slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatiebrochure voor nieuwe huurders PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatiebrochure voor nieuwe huurders

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Informatiebrochure voor nieuwe huurders - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

GOED WONEN. RUPELSTREEK. (shm 1110). UITBREIDINGSSTRAAT 39 B-2850 BOOM TELEFOON : 03/880.79.60 FAX : 03/888.90.99. Informatiebrochure voor nieuwe huurders. Ludo Laurysens - Voorzitter Frank Maeremans - Directeur. Dagelijks bestuur. Verantwoordelijke Klantenwerking :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informatiebrochure voor nieuwe huurders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GOED WONEN. RUPELSTREEK

(shm 1110)

UITBREIDINGSSTRAAT 39

B-2850 BOOM

TELEFOON : 03/880.79.60

FAX : 03/888.90.99

Informatiebrochure voor nieuwe huurders

klantenwerking 03 880 79 60

Verantwoordelijke Klantenwerking :

Walter Van den heuvel

Huuradministratie : Ingrid De Bruyn

Nadia Boutayeb

Klantenwerking03/880.79.60

documenten en formulieren
Documenten en formulieren
 • Huurcontract en inwendige orde (in drievoud)
  • 3 exemplaren ondertekend terugbezorgen aan de huuradministratie.
  • Na registratie zal één exemplaar aan de huurder overhandigd worden
 • Berekeningsnota te betalen huurprijs (in tweevoud)
  • Berekeningsnota ondertekend “gelezen en goedgekeurd”
   • 1 exemplaar voor Goed Wonen.Rupelstreek
   • 1 exemplaar voor de huurder
documenten en formulieren5
Documenten en formulieren
 • Waarborg
  • Huurder heeft financiële middelen
   • Volstorten van het volledige waarborgbedrag dat vermeld staat in het huurcontract op rekening nummer 001-1678455-43. van Goed Wonen.Rupelstreek.
  • Huurder heeft géén financiële middelen
   • Huurder neemt contact met het OCMW van zijn woonplaats (Boom of Rumst). Het OCMW zal na beraad en goedkeuring overgaan tot een “schriftelijke borgstelling”.
   • Huurder neemt contact met het OCMW van zijn woonplaats (andere gemeente). Het OCMW zal na beraad en goedkeuring het waarborgbedrag storten op rekening nummer 001-1678455-43 van Goed Wonen.Rupelstreek

Bewijs van het OCMW (schriftelijke borgstelling of storting) dient bij Goed Wonen.Rupelstreek binnengebracht te worden.

documenten en formulieren6
Documenten en formulieren
 • Brandverzekering

In de woongelegenheden wordt de brandverzekering voor het gebouw gegarandeerd door Goed Wonen.Rupelstreek. Via een bijdrage in de diensten (zie huurprijsberekening) wordt de “afstand van verhaal” geregeld. In dit geval dient de huurder zich enkel te laten verzekeren voor “inboedel” en verhaal van derden en dit voor voldoende bedragen.

 • Betaling van de huishuur (voor de 10° van de maand)
  • Het openen van een “bestendige opdracht” bij uw bankinstelling conform afgeleverd document. Het “OGM-nummer” is enorm belangrijk ! Betalingen dienen steeds te gebeuren met het OGM-nr als mededeling (= gestructureerde mededeling).
  • Géén extra mededelingen bij het OGM-nrplaatsen!!!
documenten en formulieren7
Documenten en formulieren
 • Overzicht terug te brengen documenten
  • 1 getekende brief “definitieve toewijzing”
  • 3 getekende huurcontracten
  • 1 getekende berekeningsnota
  • Bewijs van volstorting van de waarborg of door OCMW af te leveren “Schriftelijke borgstelling”

OVERHANDIGING VAN DE SLEUTEL KAN ENKEL EN ALLEEN PLAATSVINDEN ALS ALLE DOCUMENTEN OP DE HUURADMINISTRATIE AANWEZIG ZIJN.

technische dienst 03 880 79 68

Technische meldingen:

 • Tijl (administratie)
 • Sofie (administratie)
 • Onderhoud:
 • Rik (ploegbaas)
 • Daniel (loodgieter)
 • Alex (schrijnwerker)
 • Jimmy (technieker)
 • Jasar (onderhoudswerkman)

Technische Dienst 03/880.79.68

slide9

Bij overhandiging sleutels zal een volledige uitleg gegeven worden .

