gevolgen nieuwe wro voor milieumedewerkers infomil schakeldag 13 november 2008 toos lander n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander. Waar gaan we het over hebben?. introductie nieuwe Wro wijzigingen op milieugebied door de Wro en bijbehorende regelgeving. Wro: meer dan één wettelijke regeling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkers InfoMil Schakeldag 13 november 2008 Toos Lander' - brittany-peters


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gevolgen nieuwe wro voor milieumedewerkers infomil schakeldag 13 november 2008 toos lander

Gevolgen nieuwe Wro voor milieumedewerkersInfoMil Schakeldag13 november 2008Toos Lander

waar gaan we het over hebben
Waar gaan we het over hebben?
 • introductie nieuwe Wro
 • wijzigingen op milieugebied door de Wro en bijbehorende regelgeving
wro meer dan n wettelijke regeling
Wro: meer dan één wettelijke regeling
 • Wro-project omvat meer dan één nieuwe wet
 • het bestaat uit:
  • vijf formele wetten
  • drie amvb’s
  • diverse ministeriële regelingen
de wetten in formele zin
De wetten in formele zin
 • de Wet ruimtelijke ordening
 • de Wet grondexploitatie
 • de Invoeringswet Wro
 • de Wet “Vogelaar”
 • en er komt nog een reparatiewetje ....
de amvb s
De amvb’s
 • het Besluit ruimtelijke ordening
 • het Invoeringsbesluit Wro
 • de Amvb ruimte: in voorbereiding
de bestuurlijke kern van de nieuwe wro
De bestuurlijke kern van de nieuwe Wro
 • herijking van de bestuurlijke verhoudingen
  • terug naar basis: gedecentraliseerde eenheidsstaat
  • gemeenten, provincies en rijk hebben zelfstandige verantwoordelijkheid voor hun grondgebied
  • toezicht op en bemoeienis van ‘boven’ alleen voor zover noodzakelijk vanwege eigen belang
 • herijking van de bestuurlijke bevoegdheden
  • verantwoordelijk? Dan ook bevoegdheden
de bestuurlijke bedoelingen bij de nieuwe wro
De bestuurlijke bedoelingen bij de nieuwe Wro
 • bestuurlijke eenvoud
 • minder bestuurlijke lasten
 • hogere effectiviteit en efficiëntie van overheid

Te bereiken door:

 • geen provinciale goedkeuring (achteraf), maar:
 • kaderstelling vooraf (pro-actieve sturing)
 • ontwikkelings- en uitvoeringsgerichte bevoegdheden:

- snellere procedures

- ook voor rijk en provincie bevoegdheid voor realisatie (bestemmingsplan, vergunningen, grondbevoegdheden)

overzicht stelsel wro 1
Overzicht stelsel Wro (1)
 • Gemeentelijk niveau
 • beleid:structuurvisie
 • juridische binding: bestemmingsplan / beheersverordening
 • realisatie projecten
  • projectbesluit/ontheffingen

- coördinatieregeling

- exploitatieplan

overzicht stelsel wro 2
Overzicht stelsel Wro (2)
 • Provinciaal en rijksniveau
 • beleid:structuurvisie (horizontale werking)
 • juridische binding:

- algemene regels

- aanwijzing (proactief en reactief)

- inpassingsplan

 • projectbesluitvormingslijn - afwijking van bestemmingsplan e.a. om project doorgang te laten vinden: inpassingsplan volgt later
structuurvisies wro verplicht
Structuurvisies Wro (verplicht)
 • Structuurvisie is:
  • ‘agendazettend’ strategisch beleidsdocument
  • zonder juridisch bindende uitspraken
  • zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriftenwel: - daarin uitvoeringsstrategie
 • basis voor:

-afstemming beleid rijk/provincie/gemeenten - uitvoering: subsidies, stimuleringsprogramma’s, convenanten, afspraken, communicatie of:

- juridische doorwerking via Wro-instrumentarium

algemene maatregel van bestuur verordening art 4 1 en 4 3 wro
Algemene maatregel van bestuur /verordening (art 4.1 en 4.3 Wro)
 • Bevat algemene regels voor inhoud en/of voorbereiding van bestemmingsplannen
 • Rechtstreekse doorwerking naar gemeenten of provincie, of
 • Doorwerking via provinciale verordeningen

NOODZAKELIJK VOOR DE BORGING VAN EEN AANTAL NATIONALE DAN WEL PROVINCIALE RUIMTELIJKE BELANGEN

rijks of provinciaal inpassingsplan
Rijks of provinciaal inpassingsplan
 • Identiek aan bestemmingsplan
 • Voor een gebied waar groot nationaal of provinciaal belang aan de orde is
 • Op dit moment één rijksinpassingsplan in voorbereiding: Noordwaard
aanwijzing
Aanwijzing
 • Proactief (artikel 4.2 / 4.4 Wro)
 • Reactief (in bestemmingsplanprocedure: art. 3.8, zesde lid Wro)
wijzigingen op milieugebied door de wro en bijbehorende regelgeving
Wijzigingen op milieugebied door de Wro en bijbehorende regelgeving
 • Algemene regels: milieuonderwerpen in samenhang met wijziging art. 44 Woningwet
 • Wijziging art. 8.10 Wet milieubeheer
 • Technische aanpassingen
 • Milieukwaliteitseisen?
dat was t
Dat was ‘t....

Samenwerking met RO is alleen maar belangrijker geworden.

Door de

 • mogelijkheden van structuurvisies,
 • doorwerking van algemene regels en
 • toetsing van de milieuvergunning aan o.a. het bestemmingsplan.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de helpdesk Wro:

Per mail: helpdesk.wro@senternovem.nl of per telefoon: 070 3735040 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

handreiking ruimtelijke ordening en milieu
Handreiking Ruimtelijke ordening en Milieu
 • Historie:
  • “Inspectiewijzer Bestemmingsplannen” (1994)
  • gedrukte versies in 2005
 • opdracht van VROM-Inspectie: op website, continu actueel
 • 1 juli 2008: geactualiseerde versie op InfoMil-website
 • wijze waarop milieubeleid/regels doorwerken in ruimtelijke plannen
 • op hoofdlijnen: kort en bondig
handreiking ruimtelijke ordening en milieu1
Handreiking Ruimtelijke ordening en Milieu

Ontwikkelingen nog in 2008:

meer toespitsen op r.o.-praktijk door:

 • toevoegen per milieuonderwerp paragraaf ‘essentie’:
  • wat moet geregeld worden m.b.t. bestemmingsplan
  • wat mág geregeld worden
 • beschrijving ontwikkelingen milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen.