PROF. DR. TANER ŞENGÖR - PowerPoint PPT Presentation

britanni-kinney
prof dr taner eng r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROF. DR. TANER ŞENGÖR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROF. DR. TANER ŞENGÖR

play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
PROF. DR. TANER ŞENGÖR
234 Views
Download Presentation

PROF. DR. TANER ŞENGÖR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROF. DR. TANER ŞENGÖR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYLIĞI SUNUMU (version 1.02) http://www.yildiz.edu.tr/~sengor 13 Haziran 2012 DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 2. Kişisel Bilgiler ADI SOYADI : Taner ŞENGÖR AdayOlduğuÜniversite: YıldızTeknikÜniversitesi BulunduğuÜniversite: YıldızTeknikÜniversitesi Fakülte:Elektrik-Elektronik Bölüm: ElektronikveHaberleşme Mühendisliği AnabilimDalı : ElektromagnetikAlanlarve MikrodalgaTekniği BilimDalı : ElektromagnetikAlanlarve MikrodalgaTekniği Sosyal Vasfı : 2 kız evlat babası İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 3. Kısa Özgeçmiş: • Taner Sengör; lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 1979, 1981 ve 1983 yıllarında almıştır. 1979-1985 yılları aralığında aynı üniversitenin Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü’nde (yeni adıyla Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda) eğitim ve öğretim asistanlığı yapmıştır. • Sırasıyla, 1985, 1987 ve 1993 yıllarında Yıldız Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. • 2007’den itibaren Elektromagnetik Akademi Fellow Üyesidir. Uluslararası çeşitli bilimsel kuruluşlardan çeşitli ödüller ve destekler almıştır. • Çalıştığı kurumdan görevli olarak, 2000-2001 yılları aralığında Finlandiya’da bulunan Helsinki University of Technology (HUT, Helsinki Teknoloji Üniversitesi)’deki Elektromagnetics Laboratory’de ziyaretçi bilimadamı olarak görev yapmıştır. Italya’nın Trieste kentinde bulunan International Centre for Theoretical Physics’te (ICTP, Uluslararası Teorik Fizik Merkezi) ve A.B.D.’nin Boston kentinde bulunan Massachusetts Institute of Technology’de (MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) sırasıyla 1981 and 1991’de kısa süreli ziyaretlerde bulunmuştur. • Çok sayıda uluslararası bilimsel kuruluşların ve toplulukların üyesidir. • Başlıca bilimsel çalışma alanları fizik ve mühendisliğin kompleks problemlerinin teorik, analitik ve sayısal çözümleri konusundadır. Yakın zamanlardaki araştırma çalışmaları, metamateryaller (doğal olarak mevcut olmayan malzemeler), nanoelektromagnetik, elektromagnetik gizleme ve optik görünmezlik, biyoelektromagnetik ve doğal olayların elektromagnetik eşdeğer modelleri konularında yoğunlaşmıştır. Bunlardan bir tanesi, “Doğadaki doğal olay süreçlerinin elektromagnetik eşdeğerlikli global ve kompleks sistem modelidir (The Electromagnetically Equivalent Global and Complex System Modelling of Natural Processes). 1 • 1991’den itibarençeşitliuluslararasıbilimseltoplantılarındüzenlemekurullarınadavetedilmektedir. Örneğin, 2009’da AvrupaJeolojiBirliği’nin (European Geological Union, EGU) Kongresinedüzenleyiciolarakdavetedilmiştir. Çoksayıdauluslararasıçağrılıyayınıbulunmaktadır. 7 teori, 5 fizikyasası, 1 fizikmodeli, 1 mühendisliksistemi, 1 elektronik component geliştirmiştir. Bunlardanbirtanesi, örneğin, Analitikve Uniform OlmayanOrtamlarınElektromagnetikKuramı’dır. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 4. DEĞERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU GENEL KURULU ÜYELERİ Daha ileriye, yeniye ve iyiye doğru değişimin her zaman için iyi olacağı ve bunun gerekliliğine istinaden halen yapılmış ve yapılabilecek olandan daha da iyisinin yapılmasının olanaklı olduğu yönündeki kanaatlerim nedeniyle aday olmayı kişisel olarak tercih ettim. Bu tercihimin bazı basit birkaç gerekçesi aşağıdakiler gibi sıralanabilir: İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 5. DEĞERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU GENEL KURULU ÜYELERİ • Konu her ne olursa olsun, öncelikle bilimsel açılardan doğru olanın tercih edilmesini öne çıkartmak. Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlilik ve bilimsellikten ödün verilmemesi. • Her profesöre özgün bir ARAŞTIRMA BÜTÇESİ temininin (*), her öğretim elemanına eğitim-öğretimi geliştirme bütçesi temininin yapılandırılması. (*)Örneğin, bir profesör buna layık görülmüyorsa ataması yapılmasaydı. Zira, maliyetini karşılayamıyorsanız, bilimin nimetlerinden nasiplenme arzunuz sadece bir hayal olarak gelişmek yönünde bir devamlılık sergiler. • Her mühendislik fakültesinin ve/veya bölümünün Teknopark çerçevesinde 1 adet ARGEkurumu kurmasının teşviki ile desteklenmesinin sağlanması yönünde çalışmalar. • Çağdaş eğitim-öğretim düzeyini aşabilecek ve fakat firma prototiplerinden ve paket programlardan ziyade ÖZGÜN laboratuvarların oluşturulmasının ve yapılandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalar. • “Kaporta bazlı projelerin” değil “ÇEKİRDEK (motor) proje” kavramının öne çıkartılması ile bir varlık haline gelinir. • Amacınız eğer kurumun öne çıkması ise, Örneğin ODTÜ’yü tercih eden öğrenciyi, ODTÜ yerine YTÜ’yü tercih etmeye özendiremiyorsanız “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ hayal”inizi hayal olmanın ilerisine geçiremezsiniz. • 4 yıl içerisinde bunlar örneğin “dünya üniversitesi olma hayali” başarılabilmiş midir? İkinci bir 4 yıl daha geçirilse başarılmış olunabilecek midir? • O halde neden ikinci bir 4 yılınızı daha sadece bir hayalin umuduna bağlayasınız ki? İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 6. DEĞERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU GENEL KURULU ÜYELERİ Kanaatimce yönetim görevleri için önce uygun kriterler bulunulmalı (tesis edilip yapılandırılmalı) ve bu kriterlere uyanlar arasından dönüşümlü, sıralı, vb olarak doğru bir yöntemle bu görevlerin üstlenileceği makul bir yordam oluşturulmalıdır. 