 • Er zal tevens een plaatsbeschrijving (kosten voor de helft ten laste van de huurder) opgesteld worden. Opmerkingen kunnen binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven aan Goed Wonen.Rupelstreek gericht worden.
 • Sleutels worden enkel afgegeven na afspraak met de administratieve dienst.
 • De derde sleutel blijft 1 maand in het bezit van de D.O. voor eventuele herstellingen. U zal schriftelijk verwittigd worden voor het afhalen van deze sleutel. Bij niet afhalen zal deze aangetekend opgestuurd worden op kosten van de huurder.
 • Naam op bel & brievenbus zal steeds door de D.O. aangebracht worden.
 • Voor aansluitingen van de nutsvoorzieningen (Gas Elektriciteit,water, telefoon en TV) dient de huurder zelf met de betreffende instanties contact op te nemen (meterstanden worden informatief door onze D.O. opgenomen). Dit zowel bij het betrekken als bij het verlaten van het pand.
slide10

Sleutel Milieustraatje (molok) is gekoppeld aan het appartement (pandnummer). Bij verlies of beschadiging zal steeds een rekening volgen (= 50,00 Euro).

Het is ten strengste verboden een duplicaat hiervan te laten maken.

 • In de panden gelegen in Put-, Nieuwstraat en Velodroomstraat moet men in geval van panne aan de centrale verwarming & warm water de firma COFELY contacteren – Tel. : 02/466.40.00 (kantooruren) of 015/450.400 (NA kantooruren). Dit nummer staat tevens in het contract vermeld.
 • Bij dringende herstellingen buiten de werkuren dient men het nummer 016/27.14.74 te bellen.

Indien niet dringend dient men te wachten tot de eerste werkdag.

Inbreuken hierop kunnen doorgerekend worden.

slide11

Indien er een dampkap aanwezig is in het pand dient deze regelmatig gereinigd te worden en voorzien van een nieuwe filter.

Gebreken te wijten aan slecht onderhoud zullen doorgerekend worden aan de huurder

 • Eventuele veranderingen dienen steeds schriftelijk aangevraagd te worden.

Indien wordt vastgesteld dat er veranderingen zijn aangebracht zonder toestemming, zal dit hersteld worden in oorspronkelijke staat op kosten van de huurder en kan dit leiden tot de opzeg van het pand.

 • Bij panden voorzien van verluchtingsroosters, moeten deze roosters altijd open staan en dit om vochtproblemen (schimmel) te voorkomen.

Openstaan van rooster geeft geen meerkost van verwarming ! (Integendeel !)

 • Bij het verlaten van het pand dient men tijdig een afspraak te maken met de administratieve dienst om een datum vast te leggen vóór nazicht van het pand door de D.O.

Dit dient te gebeuren vóór de laatste werkdag van de maand.

slide12

Dienst Projecten

John Haars

03/880.79.69

voor vragen i.v.m. lopende en toekomstige renovaties en nieuwe wooneenheden

slide13

Leefbaarheid in de sociale huisvesting

Walter Van den heuvel :

Coördinator Leefbaarheid

03/880.79.63

voor meldingen i.v.m. leefbaarheid

slide14

Ondergrondse afvalcontainers(molokcontainers) Persoonlijke sleutel !

  • Vijf fracties in Boom en Terhagen (zie ook infobrochure)
  • Medewerking huurder(s)/ GEEN AFVAL NAAST DE CONTAINERS ACHTERLATEN!!!
  • Grof huisvuil NIET IN DE ONDERGRONDSE CONTAINERS. Ofwel zelf naar containerpark brengen, ofwel laten ophalen door gemeente (eerst bellen, betalen en de avond vóór de ophaling buitenzetten).
  • Boom : 03/880.18.11 – Rumst : 03/880.00.11
 • Enkele bepalingen uit het huurcontract en de inwendige orde
  • Samenwonen – aangifte wijziging gezinstoestand - domiciliefraude
  • Geen wijzigingen aan het pand zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Goed Wonen.Rupelstreek
  • Zich gedragen als goede huisvader/huismoeder
  • Geen overlast veroorzaken
  • Verluchten/ventilatie
slide15

