Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven - PowerPoint PPT Presentation

britain
delprosjekt k5 medvirkning i universell utforming etter plan og bygningsloven n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven
129 Views
Download Presentation

Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delprosjekt K5 Medvirkning iuniversell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013

 2. Deltasenteret • Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet • Hovedmål: Å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre • 10 ansatte • Seksjon i Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • Nettadresse: www.deltanettet.no Foto: Einar M. Aslaksen

 3. Bakgrunn • Føringer i eldrerådsloven og Lov om kommunale råd med rundskriv • Behov for opplæring dokumentert i tidligere undersøkelser. • Ønske om mer fokus på medvirkning i K5 Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene http://uukurs.dibk.no

 4. Hva skal prosjektet levere? • Utarbeide et kursopplegg. • Gjennomføre en pilot i Region vest. • Integrere kursopplegget i innholdet som ligger på nettstedet http://uukurs.dibk.no. • Gi noen prinsipper for hvordan kurs for rådene kan organiseres og tilrettelegges.

 5. Viktige spørsmål • Kan rådene medvirke uten å samarbeide med lokale/regionale myndigheter? • Hva innebærer god medvirkning fra rådene? • Hvordan ivaretar ansvarlige og regionale myndigheter medvirkning? • Hva trenger ansvarlige lokale og regionale myndigheter å bli minnet på?

 6. Medvirkning i uukurs.dibk.no 2-mottakergrupper • Kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne • Politikere og ansatte

 7. Kompetanseprogrammet (uukurs.dibk.no)

 8. Innhold mot ansatte og politikere Modul 1 • Introduksjon til medvirkning Modul 2 • Presisering i lover og rundskriv om hvor og hvordan råd skal medvirke Modul 3 • Medvirkning i planprosesser Modul 6 • Medvirkning i byggeprosesser

 9. Innhold mot rådene Modul 1 • Generelt om rådene • 6 hovedområder • Oppgaver, roller, mandat • Lover og rundskriv • Basiskurs universell utforming • Medvirkning i plan- prosesser • Medvirkning byggeprosesser • Hvordan jobbe strategisk?

 10. Mål med piloten i Bergen • Prøve ut innholdet rettet mot rådene • NB! Få tilbakemelding fra ulike rådsrepresentanter • NB! Evalueringen VIKTIG! • Håp • Nyttig kurs, lettere å medvirke • Skape engasjement og pågangsmot

 11. Program for dagen 11:30 – 12:15: Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner?Anne Berit Kolås, NHF, Sørvest 12:15 – 13:15: Lunsj 13:15 – 13:45: Hva er universell utforming? Kristin Bille, Deltasenteret 13:45 – 14:15: Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming?

 12. 13:45 – 14:15: Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming? Pause 15 min 14:30 - 14:45: Viktige lover og retningslinjer for rådenes arbeid Anders Eriksen, Deltasenteret 14:45 – 15:15: Pause med kaffe/te og noe å bite i 15:15 – 16:45: Hvordan medvirke i ulike planprosesser? Suksesskriterier og fallgruver Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill

 13. Morgendagens program 09:00 - 09:30: Hvorfor er medvirkning viktig for kommunen/fylkeskommunen? Samtale mellom to rådsrepresentanter og én politiker 09:30 -10:30: Hvordan medvirke i ulike bygge- prosesser? Suksesskriterier Jørn Engebretsen, fagleder byggsak, Re kommune 10:30 - 11:00. Pause og utsjekking

 14. 11:00 - 12:15: Hvordan kan rådene jobbe for å få gjennomslag i egen kommune/eget fylke? Diskusjonsleder: Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill 12:15 - 12:50: Evaluering av kurset 12:50 – 13.00: Avslutning og veien videre

 15. Veien videre • Erfaringer fra utprøvingskurset tas med i kursopplegget på nettstedet • Vår 2013 Kursopplegget legges ut på http://uukurs.dibk.no NB! Kontaktpersoner • Anders Eriksen, Deltasenteret anders.eriksen@bufdir.no • Pål Lyngstad, DiBK, paal.lyngstad@dibk.no

 16. Hjertelig takk, alle sammen!Vel hjem!