4 yıl oldukça uzun bir süre. 4 yılda tamamlayamamaktan bahisle başlananların bitirilmesi için bir 4 yıl daha istemenin makul bir yaklaşım sayılamayacağı kanaatindeyim. Süre 4 yıl ise insan yapacaklarını 4 yıl için planlamalıdır. İkinci bir 4 yıl kaçınılmaz olarak zorunlu ise süre toptan (başından) 8 yıl olsun bitsin denmiş olması daha makul olurdu. Kendi açımdan bilimsel çalışmalarımın zamanından ikinci bir 4 yılımı daha yönetime hibe etmek hiç de arzu etmeyeceğim bir durumdur. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 7. Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Başlıca Sorunları: • Uluslararası ve EVRENSEL NİTELİKTEKİve özgün bilimsel araştırma ve geliştirmenin, öncelikli olarak benimsenmemiş olması ve buna paralel olarak da, birinci planda tutulmaması. • Eğitim- öğretim ağırlıklı bir yüksek öğretim kurumu olduğu vurgulanmakla birlikte eğitim-öğretim politikasının “kolay ders geçme odaklı” olarak yapılandırılması nedeniyle mühendislik performansı vermek yerine teknisyenlik formasyonunun kazandırılmasının yeterli görülmesi. • Öğretim üyesi ofislerinin hem iç mimari yönünden hem de bir araştırma ofisinde bulunması gereken makul alt yapı yönünden, hala daha, yetersiz olması. • Öğretim üyelerinin araştırma maliyetlerinin karşılanması yönünden taşıdığı eksiklikler. • Kampüs yapısının elverişsizliği (yeterince büyük sayılabilecek bir yerleşkeye taşınılmış olunulmakla ve yer bulunmakla birlikte, sıkışık ve yetersiz düzende bir yapılanma). • (Ek ders ücreti kazanımı isteklerinden kaynaklanmakla birlikte) Öğretim üyesi başına ders yükünün aşırılığı. • Öğretim üyesi başına düşen eğitim-öğretimde yardımcı eleman (araştırma görevlisi) sayısının yetersizliği ve düzensiz (adaletsiz) dağılımı. • Yardımcı doçent kadrolarının doçentliğe yükselememe nedeniyle ortaya çıkan sayıca fazlalığı ve diğer kadrolarla orantısız sayısı. Bu durumdan kaynaklanan verimsizlik. • Akademik kurulların doğru işletilmemesi. • Kurul kararlarında bilimselliğin (bilimin yöntemlerinin) esas alınmasında özen gösterilmemesi. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 8. Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Bazı Sorunları İçin Öngördüğüm Çözüm Önerilerimden Bazıları: • Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlilik ve bilimsellikten ödün verilmemelidir. Konu her ne olursa olsun önce (sonra) DOĞRU OLA(bile)N tercih edilmelidir. • Her öğretim üyesine kadro ünvanıyla orantılı sayıda araştırma görevlisi tahsis edilmelidir. • Öğretim üyesi odaları iç mimari yönlerinden ve bilimcinin ofis ortamı İHTİYAÇLARI açısından yeterli hale getirilmelidir. • Akademik Kurullara ve Genel Kurullara GERÇEK ve DOĞRU işlerlik kazandırılmalıdır. • “Kaporta bazlı projelerin” değil “ÇEKİRDEK (motor) proje” kavramının öne çıkartılması ile bir varlık haline gelinir. • Örneğin ODTÜ’yü tercih eden öğrenciyi, ODTÜ yerine YTÜ’yü tercih etmeye özendiremiyorsanız “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ hayal”inizi hayal olmanın ilerisine geçiremezsiniz. • Asfalta, yola, binaya, vb verilen önem ve yatırımın fazlası doğru bilim ve teknoloji AR-GE’sine de yapılmalıdır. • Üniversitede öğretim üyelerinin, isteğe bağlı olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat AKADEMİK ÇALIŞMALARINI YAPABİLMELERİ OLANAKLI HALE GETİRİLMELİdir. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 9. Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Çağı Yakalayabilmesi İçin Yapılması Gerekenlerden Bazıları: • Her profesöre özgün birARAŞTIRMA BÜTÇESİtemininin (Örnek: Yılda profesör başına en az 100,000 TL.)(*), her öğretim elemanına eğitim-öğretimi geliştirme bütçesi temininin (Örnek: Her yarıyılda öğretim elemanı başına en az 1,000 TL) sağlanmasının yapılandırılması yönünde çalışmalar. • Her öğretim üyesinin yılda en az bir uluslararası bilimsel toplantıya bildirisiyle katılımına ilgili yasanın hak tanıdığı(**)TÜMyolluğu almasının ve zorunlu masrafların tamamının karşılanmasının sağlanması yönünde çalışmalar. • Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının maaş, ücret ve ödemelerinin ULUSLARARASI STANDARTLARA YÜKSELTİLMEsi (***) yönünde çalışmalar. • Çağdaş eğitim-öğretim düzeyini aşabilecek ve fakat firma prototiplerinden ve paket programlardan ziyade ÖZGÜNlaboratuvarların oluşturulmasının ve yapılandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalar. • Birimlerarası İŞBİRLİĞİni ve mevcut olanakların PAYLAŞIMını sağlayan ve işlerliği bulunan protokollerin geliştirilmesi. • Dersliklerin ÇAĞDAŞ OLANAKlarla donatılması. • Akademik yükselmelerde değer taşıyacak özgün bir ulusal akademik yayın kavramını yapılandırarak, yükseltilme ve atanmalarda %50 (60) ULUSLARARASI, %50 (40) ulusal katkı prensibinin yerleştirilmesi. İÇERİĞİN ÖNE ÇIKARILMASInı sağlamak yönünde çalışmalar. • Her mühendislik fakültesinin ve/veya bölümünün Teknopark çerçevesinde 1 adetARGEşirketikurumu kurmasının teşviki ile desteklenmesinin sağlanması yönünde çalışmalar. • Üniversitenin, kendisiyle barışık bir sosyal ve bilimsel alt yapıya(****) kavuşturulması. (*)Buna layık görmüyorsanız atamayı yapmasaydınız. Maliyetini karşılayamıyorsanız, bilimin nimetlerinden nasiplenme arzunuz sadece bir hayal olarak gelişmek yönünde bir devamlılık sergiler. (**)Yasanın hak olarak verdiği, “bütçe imkanları” ibaresi ile törpüleniyor ise bu, bütçenin doğru yapılamadığı ve/veya da dürüst kullanıl(a)madığı anlamını taşır. (***)Kanaatim ülkemizin bunu sağlamak yönünde yeterince zenginliğe sahip bulunduğu olgusunu taşımaktadır (bir savaş süreci ile yokedilmedikçe). (****)Kantinlerde, yemekhanelerde hijyen sorunu mevcuttur. Ofislere kantinden yiyecek, içecek siparişi olanaklı değildir. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 10. Akademik Çalışmaları ve Tarihleri • Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, 1979. • Araş. Gör. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, 1979-1985. • Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, 1981. • Asistan : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, 1981-1983 (Asistan Dr., 1983). • Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı, 1983. (İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Teorik Fizik Kürsüsü, Genel Rölativite ve Kozmoloji Lisans Üstü dersleri öğrenciliği, 1981-1982). • Doç. : Üniversitelerarası Kurul, Telekomünikasyon Anabilim Dalı, Elektromagnetik Alanlar Bilim Dalı, Kasım 1987. • Prof. : Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı, Temmuz 1993. • Yurtdışı Tecrübeleri : • Uzun Süreli: Helsinki Teknoloji Üniversitesi, Elektromagnetik Laboratuarı Ziyaretçi Bilimadamı, Mayıs 2000- Mayıs 2001 (Finlandiya). • Kısa Süreli: 1) M.I.T.'de 1991’de 1,5 aylıkziyaret (Boston, Massachusetts, A.B.D.). 2) UluslararasıTeorikFizikMerkezi (International Center for Theoretical Physics)’de 1981’de 21 günlükziyaret (Trieste, İtalya). İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 11. YÖNETİM GÖREVLERİ • 1991 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) • 1992 : Y. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KAYNAK BULMA KOMİSYONU ÜYELİĞİ. • 1994 - : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN DÜZENLENMEKTE OLAN DOÇENTLİK SINAVLARINDA JÜRİ ÜYELİKLERİ. • 1995 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, SEATTLE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE UNIVERSITY OF WASHINGTON, SEATTLE, WASHINGTON, USA) • 1997-2000 : Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI’NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. • 1998- 2005 : Y. T. Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ YAYIN KOMİSYONU ÜYELİĞİ. • 2000 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) • 2000 : MILLENNIUM CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION AP2000'DE OTURUM YÖNETİCİLİĞİ (BIO-ELEKTROMAGNETIK ETKILER OTURUMUNDA ÇAĞRILI EŞ-YÖNETİCİ), 9-14 APRIL 2000, DAVOS, SWITZERLAND, 2000. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞ: ESA. • 2001 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, OSAKA, JAPONYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY) • 2002 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) • 2003 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, HONOLULU, HAWAİİ, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF HAWAII VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) • 2004 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, PISA, İTALYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF PISA VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) • 2004- 2007: Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI’NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. • 2006 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, JAPONYA) • 2006: FACE’DE ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ. (FRONTIERS IN APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS, VICTORIA, KANADA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: UNIVERSITY OF VICTORIA, IEEE AP AND MTT SOCIETIES) • 2009: EGU (EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY)’DA ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİSİ VE OTURUM YÖNETİCİSİ (THE ELECTROMAGNETICALLY EQUIVALENT SYSTEM MODELING OF SEISMIC PROCESSES,VIENNA, AUSTRIA). • 2012: PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA). • 2012: PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA). İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 12. PROF. DR. TANER ŞENGÖR’ün bazı ödül, teşvik, vb. lerinden bir kısmı • ULUSLARARASI (YURT DIŞI): • SEÇICI KURUL ÖDÜLÜ: KUANTUM ELEKTRONİĞİ ULUSLARARASI OKULU’NUN TÜMLEŞTİRİLMİŞ OPTİK FİZİĞİ VE UYGULAMALARI KONULU YAZ OKULUNA KATILIM İÇİN. YILI: 1981. YERI: ERİCE, İTALYA. • URSI GENÇ BİLİMCİ DESTEĞİ: ELEKTROMAGNETİK UYUMLULUK SEMPOZYUMUNA KATILIM İÇİN. YILI: 1988. YERİ: ZÜRİH, İSVİÇRE. • KRTA ÖDÜLÜ: EGU GENEL KURULUNA KATILIM DESTEĞİ. YILI: 2009. YERİ: VİYANA, AVUSTURYA. • ULUSAL (YURT İÇİ): • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “TOPOLOGICAL İNVERSION” ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1995. • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “THE MECHANISM OF INTERACTIONS OF IRREGULARLY OSCILLATING BODIES BY ELECTROMAGNETIC WAVES” ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1995. • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “THE SURFACE MAGNETIC CHARGE INDUCED BY A HIGH-FREQUENCY WGW ON A SPHERICAL CAP WITH NONVANISHING FACE IMPEDANCES” ADLI A TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1993. • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS OF EXACT TARGET SENSING“ ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1994. • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİĞİ: “CONTRIBUTION OF INFLECTION POINTS TO FIELD” ADLI A1 TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1998. • TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİĞİ: “CONTRIBUTION OF INFLECTION POINTS TO WAVES” ADLI A1 TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 2000. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ. YILI: 1993. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1999. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1998. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1997. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TEŞVİĞİ. YILI: 1996. • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TEŞVİĞİ. YILI: 1994. • TMMOB, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, İSTANBUL ŞUBESİ ŞÜKRAN PLAKETİ. “THE MECHANISM OF INTERACTIONS OF IRREGULARLY OSCILLATING BODIES BY ELECTROMAGNETIC WAVES” ADLI ESERİ NEDENİYLE. YILI: 1994. • İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz,yayımlanamaz.

