Pau studerende i institutionerne
Download
1 / 18

PAU-studerende i institutionerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Updated On :

PAU-studerende i institutionerne. Hvad er en PAU-studerende?. Arbejdsløse – typisk unge på kontanthjælp Kommunen udvælger de unge, der skal tage en PAU, sender dem til seminariet og forpligter sig til at finde praktikpladser

Related searches for PAU-studerende i institutionerne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAU-studerende i institutionerne' - brittney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hvad er en pau studerende
Hvad er en PAU-studerende?

 • Arbejdsløse – typisk unge på kontanthjælp

 • Kommunen udvælger de unge, der skal tage en PAU, sender dem til seminariet og forpligter sig til at finde praktikpladser

 • Den PAU-studerende får løn både under skole- og praktikophold (ca. 7000-9000 kr. afhængig af alder)

 • Eleverne har som hovedregel ingen eller meget lidt pædagogisk erfaring inden uddannelsesstart


Form l med pau hvor
Formål med PAU - hvor

 • At eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder til arbejde i

 • Dagplejen

 • Daginstitutioner

 • Skoler

 • Bo- og dagtilbud

 • Borgerens eget hjem


Form l med pau hvad
Formål med PAU - hvad

 • Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver

 • Kulturelle og aktiverede opgaver

 • Fysisk udviklende aktiviteter

 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

 • Omsorgsrelaterede opgaver

 • Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver


Forl bet af en pau uddannelse
Forløbet af en PAU-uddannelse

 • Modul 1: 18 uger skole

 • Modul 2: 26 uger praktik (med indkald)

 • Modul 3: 21 uger skole

 • Modul 4: 26 uger praktik (med indkald)


Pau studerende i institutionerne


Pau studerende i institutionerne

 • Forud for hver praktikperiode er en uges praktikforberedelse med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • I hver praktikperiode indkaldes eleven 4*2 dage for at støtte læringsprocessen og fastholde en uddannelsestænkning

 • Efter hver praktikperiode gennemføres en praktikopsamling


5 pejlem rker for god praktik
5 pejlemærker for god praktik med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Individuel uddannelsesplanlægning

 • Elevens læring i fokus

 • Et godt læringsmiljø på praktikstedet

 • Kompetent vejledning

 • Systematisk vejledning


Form l med praktikken
Formål med praktikken med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • At eleven udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson indenfor det pædagogiske område, herunder:

 • Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre og formidle praktisk pædagogisk arbejde

 • Deltage i dialogen om det enkelte barns udvikling

 • Indgå i samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre

 • Arbejde alene og tage vare på fysisk og psykisk arbejdsmiljø


Den gode praktikuddannelse
Den gode praktikuddannelse med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • At der formidles en læreplan for den enkelte elev

 • At elevens læring er i fokus

 • At der er et godt læringsmiljø på praktikstedet

 • At der gives kompetent vejledning

 • At der sker systematisk vejledning


Modtagelse af eleven
Modtagelse af eleven med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Vejledningsmøde mellem elev og vejleder

 • Eleven præsenterer sin målformulering

 • Praktikvejlederen præsenterer institutionens eventuelle uddannelsesplan og vurderer om elevens mål er realistiske i den konkrete institution


Introduktion til institutionen
Introduktion til institutionen med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Institutionens værdier, normer og regler

 • Institutionens pædagogiske opgaver og mål, herunder dags- og ugerytme

 • Principper for personalesamarbejde

 • Principper for forældresamarbejde

 • Indblik i årsplan, læreplaner og miljøvurdering


L ringsprocessen
Læringsprocessen med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • God kommunikation

 • Tilladt at stille spørgsmål, at lave fejl, at undre sig og udtrykke sig

 • At eleven bliver set, hørt og behandlet med ligeværd og respekt

 • Læring gennem deltagelse

 • Læring gennem iagttagelse

 • Læring gennem planlægning

 • Læring gennem afprøvning af teori

 • Læring gennem evaluering


Almen vejledning og r dgivning
Almen vejledning og rådgivning med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Gives i forbindelse med løsning af konkrete opgaver og problemstillinger i det daglige pædagogiske arbejde

 • Balance mellem udfordringerne og elevernes valg af områder

 • Konstruktiv, fremadrettet kritik knyttet til konkrete eksempler


Praktikopgave
Praktikopgave med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • I begge praktikforløb skal eleven arbejde med skriftlige opgaver. Det er seminariets lærere, der stiller opgaverne.

 • Elevens overvejelser i f.m. opgaven kan inddrages i vejledningen

 • Det er seminariet, der kommenter og vurderer opgaven.

 • Opgaven har ingen indflydelse på vejlederens godkendelse af praktikken


Praktikbed mmelse
Praktikbedømmelse med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Under begge praktikforløb skal der midt i perioden ske en skriftlig evaluering af eleven i samarbejde mellem elev og vejleder

 • 1. praktik afsluttes med en vejledende standpunktsbedømmelse i form af en skriftlig udtalelse

 • 2. praktik afsluttes med en standpunktsbedømmelse, hvori eleven bedømmes godkendt/ikke godkendt


Kendetegn for ikke godkendt praktik
Kendetegn for ikke godkendt praktik med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

Eleven har været:

 • Udeltagende i forhold til det pædagogiske arbejde

 • Deltager på en meget usikker måde uden forsøg på bedring

 • Har deltaget i dagligdagen uden hensyntagen til andres interesser og forståelse for stedets arbejdsmåder

 • Har mødt for ustabilt


Arbejdstid og frav rsregler
Arbejdstid og fraværsregler med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • Eleven har en ugentlig arbejdstid på 37 timer

 • Anbefales at der skemalægges 32 timer i børnegruppen og til mødevirksomhed og 5 timer til hjemmestudier

 • Der indkaldes til samtaler, hvis fraværet udgør mere end 10% af undervisnings- eller praktiktiden