Bewonersparticipatie

  • Ondersteunen van allerlei bewonersinitiatieven
  • Informatie en communicatie
  • Versterken sociaal weefsel door deelname aan het wijkgebeuren
pmd container
PMD container
 • Plastic flessen en flacons eventueel platgedrukt en met hun dop
 • Metalen verpakkingen
 • Drankkartons
slide19

Gemeente Rumst

Infobrochure

voor de bewoners van de

sociale appartementen

SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVAL

VIA ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

Melden van volle containers, sluikstorten, problemen:

03/880.00.69 - milieudienst Rumst

slide20

Een propere leefomgeving daar zorg je zelf voor

Selectief inzamelen van afval (glas bij glas, papier bij papier, PMD bij PMD en GFT bij GFT), het is noodzakelijk om op een milieuvriendelijke manier met ons afval om te springen.

Dit is echter niet eenvoudig als je in een klein appartement woont.

Daarom heeft de sociale bouwmaatschappij Boom-Terhagen in samenwerking met de gemeente Rumst ondergrondse afvalcontainers geplaatst nabij de appartementen.

De inwoners van de appartementen krijgen een sleutel van de containers en mogen hiervan gebruik maken voor de sortering van hun afval.

 • Dit systeem van afvalinzameling kan enkel goed en goedkoop werken als iedereen meewerkt, dit betekent:
 • het afval moet goed gesorteerd worden - niet alles is restafval!
 • achterlaten van afval rondom de containers is niet toegelaten (sluikstorten !)
 • enkel uw eigen afval mag in de containers terecht komen
 • LET OP : Enkel indien iedereen zich aan deze regels houdt zal de kostprijs laag kunnen blijven.
slide21

Wat hoort waar?

 • Er zijn vijf containers voor de vijf soorten afval die gesorteerd moeten worden:
 • GFT-container
 • Groente- en fruitafval, met etensresten vervuild papierafval en luiers.
  • loof, schillen en resten van groente en fruit, etensresten, ook vlees- en visresten (eerst laten afkoelen), koffiefilters en theezakjes (eerst laten afkoelen), eierschalen, kaaskorsten, notendoppen, mest van kleine huisdieren, snijbloemen en kamerplanten, papieren doekjes, koekenrol en servetten, taart- en pizzadozen (indien ze uitsluitend uit karton bestaan), broodzakken, kranten waarin etensresten verpakt worden, luiers, maandverband
  • mosselschelpen, kattenbakkorrels, vogelkooizand, as van sigaretten, plastic, metaal, blik en aluminium, stofzuigerzakken, geplastificeerd papier, papier dat aluminium bevat
 • Papier en karton-container
 • enkel papier en karton.
  • papieren en kartonnen verpakkingen, papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten en advertentiebladen, telefoonboeken en catalogi, computer en kopieerpapier, schrijfpapier, brieven en omslagen zonder (plastic)
  • vervuild of vet papier of karton, broodzakken, papier met plastieklaag, cellofaanpapier, behangpapier, etiketten, zelfklevers, carbonpapier, drankkartons.
 • Glas-container
 • alle verpakkingsglas
  • Glazen flessen, glazen bokalen, bokalen uitspoelen

WEL

NIET

WEL

NIET

WEL

slide22

Stenen tassen, ondertassen, borden en ander keramiek, metalen deksels, stoppen of doppen.

 • PMD-container
 • Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
  • Plastic flessen en flacons - eventueel platgedrukt met met hun dop, van water & limonade, fruit- & groentesappen, melk, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten en wasverzachters, producten voor douche of bad, bleekmiddelen, gedistilleerd water. Metalen verpakkingen - drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes. Drankkartons - van vloeibare levensmiddelen (fruit, melk, …).
  • speelgoed, emmers, kleding, elektrotoestellen, keukenafval, luiers, medisch afval (vb. injectienaalden), plastic potjes, doosjes, vlootjes (vb. boter, margarine of yoghourt), pastic zakken, folie of film, piepschuim, bidons van motorolie, aluminiumfolie, verpakkingen die giftige of bijtende stoffen hebben bevat, oplosmiddelen, verven, zuren, pesticiden, … en verpakkingen waarin deze producten hebben gezeten.
 • Gevaarlijk afval
 • Batterijen, oude geneesmiddelen, oliën, vetten, verven, andere gevaarlijke producten en hun verpakking kunnen gratis op het containerpark afgegeven worden.
 • Restafval-container
 • alles wat niet in de andere containers hoort

NIET

WEL

NIET