 13. AKADEMİK DENEYİMLERİ • Mayıs 2001- : YıldızTeknikÜniversitesi, Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektronikveHaberleşmeMühendisliğiBölümü, Elektromagnetik AlanlarveMikrodalgaTekniği Ana BilimDalı, Profesör Dr. • Mayıs 2000-Mayıs 2001 : Helsinki University of Technology, Electromagnetics Laboratory ( Finlandiya) ZiyaretçiBilimAdamı • Temmuz 1993- : YıldızTeknikÜniversitesi, Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektronikveHaberleşmeMühendisliğiBölümü, Elektromagnetik AlanlarveMikrodalgaTekniği Ana BilimDalı, Profesör Dr. • Şubat 1988-Temmuz 1993 : YıldızÜniversitesi, MühendislikFakültesi, Elektrik MühendisliğiBölümü, Doçent Dr. • Haziran 1985-Şubat 1988 : YıldızÜniversitesi, MühendislikFakültesi, Elektrik MühendisliğiBölümü, YardımcıDoçent Dr. • Nisan 1985-Haziran 1985 : İ.T.Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektromagnetikAlanlar KürsüsündeDoktorAraştırmaGörevlisi. • Aralık 1983-Nisan 1985 : DenizKuvvetleriKomutanlığı, (Nisan 1984-Nisan 1985: Deniz Harp okulu). • Eylül 1981-Aralık 1983 : İ.T.Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektromagnetikAlanlar KürsüsündeAsistanYüksekMühendis.  • Kasım 1979-Eylül 1981 : İ.T.Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektromagnetikAlanlar Kürsüsündeöğretimyardımcılığı (araştırmagörevlisi). İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 14. YÖNETİM DENEYİMLERİ • 2012 : PIERS’deözel oturum düzenleyiciliği . (Progress in ElectromagneticsResearch Symposium, Moscow, RUSYA. Organizasyonuyapankuruluşlar: TheElectromagnetics Academy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA) • 2011 : URSI GASS (Assembly)Organized a short course onThe Theory and Application of Nano Plasmas: virtual optical applications with simulation tools.Organized by T. Şengör, Lecturer: T. Şengör, URSI, Istanbul, TURKEY (accepted) • 2010: Member of the United Nations Working Group on the Satellite Development. • 2010: Member of the United Nations Working Group on the Disaster Management.. • 2010: Chairman of the United Nations Working Group on the Uncertainity and Risk Assessment. • 2009 : EGU (European Geosciences Union General Assembly)’daözeloturumdüzenleyicisiveoturum yöneticisi, (The Electromagnetically Equivalent System Modeling of Seismic Processes, Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör)Vienna, Austria. • 2006 : FACE (Frontiers in Applied Computational Electromagnetics)’de uluslararasıdanışmakuruluüyeliği, UV, Victoria, BC, Kanada. • 2006 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da teknikkurulüyeliği, • Mart 2004- Mart 2007 : Y. T. Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektronikveHaberleşme MühendisliğiBölümü, ElektromagnetikAlanlarveMikrodalgaTekniğiAna BilimDalı BAŞKANI. • 2003 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’dateknikkurulüyeliği, özeloturum düzenleyicisiveoturumyöneticisi, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. • 2001 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’daözeloturumdüzenleyicisiveoturum yöneticisi(Direct and Inverse Problems Including Chiral Materials, Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör and A. Viitanen) Osaka, JAPAN • 2000 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’daözeloturumdüzenleyicisiveoturum yöneticisi, (Direct and Inverse Methods for Scattering and Propagation from Special Structures in Complex Media,Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör and L. B. Felsen • Part I: Direct Problems, Part II: Inverse Problems)M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 15. YÖNETİM DENEYİMLERİ • 2000 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özeloturumdüzenleyicisiveoturumyöneticisi, (Electromagnetic Observations before Upcoming Earthquakes and Disasters Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör, N. Blaunstein and K. Hattori Part I: Observational Facts Part II: Analytical Models for Fact Extraction)M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD • 2000 : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas and Propagation)’dakısakursdüzenleyicisi. (Waves in Frequency Dependent Media Organized by T. Şengör Lecturer: T. Şengör ESA, Davos, SWITZERLAND • 2000 : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas andPropagation)’daoturum eşbaşkanı. (Bio-electromagnetic effects Chairperson: H. Reader, invited by Y. Rahmat Samii ESA, Davos, SWITZERLAND) • Şubat 1997-Mayıs 2000 : Y. T. Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, ElektronikveHaberleşme MühendisliğiBölümü, ElektromagnetikAlanlarveMikrodalgaTekniği Ana BilimDalı BAŞKANI. • Haziran 1998 : Y. T. Ü., Fen BilimleriEnstitüsü, ElektronikveHaberleşmeMühendisliği Ana Bilim Dalı, HaberleşmeProgramı, YüksekLisansve DoktoraGirişBilimSınavlarıYürütücüsü. • Şubat 1998- Kasım 2005 : Y. T. Ü., Elektrik-ElektronikFakültesi, YayınKuruluÜyesi. • Ocak 1998 : Y. T. Ü., Fen BilimleriEnstitüsü, ElektronikveHaberleşmeMühendisliği Ana Bilim Dalı, YüksekLisansveDoktoraGirişYabancıDil (İNGİLİZCE) SınavıYürütücüsü. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 16. YÖNETİM DENEYİMLERİ • 1995 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özeloturumdüzenleyicisiveoturumyöneticisi, (Direct and Inverse Problems) University of Washington, Seattle, Washington, ABD. • Haziran 1994- : Y. T. Ü., Fen BilimleriEnstitüsü, ElektronikveHaberleşmeMühendisliği Ana Bilim Dalı, HaberleşmeProgramı, YüksekLisansveDoktoraGirişYabancıDilveBilim SınavlarıJüriÜyesi. • Haziran 1994- : Doçentlikbilimsınavlarıjüriüyeliği, Danıştaybilirkişiliği. • 1992 : Y. T. Ü. Rektörlüğü, BilimselAraştırmayaDestekBulmaKomisyonuÜyesi • 1991 : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’daözeloturum düzenleyicisiveoturumyöneticisi, (Physical and Surface Theory of Diffraction M.I.T., Cambridge, Massachusetts, USA) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 17. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÜYELİKLERİnden bazıları • The Electromagnetics Academy (USA) : FELLOW Üye, 2008- • The Electromagnetics Academy (USA) : Çağrılı Üye, 1996- • URSI : Raportör (Correspondent), 1994- 1996, Radyobilimci (Radioscientist) 1999- • IEEE : Üye, 1987-2001, 2006 • AAAS : Üye, 1993-1994 • ACES : Çağrılı Üye. • British Society for the Phylosophy of Science : Üye, 1983 • EGU : Üye, 2006- İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz,, yayımlanamaz.

