hvad har for dlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn. Lars Eriksen Sejet Planteforædling. Udbyttestigninger i hvede. Historisk udbyttefremgang i bl.a. Danmark Forædlings betinget udbyttefremgang i forskellige regioner af verden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn' - brock


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvad har for dlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn

Hvad har forædlingen bidraget til af udbyttestigninger i korn

Lars Eriksen

Sejet Planteforædling

udbyttestigninger i hvede
Udbyttestigninger i hvede
 • Historisk udbyttefremgang i bl.a. Danmark
 • Forædlings betinget udbyttefremgang i forskellige regioner af verden
 • Vurdering af forædlings betinget udbyttefremgang for vinterhvede i Danmark fra 1980-2006, vha. resultater fra Landsforsøgene
 • Dyrkningsbetingelsernes indflydelse:
  • Svampesygdomme
  • Kvælstof
historisk udbyttefremgang
Historisk udbyttefremgang

Frankrig 1956 -1999

Udbyttestigning 126 kg/ha/år

Brancourt-Hulmel et al., 2003. Crop Sci. 43, 37-45

England 1948 -1998

Udbyttestigning 110 kg/ha/år

Austin, 1999. Crop Sci. 39, 1604-1610

for dlings betinget udbyttefremgang
Forædlings betinget udbyttefremgang
 • Ofte henføres omkring halvdelen af de totale udbyttestigninger til sorternes forbedrede genetik og resten til forbedret kulturteknik (gødskning, sprøjtning etc.)
 • Udbyttefremgang som følge af forædling kan f.eks. måles ved:
  • Dyrkning af gamle og nye sorter i samtidige forsøg
  • Sammenligning af sortsforsøg over år vha. en fast målesort
slide6
Forædlings betinget udbyttefremgang i hvedeEstimeret ved sammenligning af sorter i samtidige forsøg
slide7
Gennem hele forrige århundrede er plantehøjden gradvist reduceret og høstindekset øget til nær det maksimalt mulige

Fra 1900 op til begyndelsen af 80-erne var den totale biomasseproduktion (strå + kerne) ca. konstant, herefter sker en stigning

Ændringer i sorternes morfologi og sammensætning sorter fra tre perioder blev sammenlignet i forsøg i 1997-99 (Shearman et al., 2005)

Høstindeks = Kerneudbytte / total udbytte

sortsfordeling i vinterhvede i danmark
Sortsfordeling i vinterhvede i Danmark

Kilde: Oversigten over Landsforsøgene 1980-2005 og Sortinfo

sorter i landsfors g og arealet med vinterhvede
Sorter i landsforsøg og arealet med vinterhvede

Kilde: Oversigten over Landsforsøgene 1980-2005 og Sortinfo

udbytte af de h jest ydende sorter i landsfors gene
Udbytte af de højest ydende sorter i Landsforsøgene
 • Som mål for det genetiske potentiale, beregnes det gennemsnitlige udbytte over de højest ydende sorter i Landsforsøgene
 • For at opnå at en nogenlunde ensartet andel af sorterne i Lands-forsøgene indgår hvert år, er der valgt de 4 – 10 højest ydende sorter

Kilde: Oversigten over Landsforsøgene 1980-2005 og Sortinfo

slide11
Forædlings betinget udbyttefremgang i Danmark 1980-2006 Estimeret vha. udbytte af højest ydende sorter i Landsforsøg målt mod målesorter
slide12
Forædlings betinget udbyttefremgang i Danmark 1980-2006Estimeret vha. udbytte af højest ydende sorter i Landsforsøg målt mod målesorter

aSvarende til en fælles udbytteændring på 1,1 %/år

Signifikansniveau: *** = P ≤ 0,1%, ** = P ≤ 1%.

septoria angreb og udbytter af h jest ydende sorter i landsfors gene 1992 2006
Septoria angreb og udbytter af højest ydende sorter i Landsforsøgene 1992-2006

Kilde: Tabelbilag til Oversigten over Landsforsøgene 1992-2006 og Sortinfo

septoria i observationsparcellerne for de h jest ydende sorter i landsfors gene
Septoria i Observationsparcellerne for de højest ydende sorter i Landsforsøgene

Kilde: Sortinfo

kv lstof
Kvælstof
 • Reducerede N normer medfører et pres på udbytter og proteinindhold
 • Vigtigt at fremtidige sorter er i stand til at samle meget N
  • Forædling for tidlig kraftig vækst af blade og rødder
  • Forædling for evne til at optage N efter blomstring
  • Identificering af sorter som er i stand opretholde et højt proteinindhold i forhold til udbytte
slide16
Strålængde af højest ydende sorter i Landsforsøgene/ observationsparcellerne 1980-2006 målt mod målesorter

*Justeret i forhold til Ritmo

slide18
Proteinindhold beregnet som afvigelse fra lineær regression af proteinindhold mod udbytte

Sorterne er sorteret efter stigende udbytte fra venstre mod højre

Værdier indenfor det grå område er ikke signifikant forskellige fra 0

Protein og udbytteLandsforsøgene 2006

h jt ydende sorters oprindelse
Højt ydende sorters oprindelse

Kilde: Oversigten over Landsforsøgene 1980-2005 og Sortinfo

konklusioner
Konklusioner
 • Den totale udbyttefremgang i hvede i Nordeuropa fra omkring 1950 andrager ca. 100 kg/ha/år
  • Omkring halvdelen af denne fremgang kan henføres til forbedringer i sorternes genetik
 • De danske Landsforsøg viser i perioden 1980 – 2006 en forædlings betinget udbyttefremgang på ca. 1,1 %/ha/år svarende til 80 – 100 kg/ha/år
  • I slutningen af perioden aftog fremgangen i de absolutte udbytter, formentlig pga. restriktioner i N tilførsel og nedsat fungicidforbrug kombineret med en betydelig forekomst af septoria
 • Restriktioner i tildelingen af N medfører at evnen til at optage og udnytte N er/bliver et vigtigt forædlingsmål i fremtiden
  • Fortsat udbyttestigning kræver øget biomasseproduktion, kombineret med en bedre N forsyning, vha. en mere effektiv N optagelse og udnyttelse i planten
 • I fremtiden forventes nye sorter at indhente ændringerne i dyrknings-betingelserne (både de politiske og de biologiske) og man vil igen se en fremgang i de absolutte udbytter