti apčiuopiamus rezultatus, kokių organizacija siekia, kitaip komandos egzistavimas nepateisinamas.

Neefektyvūs darbo metodai. Optimalūs darbo metodai, efektyvūs sprendimai būtini kiekvienai komandai.

slide26

Atvirumo stygius ir konfrontacija. Našiai dirbančioje komandoje nevengiama delikačių ir nemalonių klausimų, o imamasi juos spręsti sąžiningai, garbingai, tiesiai.

Nebrandūs bendradarbiai. Išsivysčiusiose komandose didžiausią potencialą turi gabiausi darbuotojai. Sugebėjimai ne visuomet priklauso nuo išsilavinimo, kvalifikacijos bei patirties.

slide27

Nepakankamas novatoriškumas ir kūryba. Naši komanda sugeba kurti ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Nekonstruktyvūs santykiai su kitais kolektyvais.Lyderis – pagrindinė figūra santykiuose su kitais kolektyvais.

slide28

Komandos veiklos efektyvumą sąlygoja šie veiksniai:

 • komandos tikslas;
 • komandos narių skaičius;
 • narystė ir sąveika komandoje;
 • komandos narių lojalumas ir entuziazmas;
 • aukšta motyvacija ir komandos įgalinimas.
slide29

komandos narių pastangos;

 • 2) komandos atsiskaitomybė ir narių įsipareigojimai;
 • 3) vaidmenų pasiskirstymas komandoje;
 • 4) palanki aplinka ir atmosfera;
 • 5) narių kompetencija;
 • 6) vadovo ir narių asmeninės savybės, interesai, vertybės, nuomonė;
 • 6) normos;
 • 7) sprendimų priėmimas;
 • 8) vadovavimas – lyderiavimas;
 • 9) komunikavimo tinklo parinkimas;
 • 10) problemų sprendimas;
 • 11) tarpasmeniniai santykiai komandoje; 12) komandos sutelktumas.
slide30
Klausimai diskusijai:
 • Ar visur įmanomas ir tinkamas komandinis darbas? Atsakymą pagrįskite.
 • Kodėl žmonės nemėgsta komandinio darbo?
ad