 18. ÖDÜLLERİ • Şükran Plaketi : TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, 1994 • Seçici Komite Ödülü (AWARD) : International School of Quantum Electronics, Erice, Italy, 1991 • Genç Bilimci Desteği (GRANT) : URSI, 1989, İsviçre • Ödül (GRANT) : IAGA, 2005, Fransa • Ödül (AWARD) : EGU-KRTA, 2009, Avusturya İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 19. ESERLERİNİN NİCELİĞİ • 47siÇAĞRILIolmaküzereTOPLAM137 ULUSLARARASIyayın: • 4 A grubuuluslararasımakale, • 1’içağrılıolmaküzere3kitapbölümü, • 46‘sIçağrılıolmaküzere110 uluslararasıbildiri, • 20 uluslararasıteknikrapor, • 7 ulusalbildiri, • 1 ulusalkitap (doktoratezi) • Çoksayıdaindekslerdeyer almasayısı • (2008 yılı itibariyle Kaynakgösterilme sayısı: 15. SCI: 19, Physics Abstracts: 1, Diğer: 76, IEEE Xplore: 9, Toplam: 126üzeri). • 7 TEORİ,5 fizikYASAsı,1 fizikmodeli,1 sistem,1 elektronikkomponent, 1 KOORDİNAT SİSTEMİ, 1 MATEMATİK SERİSİ, 1 ANALİTİK ÇÖZÜMMETODU • Onbir yükseklisansteziyaptırmıştır.Biryükseklisansöğrencisinedanışmanlıkyapmaktadır. • Birdoktorateziyürütmektedir. • İkidoktorateziyaptırmıştır. • Popüler bilime katkı sağlayan yazıları: 2. • Toplumsal konularda gazete köşe yazıları, TV programı, yerli –yabancı röportajlar: 9(+1). • Felsefe, sosyal bilim, edebiyat alanlarındaki eserleri: 6. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 20. ESERLERİNİN NİTELİĞİ • ÖZGÜN KURAMSAL ÇALIŞMALAR • YENİ TEORİ KURMA ve ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRME • YENİ NİTEL (analitik) KURAMLAR • YENİ NİCEL (SAYISAL) KURAMLAR • FİZİK YASASI OLUŞTURMA • FİZİKSEL MODEL OLUŞTURMA • YENİ MATEMATİKSEL ARAÇLAR OLUŞTURMA • İLERİ TEKNOLOJİK (HighTECH) UYGULAMA ÇALIŞMALARI • Sosyal Yapıların Matematik Modellenmesi İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 21. GELİŞTİRMİŞ olduğuyaklaşımlardanbazıları • KırınımınFizikselveYüzeyKuramı (PASTD) • SaçılmaveTersSaçılmadaKüreselYaklaşımKuramları (SATD, ESATD, SATIS, ESATIS, ve PASTIS) • AnalitikveÜniformOlmayanOrtamlarınElektromagnetikKuramı • Etkindepremuyarımınınesasları • TopolojiksaçılmaYasası (LTD) • TopolojikTersSaçılmaYasası (LTI) • GenişletilmisİndüksiyonYasaları (LEI ve EAL) • Düzensizhareketliyüzeylerüzerindekielektromagnetiksınırkoşulları (VBC) • DepreminDüzensizHareketModeli • Etkin depremöngörümündeetkinuyarısistemininkuramsalesasları (EWASFE-EQP) • İntegralGösterilimlerYoluylaKesinYaklaşımTeknikleri • BükümlüKoordinatSistemleri • GenişletilmişSeparasyonMetodu • BükümlüSeriler • GüneşEnerjisininTekBirOrganikYariiletkenYapısıİçindeElektrikEnerjisineDönüştürülerekAynıAndaElektrikEnerjisiOlarakDepolanması • Topolojik Toplum Kuramı • ......... İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 22. DERSLERİ • Yurt İçi • Y. T. Ü., Fen BilimleriEnstitüsü, ElektronikveHaberleşmeMühendisliği Ana BilimDalı, • HaberleşmeProgramında: • EHM 6203 ŞeritveMikroşeritSistemlerinAnalizYöntemleri, • EHM 6204 MikroşeritAntenlerinAnalizi, • EHM 6205 KırınımınGeometrikTeorisineİlişkinBirinciMertebedenKanonikProblemler • EHM 6211 GüneşEnerjisiTeknolojileri, • EHM 6208 KırınımınFizikveYüzeyKuramı, • EHM 6212 MühendislikveFizikProblemlerininÇözümündeKompleksFonksiyonlarTeorisi • EHM 6206 ElektromagnetikTeorideKarışıkSınırDeğerProblemleri • EHM 6209 ElektronikDüzenlerinveSistemlerinTasarımındaKuantumElektroniği • EHM 6207 ElektromagnetikTeorideSayısalYöntemler • EHM 6210 GenelRölativite • EHM 6213 TersSaçılma • EHM 6235 UzaktanAlgılamadaGörüntüTanımaveBilgisayarlıGrafikYöntemleri • Yurt Dışı • Helsinki University of Technology, Electromagnetics Laboratory, Faculty of Engineering • Espoo, Finland (Mayıs 2000-Mayıs 2001) • Lecture: Waves in Dispersive Media (Eylül 2000-Ocak 2001) • LİSANS DERSLERİ • Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde: • Elektromagnetik Alan Teorisi, Electromagnetic Field Theory, • ElektromagnetikDalgaTeorisi, Electromagnetic Wave Theory, • SayısalElektromagnetik (Seçmeli) • Kuantik Alan Teorisi (Seçmeli) • Designing Microwave Circuits by Exact Synthesis (Seçmeli) • Computer-Aided Analysis, Modeling, and Design of Microwave Networks by the Wave Approach (Seçmeli) • AntenveMikrodalgaLaboratuarı (Seçmeli) İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 23. VİZYON ve MİSYON üzerine • ÖĞRENCİ İNSANDAN OKUMASI İSTENEN GERÇEKTE DOĞAYI DOĞRU OKUMASIDIR. • BİR İNSANIN DOĞADAN NEYİ ANLAYABİLDİĞİ ANCAK VE ANCAK KENDİ BİREYSEL OKUYUŞ KAPASİTESİNİN ELVERDİĞİ KADARIYLADIR. • YETERSİZ VE ELVERİŞSİZ BAKIŞ AÇILARI İLE YAPILAN BİR OKUMA İSE DOĞANIN OKUNANDAN ALAKASIZ BİÇİMLERDE YORUMLANMASINA NEDEN OLUR. • BUNUN SONUCU DA DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞANABİLİRLİK TOPOLOJİSİNİN DIŞINA ÖTELENMİŞ OLMASIDIR (STATİK OLMAYAN BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENERJİNİN HARCANIPTÜKETİLMESİ İLE OLANAKLIDIR). • UÇABİLEN BİR KUŞU HİÇ GÖRMEMİŞ BİR İNSANA UÇAN BİR KUŞU NASIL ANLATABİLİRSİNİZ? O ANLATTIĞINIZDAN NE ANLAR? UÇAN BİR KUŞ GÖSTERSENİZ ONU NE SANIR? ELİNE VERSENİZ ONUNLA NE YAPABİLİR? • ANLATMASINI İSTERSENİZ, ANLATABİLECEĞİ ŞEY ANLADIĞINI ZANNEDEREK KAVRAYIŞININ (MUHAYYİLESİNİN) GELİŞTİRECEĞİ BENZETİMİDİR (UYDURACAĞIDIR). İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 24. ADAYLIK GEREKÇESİ • Öyle ulvi emellerden bahsedeceğimi sanmayınız lütfen. Oldukça “primitive” gerekçelerim var oysa sizlere sunmak için. • (KENDİLİĞİNDEN) ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYİ YTÜ’ne YÖNLENDİRMENİN ONA UYGULANABİLECEK BİR KÖTÜLÜK OLACAĞINI SÖYLEMEK ZORUNLULUĞUNU HİSSETTİĞİM OLMUŞTUR MAALESEF. • ÖRNEĞİN ODTÜ’ni TERCİH EDEN NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİN ODTÜ YERİNE YTÜ’ne GELMEYİ TERCİH ETMELERİNİ SAĞLAYABİLİYOR MUSUNUZ? GERİSİNİN BİR ANLAM İFADE ETMEKTEN UZAK OLDUĞU KANAATİNDEYİM. • “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK” ÖZLEMİ BUNU ARZULAMIŞ OLMAKLA BAŞARILAMAZ Kİ! • YÜ’ne BİR ANLAMDA BELKİ DE 2547’nin 1984’lerdeki VECİBELERİNE İSTİNADEN ADIM ATMIŞ BULUNDUM. • DOĞRUSUNU İSTERSENİZ İTÜ’ye gelen öğrencinin içinde zaten siz istemeseniz de çalışıp öğrenen bir çoğunluk var. Buradaki öğrenciyi yetiştirmiş olmak topluma belki de daha fazlasını katmış olabilir • Bir süre öğrencilerimi, belli bir sınavı başararak ve toplumun %’lik bir üst kısmının içinde olduklarından bahisle en iyiyi başaramamaları için bir neden bulunmayabileceği söylemleriyle cesaretlendirmeyi denedim. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 25. ADAYLIK GEREKÇESİ • 4 yıl oldukça uzun bir süre. 4 yılda tamamlayamamaktan yakınılarak başlananların bitirilmesi için bir 4 yıl daha istemenin makul bir yaklaşım olamayacağı kanaatindeyim. • Süre 4 yıl ise insan yapacaklarını 4 yıl için planlamalıdır. İkinci bir 4 yıl istenecek ise süre toptan (başından) 8 yıl olsun bitsin denmiş olması daha makul olurdu. • Kanaatimce yönetim görevleri için önce uygun kriterler bulunulmalı (tesis edilip yapılandırılmalı) ve bu kriterlere uyanlar arasından dönüşümlü, sıralı, vb olarak doğru bir yöntemle bu görevlerin üstlenileceği makul bir yordam oluşturulmalıdır! • İkinci bir 4 yıla maruz kalmak istemem. Çünkü yöneticilik yapılan süre kişinin kendi bilimsel çalışma süresinden hibe edilmiş bir süreden ibarettir. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 26. ADAYLIK GEREKÇESİ • BELKİ DE Kİ SANIRIM ŞÖYLE: • insanlar alacakları oyların anlamı olmadığı düşünceleri nedeniyle aday olmaya yanaşmıyorlardır. Yani hür hissetmiyor olmaları için kendilerini pek çok neden yok değil ki! • Hür OLUNABİLİNECEKSE EĞER, bunun için MEVCUTİHTİMALi İYİ kullanmaya değmez mi sizce? İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 27. BAZI MİNÖR ELEŞTİRİLER • bakıyorsunuz, bir konuda bir kurul bir karar almış • konu nitelikli ama hemencecik bir yığın şeyler isteniyor ya da ister(se) (misi)niz ifadesini ileten bir email çıkıveriyor karşınıza ... • oysa kanaatim, kendisi bilim-teknoloji olduğuna göre, bilim-teknoloji’yi yönetmek bilim-teknoloji gerektirir üslubundan türemektedir • bilim –teknoloji’yi uygulamamaksızın bilim-teknoloji gemisi nasıl yüzdürülebilir? ... • .... • x ülkesinin z kurumundan satın alınan s gibi birşeyleri y ülkesinde konuçlandırıp z kurumunun öngördüğü (size söylediği, empoze ettiği) şeyleri s ile yapmak nitelikli bir ar-ge yapmak vasfını taşır mı? • .... • YTÜ, ANAYASA KOMİSYONUNA GÖRÜŞ BİLDİRMİŞ. İÇERİĞİNDEN SİZ SAYGIDEĞER ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİSYENLERİN HABERİ/BİLGİSİ VAR MI? • Benimhiçyok, HİÇ OLMADI. • .... • Sessizsedasızdekanatamaları, “GÖTÜRÜLMEK İSTENDİĞİNİZ SAKLI BİR YER VAR”MIŞ İZLENİMİNİ DOĞURUYOR bana göre. • 3 BÖLÜM İÇİN TASARLANAN BİR HACIM İÇERİSİNE, KAMPÜS ALANI İÇERİSİNDE YETERİNCE YER MEVCUTKEN 4 BÖLÜMÜ SIĞDIRMAK BENCE MAKUL DEĞİL. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 28. BAŞARI ÖLÇÜTÜ NEW HORIZONS to The STATE-of-the-ART of The REALITY İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 29. EKİP PLANI • Bu “OYUN”un SAHNESİ”nde de gene HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEK KİŞİLİK BİR ORDUDAN İBARET OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM ANCAK. • AMA DESTEĞİNİ HEM DE TAM DONANIMLI OLARAK ESİRGEMEYEBİLECEK OLAN SİZLERİN BENİ EKİPSİZ BIRAKAMAYACAĞINI VARSAYIYORUM. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 30. görev ve yetkinin kullanılmasında gözetilmesi gereken evren bilimsel esasların topolojik yapısı üzerine sözel uyarlamalar • Görevin kim ve/veya ne tarafından alındığı • Görevin yerel konumlaması • Görevin kim, kimler ve/veya ne, neler üzerinde tanımlandığı • Görevin muhatabı ve/veya muhatapları • Kontrol, Kumanda ve Hizmet Üçlemi İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 31. görev ve yetkinin kullanılmasında gözetilmesi gereken evren bilimsel esaslar • DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR. • BİR GÖREVLE İLİŞKİLİ HAREKET MEKANİZMASI , KURUM ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE DE BİLİM VE TEKNOLOJİnin HEM BİLİME HEM TOPLUMA VE HEM DE DÜNYAYA KAZANDIRILMASI İLE ALAKALIDIR. DOLAYISIYLA, BİLİMADAMI OLMAKSIZIN ÜNİVERSİTENİN HİÇBİR İŞLEVİ OLAMAYACAĞI AÇIKTIR. • DOLAYISIYLA BİR ÜNİVERSİTENİN YÖNETİMİNDE ÖNCE BİLİMİN VE SONRA DA O ÜNİVERSİTEDEKİ BİLİMADAMLARININ SÖYLEMLERİ ÖNE ÇIKMALIDIR VE ÇIKARTILMALIDIR. • BİLGİ, HİÇBİRŞEYE TUTSAK OLMAMAYI GEREKTİRİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE BİLİME NE KADAR VAKIF İSEK ANCAK VE ANCAK O ÖLÇÜ VE ORANDA ÖZGÜR OLABİLİRİZ. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 32. SONUÇLAR DEĞERLİ YTÜ MENSUBU ARKADAŞLARIM, • Size hiçbir şey vaat etmiyorum. • Akademik yapılanmada sizi yöne(l)tmem yönünde tercih kullanırsanız • “kimse” desteğimi sizden almış olacağım. • Beklentim arzu ettiğim bir bilimci ekibini ve alt yapısını oluşturabilme şansıdır. SİZE BİRŞEYLER İÇİN OLAĞANIN DIŞINDA BİR BEKLENTİ AKIŞINA KAPILMANIZI DA SÖYLEMİYORUM DOĞRU OLAN GERÇEKLERİN BİR KISMINI İFADE ETMEKTEN ÖRÜLÜ BİR BÜTÜNÜ ANLATMAYA VE ANLAŞILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTAN İBARET YAPTIĞIM • DEĞERLİ BÜTÜN ADAY ve KATILIMCILARA ve YTÜ’ne (üstün) BAŞARI DİLEKLERİMLE SAĞLICAKLA KALINIZ TANER ŞENGÖR Sıkılmadıysanız lütfen devamını da izleyiniz İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 33. GERÇEKLEŞİR Mİ? BİLEMEM, ama ... İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 34. Bir GERÇEği belki bin, belki milyon, belki milyarlarca kişi arar, ... arar, arar... Ancak onu kavramak şansını genellikle bir kişi yakalar. Bazı durumlarda DA öyle olur ki DİĞERLERİNİN onun kavradığını idrak etmeleri ve/veya ÇARESİZ benimsemeleri 100’lerce yıl sürer, Sürer, sürer,... Sürer. o ANLATMIŞ olsa BİLE... Örnek : j. c. maxwell, electromagnetic theory ... Aksine Örnek : sir. i. newton, a treatise ... İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 35. bazen de bir şanslı birey vücut bulur, minik bir hamle ile herşeyi toplar (bkz.: alva, albert) • gün gelir bir diğer şanslı büyük büyük hamlelerin ardından sonuca eriştiğini sanır (bkz.: stephan) • aslında herşeyi Tycho Brahe[1]’ya borçludurlar ama tycho’yu bilen pek de yoktur. _______ [1] ............................, 1972. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 36. highTech’in sözünün geçtiği yerde leonardo ustayı anmadan geçmek pek de münasip duramayacak gibi İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 37. b ....... i. Ketin 1948’de bir keşfeylemiş,........... kıymeti ise taa ...... 1988’de .........bulunabilmiş ancak ama onuN KIYMETİNİ bulan da BİR ingilizmiş zaten İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 38. DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR. • BİLGİ, HİÇBİRŞEYE TUTSAK OLMAMAYI GEREKTİRİR. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 39. Eğer, benimle ilgili en ufak bir olumsuzluk işitecek olursanız dahi herhangi bir tarzda ve zamanda biliniz ki o ve ileten mutlaka asılsızdır... İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 40. Kısa Özgeçmiş • 1957 DOĞUMLU OLAN TANER SENGÖR; LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERECELERİNİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEN SIRASIYLA 1979, 1981 VE 1983 YILLARINDA ALMIŞTIR. 1979-1985 YILLARI ARALIĞINDA AYNI ÜNİVERSİTENİN ELEKTROMAGNETİK ALANLAR KÜRSÜSÜ’NDE (YENİ ADIYLA ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI’NDA) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ASİSTANLIĞI YAPMIŞTIR. SIRASIYLA, 1985, 1987 VE 1993 YILLARINDA YILDIZ ÜNİVERSİTESİ’NDE YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR OLARAK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR. HALEN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİDİR. 2007’DEN İTİBAREN ELEKTROMAGNETİK AKADEMİ FELLOW ÜYESİDİR. ULUSLARARASI ÇEŞİTLİ BİLİMSEL KURULUŞLARDAN ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VE DESTEKLER ALMIŞTIR. ÇALIŞTIĞI KURUMDAN GÖREVLİ OLARAK, 2000-2001 YILLARI ARALIĞINDA FİNLANDİYA’DA BULUNAN HELSİNKİ UNİVERSİTY OF TECHNOLOGY (HUT, HELSİNKİ TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ)’DEKİ ELEKTROMAGNETİCS LABORATORY’DE ZİYARETÇİ BİLİMADAMI OLARAK GÖREV YAPMIŞTIR. ITALYA’NIN TRİESTE KENTİNDE BULUNAN INTERNATİONAL CENTRE FOR THEORETİCAL PHYSİCS’TE (ICTP, ULUSLARARASI TEORİK FİZİK MERKEZİ) VE A.B.D.’NİN BOSTON KENTİNDE BULUNAN MASSACHUSETTS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY’DE (MIT, MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ) SIRASIYLA 1981 AND 1991’DE KISA SÜRELİ ZİYARETLERDE BULUNMUŞTUR. ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI BİLİMSEL KURULUŞLARIN VE TOPLULUKLARIN ÜYESİDİR. BAŞLICA BİLİMSEL ÇALIŞMA ALANLARI FİZİK VE MÜHENDİSLİĞİN KOMPLEKS PROBLEMLERİNİN TEORİK, ANALİTİK VE SAYISAL ÇÖZÜMLERİ KONUSUNDADIR. YAKIN ZAMANLARDAKİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI, METAMATERYALLER (DOĞAL OLARAK MEVCUT OLMAYAN MALZEMELER), NANOELEKTROMAGNETİK, ELEKTROMAGNETİK GİZLEME VE OPTİK GÖRÜNMEZLİK, BİYOELEKTROMAGNETİK VE DOĞAL OLAYLARIN ELEKTROMAGNETİK EŞDEĞER MODELLERİ KONULARINDA YOĞUNLAŞMIŞTIR. BUNLARDAN BİR TANESİ, “DOĞADAKİ DOĞAL OLAY SÜREÇLERİNİN ELEKTROMAGNETİK EŞDEĞERLİKLİ GLOBAL VE KOMPLEKS SİSTEM MODELİDİR (THE ELECTROMAGNETICALLY EQUIVALENT GLOBAL AND COMPLEX SYSTEM MODELLING OF NATURAL PROCESSES). 1991’DEN ITIBAREN ÇEŞITLI ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARIN DÜZENLEME KURULLARINA DAVET EDILMEKTEDIR. ÖRNEĞIN, 2009’DA AVRUPA JEOLOJI BIRLIĞI’NIN (EUROPEAN GEOLOGICAL UNION, EGU) KONGRESINE DÜZENLEYICI OLARAK DAVET EDILMIŞTIR. ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI ÇAĞRILI YAYINI BULUNMAKTADIR. 7 TEORI, 5 FIZIK YASASI, 1 FIZIK MODELI, 1 MÜHENDISLIK SISTEMI, 1 ELEKTRONIK COMPONENT GELIŞTIRMIŞTIR. BUNLARDAN BIR TANESI, ÖRNEĞIN, ANALITIK VE UNIFORM OLMAYAN ORTAMLARIN ELEKTROMAGNETIK KURAMI’DIR. İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 41. İLGİLENMEKLE HARCADIĞINIZ ZAMAN İÇİN TEŞEKKÜRLER İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

 42. Değerli REKTÖR adaylarına başarılar dileğiyle • SAYIN YÖK GK ÜYELERİNE saygılarımı sunarım. • SağlıcaklaKalınız, İzinsizkullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.